KULKU-hanke 2008‒2009


Tervetuloa tutustumaan Köyliönjärven ja -joen ulkoisen kuormituksen vähentäminen (KULKU) -hankkeeseen. KULKU tähtäsi Köyliönjärven ja -joen ulkoisen kuormituksen vähentämiseen asukaslähtöisen vesiensuojelun keinoin. Hanke toimi Köyliönjärven ja Köyliönjoen yläosien valuma-alueella.Hankesuunnitelma
Köyliönjärven ja -joen ulkoisen kuormituksen vähentäminen (KULKU) -hankkeessa selvitetään vesistöjen kriittiset kuormituspisteet ja yhteistyössä asukkaiden kanssa haetaan toimia, jotka vähentävät näiden aiheuttamaa vesistökuormitusta. Köyliön alueelle perustetaan kyläkohtaiset vesiensuojelun suunnitteluryhmät, joiden ideoimat toimenpiteet kirjattiin kyläkohtaisiin vesiensuojelusuunnitelmiin.

Kriittisten kuormituspisteiden selvityksen tulokset ja vesiensuojelusuunnitelmat lisättiin Köyliönjärven tila ja kunnostus -raporttiin, jota painettiin vesistöjen parissa toimivien käyttöön. Hankkeessa tehtiin yksityiskohtaisia teknisiä suunnitelmia vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamiseksi ja edistettiin ympäristötuen erityistukien toteutumista alueella antamalla hakemiseen liittyvää neuvontaa. KULKU-hankkeessa luotiin valmiudet toteuttaa konkreettisia vesiensuojelutoimenpiteitä, joilla vesistöjen ulkoista kuormitusta voidaan vähentää.

KULKU-hanketta oli suunnittelemassa useita köyliöläisiä tahoja ja ajatus hankkeen toteuttamisessa oli alusta asti asukaslähtöisyys. Hankkeessa tavoiteltiin erityisesti avointa tiedonkulkua ja eri tahojen monipuolista yhteistoimintaa Köyliönjärven ja -joen vedenlaadun parantamiseksi.

Lataa tästä hankesuunnitelma.

Toteutus ja rahoittajat

KULKU-hanketta hallinnoi Pyhäjärvi-instituutti. KULKU-hankketta rahoitti Manner-Suomen maaseutuohjelma Pyhäjärviseutu ry. Leader -toimintaryhmän kautta. Rahoituksen myöntäjäviranomainen on Satakunnan TE-keskus. Osa julkisesta rahoituksesta on Euroopan yhteisön maatalousrahastosta ja osa kansallista rahoitusta. Hankkeen yksityiseen rahoitukseen osallistuivat:

  • Köyliön Vanhakartano
  • Köyliönjärven suojeluyhdistys ry.
  • MTK Köyliö
  • ProAgria Satakunta, Köyliön Kalanviljely Oy
  • Köyliö-Seura
  • Köyliön kylät