Pyhäjärvi-instituutti

Pyhäjärvi-instituutin tehtävänä on edistää ja kehittää elintarviketaloutta ja ympäristöä koskevaa koulutusta, tutkimusta ja muuta kehitystoimintaa.
Erityisosaamisalueita ovat elintarviketalous sekä vesistöjen tila, vesiensuojelu ja -kunnostus. Tavoitteena on Satakunnan elintarviketuotannon kilpailukyvyn turvaaminen kestävästi sekä vesien tilan parantaminen, tietouden lisääminen ja soveltaminen vesistöjen kunnostuksessa.
Ajankohtaista

Säkylän Pyhäjär...

Elintarvikkeiden ravintoarvot tulivat pakolliseksi pakkauksiin 13.12.2016 poik...

Vesijärvisäätiö ja Säkylässä sijaitseva Pyhäjärvi-instituutti saivat ympäristöministeriöltä 200 000 euroa vesien tilan parantamista tukeviin toimenpiteisiin. Kärkihankerahoituksella pyritään löytämään kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla toisaalta hidastetaan veden kulkua yläjuoksulta alaju...

Tervetuloa kehittämään elintarvikepakkaustasi tai -pakkausideaasi yhdessä pakkausalan huippuammattilaisten kanssa. 

Hoitokalastuksen ja kaupallisen kalastuksen yhdistäminen on kiertotaloutta parhaimmillaan: valuma-alueelta tulevaan ravinnekuormitukseen on edelleen tehokk...


 Pyhäjärvi-instituutti, Sepäntie 7, 27500 Kauttua (Eura), puh. (02) 838 0600