Biokaasulaitosten ravinnekierron optimointi ja tehokas logistiikka Satakunnassa

Satakunta lähialueineen on maatalouden ja elintarviketeollisuuden keskittymä, jossa kaasutalous on parhaillaan etenemässä vauhdilla. Satakunnassa toimii tällä hetkellä muutamia biokaasulaitoksia ja uusia on suunnitteilla. Biokaasulaitokset kokoavat suuren määrän (maatalous, elintarviketeollisuus, yhdyskunta) ravinteita mädätteeseen, joka on laitoskohtaisesti tasalaatuista ja analysoitua. Toisaalta peltojen ravinteiden tarve ja niiden tarvitsemien lannoitteiden koostumus vaihtelevat.

Hankkeessa yhdistetään mädätteen ravinnesisältö ja peltojen ravinnetarve viljelykiertoon sekä peltojen ja biokaasulaitosten sijaintiin. Tavoitteena on suunnitella biokaasumädätteiden järkevä, aluekohtainen ravinteiden kiertologistiikka. Hankkeessa keskitytään Porin, Säkylä ja Honkajoen laitosten lähialueisiin.

Hanke luo mahdollisuuksia uudelle, logistiikkaan ja ravinteisiin liittyvälle liiketoiminnalle maaseudulla. Kierrätettävien orgaanisten lannoitevalmisteiden pitää olla kilpailukykyisiä, jotta ne ovat potentiaalinen vaihtoehto markkinoilla oleville väkilannoitteille.

Oikein suunnitellun ravinteiden kiertologistiikan avulla sadot paranevat, alkutuotannon kannattavuus kasvaa ja vesistöjen ravinnekuorma kevenee.

Loppuraportti: Satakunnan biokaasulaitokset osana tehokasta ravinteiden kierrätystä