Jätevesien käsittely


Asutko haja-asutusalueella? Onko teillä jätevesiasiat jo kunnossa?
 
Ympäristönsuojelulailla ja asetuksella säädetään haja-asutusalueiden jätevesiä tuottavien kiinteistöjen jätevesien puhdistusvaatimukset. Siirtymäaika jätevesijärjestelmien kuntoon saattamiseksi on päättynyt ja ranta-alueilla ja pohjavesialueilla jätevesijärjestelmät on tullut saattaa puhdistusvaatimusten mukaiseksi 31.10.2019 mennessä. Varustelutason muuttuessa tai remonttien yhteydessä jätevesijärjestelmiä voi kuitenkin joutua korjaamaan. Hyödyllisiä linkkejä ja ohjeita on kerätty muun muassa Jätevesineuvontaa Satakunnassa hankesivuille. Sivujen päivitys on päättynyt 31.12.2019.

Jätevesiin liittyviä hyödyllisiä linkkejä
 
www.vesiensuojelu.fi/jatevesi: kattava opas jätevesien maailmaan; mm. kiinteistönhaltijan tehtävät, jäteveden käsittelyn vaihtoehdot, kustannukset, käyttö- ja huolto-ohjeet, vesistövaikutukset, lainsäädäntö, lomakkeet... Sivuilla on myös kattava tietokanta alan yrittäjistä.
 
www.ymparisto.fi/hajajatevesi: Ympäristöhallinnon sivuilla on ohjeita järjestelmän valintaan, etenemisohjeita järjestelmän uusimiseen, puhdistamotiedosto, ohjeet käyttö- ja huoltopäiväkirjaan, erityistapaukset, avustukset jne
 
www.sakyla.fi/ymparisto: Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston sivuilta löytyy Euran, Huittisten ja Säkylän kuntien ajankohtaiset asiat jätevesien käsittelyyn liittyen sekä yhteystiedot.

www.huussi.net: Sivustolta löydät tietoa erilaisista kuivakäymälöistä.