Maaseudun vesienhoidon ja siihen liittyvän yritystoiminnan kehittäminen Varsinais-Suomessa

VSYRMY-hankkeen tarkoituksena on edistää ympäristön- ja vesienhoitoon liittyvää yrittäjyyttä Varsinais-Suomen alueella. Hankkeessa pyritään kehittämään alan toimintamahdollisuuksia, parantamaan alueellista yhteistyötä sekä lisäämään palvelujen tarjoajien näkyvyyttä.
 
Ympäristön- ja vesienhoitoon liittyvien palvelujen tarve on vahvassa kasvussa. Yhtenä merkittävimmistä haasteista alalla on palvelun tarjoajan ja sitä tarvitsevan saattaminen yhteen. Koska monet ympäristöyrittäjät tekevät töitä osa-aikaisesti tai resurssit ovat muuten varsin rajallisia, ei markkinointia juurikaan ole tai se jää suurelle yleisölle näkymättömäksi.
 
Hankkeen toiminnot
• edistetään ja kehitetään maaseudun vesistöaluettaista ympäristöyhteistyötä sekä ympäristötietouden lisäämistä.
• etsiä keinoja, joilla asiakas ja yrittäjä voisivat helpommin löytää toisensa.
• luodaan internet-pohjainen hakemisto alan toimijoiden näkyvyyden parantamiseksi
• selvitetään alan ajankohtaista tilannetta, kehitys- ja koulutustarpeita ja mahdollisuuksia
 
Hankkeen aikana haastateltiin useita alan yrittäjiä ja ympäristöpalveluja käyttäviä asiakkaita. Hankkeen ympäristöyrittäjyys kokonaisuuden loppuraportin voit ladata täältä.
 
Yrittäjähakemisto
Hankkeen aikana laadittu yrittäjähakemisto on ladattavissa täältä.
 
Kohderyhmät
Kohderyhmänä ovat Varsinais-Suomen maaseudun vesistöjen tilan parantamisen piirissä toimivat organisaatiot ja yrittäjät sekä ympäristöpalveluja käyttävät asiakkaat. Hankkeen yhteistyökumppaneita kohderyhmän lisäksi ovat toimialan neuvonta-, koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot.
 
Rahoitus
Hanketta koordinoivat Varsinais-Suomen Ely-keskus ja Pyhäjärvi-instituutti. Hanke liittyy Pro saaristomeri-ohjelmaan. Pää¬rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kautta. Omarahoituksesta vastaa Pyhäjärvi-instituutti.
 
Lataa tästä hanke-esite ja loppuraportti.