JOKIohjelma

JOKIohjelman toiminta-alueena on Säkylän Pyhäjärven alapuolinen vesistöalue mukaan lukien Eurajokeen laskevat uomat ja järvet.

JOKIohjelma

Ohjelmatyön kautta varmistetaan uusimman, tutkimukseen pohjautuvan, tiedon tuominen alueen toimijoiden käyttöön. Ohjelmien kautta koko Eurajoen vesistöalue on vapaaehtoisen suojelun piirissä.

JOKIohjelman tavoitteena on mm. turvata toiminta-alueensa veden laatua ja virkistyskäyttömahdollisuuksia, vähentää vesistöön kohdistuvaa ulkoista kuormitusta, lisätä ympäristötietoisuutta ja edistää kalataloutta. 

Ohjelman ovat perustaneet alueen kunnat ja yritykset vuonna 2017. Sen toimialueena on Säkylän Pyhäjärven alapuolinen Eurajoen vesistöalue mukaan lukien Eurajokeen laskevat uomat ja järvet. 

Lue lisää JOKIohjelman toiminnasta: www.jokiohjelma.fi

 

 

eurajokimelonta23