ETUSIVU   »   JULKAISUT 
JULKAISUT


Uusia makuja ja lisäansioita mustatäplätokosta – Loppuraportti. Jori, M., Forsman, T., Laine, P. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 43 (2020) ISBN 978-952-9682-88-1 (pdf)

Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma, Osahanke: Kiertotalouden symbioosien mallin luominen biokaasulaitosten ympärille loppuraportti. Maijala, P., Kirkkala, T., Jori, M. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja, Sarja B nro 42 (2019) ISBN 978-952-9682-87-4 (pdf

Eurajoen alaosan sähkökoekalastusraportti 2019. Anttila, L. & Kirkkala, T. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja, Sarja B nro 40 (2019). ISBN 978-952-9682-85-0 (pdf)

Yläneenjoen sähkökoekalastusraportti 2018. Forsman T., Anttila L. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja, Sarja B nro 38 (2019). ISBN 978-952-9682-83-6 (pdf)

Yläneenjoki – virkistyskäyttö ja vesiensuojelu, Rannalle-hankkeen loppuraportti. Ryömä H. (ed.), Forsman T., Jaakkola S., Laine P., Mikkilä E., Vaarala H., Ventelä A.-M. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja, Sarja B nro 37 (2019). ISBN 978-952-9682-82-9 (pdf)

Lapinjoen pääuoman sähkökoekalastusraportti. Anttila, L. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja, Sarja B nro 36 (2018). ISBN 978-952-9682-81-2 (pdf)

Eurajoen ala- ja keskiosien virtapaikkojen kalataloudellinen invetointi, Anttila L. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja, Sarja B nro 35 (2018). ISBN 978-952-9682-80-5 (pdf)

Lapinjoen pääuoman kalataloudellinen inventointi. Anttila, L., karttojen muotoilu Mikkilä, E. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja, Sarja B nro 34 (2017). ISBN 978-952-9682-79-9 (pdf)
 
Jatkuvatoimisten vedenlaatumittareiden käyttö. Aineistojen käyttökelpoisuus, laadunvarmistuksen edistäminen ja tiedon avoimuus. Mikkilä, Elisa & Kirkkala, Teija (toim.). Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 32 (2017). ISBN 978-952-9682-77-5 (pdf).
 
Turvetuotannon tarve Satakunnassa vuoteen 2035 mennessä – Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 taustaselvitys. Mikkilä, Elisa & Kirkkala, Teija.Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 31 (2016). ISBN 978-952-9682-76-8 (pdf)

Pyhäjoen pääuoman inventointi- ja sähkökoekalastusraportti. Forsman, Tero & Vaarala, Henri. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 30 (2016). ISBN 978-952-9682-75-1 (pdf)

Luotettavat tulokset vesistöjen kuormituksen vähentämisessä ja seurannassa, MITTARI-hanke loppuraportti. Tarvainen, Marjo, Mikkilä, Elisa & Kirkkala, Teija. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 29 (2015). ISBN 978-952-9682-74-4 (pdf)

RAPU Pyhäjärven kala- ja raputalouden ekologiset ja ekonomiset haasteet muuttuvassa ilmastossa. Ventelä, Anne-Mari, Kirkkala, Teija, Forsman, Tero, Jori, Marko & Laine, Päivi (toim.). Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 27 (2015). ISBN 978-952-9687-71-3 (pdf)

Satakunnan kalatalouden kehittäminen. Jori, Marko & Ventelä, Anne-Mari.
Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 26 (2014). ISBN 978-952-9682-70-6 (pdf)

Suunnitelma Raumanjoen kunnostamisesta taimen- ja kaupunkipurona. Aaltonen, Jussi.
Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 28 (2014). ISBN 978-952-9682-72-0 (pdf)

Juvajoen, Haajanojan ja Lammaskoskenojan kalataloudellinen kunnostustarveselvitys. Aaltonen, Jussi.
Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 25 (2013). ISBN 978-952-9382-69-0 (pdf)

Köyliönjärven hoito- ja käyttösuunnitelma. Tarvainen, Marjo (toim.).
Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 23 (2012). ISBN 978-952-9682-67-6 (pdf)

Säkylän Pyhäjärven Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma. Tarvainen, Marjo (toim.)
Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 24 (2012). ISBN 978-952-9682-68-3 (pdf)

Eurajoen kasvillisuusselvitys. Ryömä, Henna & Kirkkala, Teija.
Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 21 (2011). ISBN 978-952-9682-65-2 (pdf)

Säkylän Pyhäjärven kasvillisuusselvitys. Leka, Jarkko.
Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 22 (2011). ISBN 978-952-9682-66-9 (pdf)

Köyliönjärven linnustoselvitys 2010, Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Yrjölä, Rauno, Kekkonen, Oskari, Tanskanen, Antti & Uppstu, Peter.
Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 17 (2011). ISBN 978-952-9682-57-7 (pdf)

Muuttuva Selkämeri, Ilmastonmuutos Selkämereen alueella. Hakala, Anna (toim.).
Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 19 (2011). ISBN 978-952-9682-63-8 (pdf), 978-952-9682-61-4 (nid.)

Selkämeren muuttuva kalasto. Rajasilta, Marjut, Hyvärinen, Juha, Hakala, Anna (toim.) & Kirkkala, Teija (toim.).
Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 20 (2011). ISBN 978-952-9682-64-5 (pdf)

Pyhäjärven linnustoselvitys 2010, Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Yrjölä, Rauno, Kekkonen, Oskari, Tanskanen Antti & Uppstu, Peter.
Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 18 (2011). ISBN 978-952-9682-60-7 (pdf)

Kokemäenjoen kalakantojen hoitosuunnitelman toteutus v. 2006−2010 ja ehdotus suunnitelmaksi vuosille 2011−2015. Rannikko, Leena. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja, Sarja B nro 16 (2010). (pdf).

Köyliönjärven tila, kuormitus ja kunnostus. Paloheimo, Anna, Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja, Sarja B nro 15 (2010) ISBN 978-952-9682-54-6  (pdf).

Omavaraistaloudesta valmisruokiin
Elintarviketalouden kehitys ja innovaatioiden leviäminen Satakunnassa
Erkki Salomaa, 2009 (282 s.)

Kauklaistenjärven hoito- ja käyttösuunnitelma
Henri Vaarala, 2008 (31 s.)

Lutanjärven jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma
Juhani Ansonen, 2008

Narvijärven jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma
Juhani Ansonen, Jukka Heinonen, 2008

Turajärven jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma
Juhani Ansonen, Jukka Heinonen, 2008

Kauklaistenjärven linnustoselvitys
Henri Vaarala (toim.), 2007 (31 s.)

Köyliöjärven tila ja kunnostus. Järven tila ja erilaisten kunnostusmenetelmien soveltuvuus tilan parantamiseen
Anna Paloheimo, 2007

Pyhäjärven suojelutyö 2000–2006. (pdf), Marjo Tarvainen ja Anne-Mari Ventelä, 2007

Johdatus Lumomaahan
Luonnon monimuotoisuus ja maaseudun kehittäminen
Raimo Hakila, 2006 (84 s.)

Satakunnan vesistöt - Käyttö ja kunnostustarpeet (pdf)
Sari Koivunen, Heli Nukki, Susanna Salokangas, 2006 (130 s.)

Satakunta - vahva elintarvikemaakunta
Satakunnan elintavikealan kehittämisohjelma 2007–2013
Pyhäjärvi-instituutti, 2006 (20 s.)

Narvintienoon kyläsuunnitelma (Yläne)
Heli Nukki (toim.), 2004 (30 s.)

Omavalvonta suurtaloudessa
Maarit Horne-Ekman, 2004 (30 s.)

Pyhäjoen koulupiirin kyläyhdistyksen toimialueen kyläsuunnitelma (Säkylä)
Heli Nukki (toim.), 2004 (33 s.)

Suorakylvön soveltuvuus käytännön vesiensuojelutyöhön (tiivistelmä)
Esiselvitys
Laura Alakukku, Eila Turtola, Anne-Mari Ventelä, Visa Nuutinen, Erkki Aura, Risto Uusitalo, 2004 (95 s.)

Sydänmaan kyläsuunnitelma (Säkylä)
Heli Nukki (toim.), 2004 (30 s.)

Tourun ja Keihäskosken kyläsuunnitelma II (Yläne)
Heli Nukki (toim.), 2004 (30 s.)

Uudenkartanon kyläsuunnitelma II (Yläne)
Heli Nukki (toim.), 2004 (30 s.)

Vähäsäkylän kyläsuunnitelma (Säkylä)
Heli Nukki (toim.), 2004 (30 s.)

Yläneenjoki - vesiensuojelu ja virkistyskäyttö
Sari Koivunen (toim.), 2004 (58 s.)

Hygienia elintarvikkeita käsiteltäessä
Maarit Horne-Ekman, 2003 (32 s.)

Lännen kyläsuunnitelma II (Säkylä)
Johanna Thessler, Heli Nukki (toim.), 2003 (32 s.)

Uudenkylän kyläsuunnitelma
Heli Nukki (toim.), 2003 (30 s.)

Kotimaiset vihannessäilykkeet
Maarit Horne-Ekman, 2002 (59 s.)

Pyhäjärvi
Yhteistyöllä vauhtia vesiensuojeluun Lounais-Suomessa
Pyhäjärvi-instituutti, Pyhäjärven suojelurahasto, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Pyhäjärvi LIFE, 2001 (108 s.)

Sianlihan tuotannon kannattavuuden parantaminen tarjontaketjun koordinaatiota kehittämällä
Mauri Mäkimattila, 2001 (125 s.)

Viljeltyjen sienten käyttö ja ominaisuudet
Meli Valtonen, 2000 (151 s.)

Elintarvikeketjut Lounais-Suomessa
Elintarviketuotannon kilpailukyvyn kehittäminen Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa
Heikki Isosaari, 1999 (80 s.)

Suomen sikatalouden kilpailuedut vientimarkkinoilla
Hannu Ala-Haavisto, 1999 (56 s.)

Avomaan vihannesviljelyn talous eri tuotantotavoissa
Merja Stenberg, 1998 (85 s.)

Kotimaiset kasvismehut ja hapantuotteet
Valmistus, käyttö ja markkinat
Maarit Horne-Ekman, 1997 (140 s.)

Vajaasti hyödynnetyn kalan markkinointi ja jalostus
Kalaverkko -projekti
Katriina Partanen, 1997 (30 s.)

Vihannesyrittäjien verkostoituminen
Yhteistoimintahankkeiden toteutuminen
Harto Ylitalo, 1997 (40 s.)

EU-integraatioon sopeutuminen tyypillisillä maatalousvaltaisilla alueilla
Juha Mäkitie, 1996 (103 s.)

Elintarvikeyritysten alihankinta ja yhteistyö
Juha Mäkitie, 1995 (70 s.)

Vihannesten alkutuotannon ja jalostuksen menestystekijät, Painos loppunut
Tuotanto- ja kustannusvertailu eräissä Euroopan maissa
Kaisa Mehl, Simo Mäkelä, Olli Norri, 1995 (160 s.)

Eurajoki
Tila ja kuormitus, Biotestit jokiympäristössä
Teija Kirkkala, Ilkka Kortelainen, 1994 (50 s.)
Pyhäjärvi-instituutti, Turun vesi- ja ympäristöpiiri

Kalan tori- ja muu ulkomyynti
Myynti, varustetaso ja valvonta Turun ja Porin läänissä
Tuula Huuhka, 1994 (76 s.)

Kasvisten yhteismarkkinointi
Harto Ylitalo, 1994 (30 s.)

Kuivatut kasvikset,
Kuivaus, käyttö ja markkinat
Marita Soini, 1994 (81 s.)

Vajaasti hyödynnetyn järvikalan jalostus ja käyttö
Kalaherkut Pyhäjärvestä -projekti
Arto Hirvonen, 1994 (33 s.)

Elintarviketalouden kehityssuunnat vuoteen 2000,
Maatalouden ja elintarviketeollisuuden muutokset Turun ja Porin läänissä
Totti Salko, Erkki Salomaa, 1993 (131 s.)

Kasvisten maatilajalostus ja markkinointi Satakunnassa
Kaisa Mehl, Tuula Haverinen, 1993 (91 s.)

Kotimaisuuden vaikutus vihannessäilykkeen valintaan myymälässä
Kaisa Mehl, Tuula Haverinen, 1993 (22 s.)

Elintarvikkeiden turvallisuus Täydennyskoulutusaineisto, Painos loppunut
Jussi Meriluoto (toim.), 1992 (73 s.)
Pyhäjärvi-instituutti, Turun yliopiston elintarvikekemian laboratorio, Maatalouden tutkimuskeskuksen keskuslaboratorio

Puutarhatalous Turun ja Porin läänissä
Ravintokeskeinen tuotanto ja sen sijoittuminen
Päivi Kotila, 1992 (94 s.)

Säkylän Pyhäjärven ekologinen tila ja kalastus 1980-luvulla painos loppunut
Arto Hirvonen, Harri Helminen, Jouko Sarvala, 1992 (65 s.)

Elintarviketalous Turun ja Porin läänissä, Rakenteet alkutuotannosta kulutukseen
Totti Salko, Olli Rosenqvist, 1991 (104 s.)

Laboratoriopalveluiden käyttö ja tarjonta
Selvitys Pyhäjärviseudun ja lähialueen elintarvikkeita ja ympäristöä koskevista laboratoriopalveluista
Jussi Meriluoto, Merja Manninen, 1991 (26 s.)

Pyhäjärven talvikalastus
Ammatti- ja virkistyskalastuksen alueellinen jäsentyminen
Teijo Salmi, 1991 (58 s.)Kirjaudu
 Pyhäjärvi-instituutti, Sepäntie 7, 27500 Kauttua (Eura), puh. (02) 838 0600

 Käytämme sivustoillamme evästeitä parantaaksemme sivujen käytettävyyttä.
 Evästeasetuksia pääset muuttamaan käyttämäsi selaimen asetuksista.
 Pääset tutustumaan tietosuojakäytäntöihimme tästä.