Julkaisut

Pyhäjärvi-instituutin tekemiä selvityksiä, hankkeiden tuloksia ja toiminnan katsauksia julkaistaan instituutin omassa julkaisusarjassa ja erillisinä raportteina. Osa Pyhäjärvi-instituutin vanhemmista julkaisuista löytyy vain painetussa muodossa. Yhteistyöhankkeissa tehtyjä raportteja ja selvityksiä julkaistaan myös yhteistyökumppaneiden julkaisukanavissa. Tieteelliset julkaisut löytyvät henkilökunnan LinkedIn-sivuilta. Lisäksi hankesivuilta löytyy hankkeiden eri tilaisuuksissa pidettyjä esitelmiä ja Pyhäjärvi-instituutin Youtube-kanavalla julkaistaan näytös- ja opastusvideoita ja seminaaritallenteita.

Julkaisut

Eurajoen Pappilankosken kalatieseuranta vuonna 2022

Eurajoen Pappilankosken kalatiessä toteutettiin vuonna 2022 VAKI-kalalaskuriseuranta. Seurannan tavoitteena oli tutkia kalatietä vaellusreittinään käyttäviä kalalajeja, näiden yksilömääriä ja kokojakaumia sekä vaelluksen ajoittumista suhteessa ympäristömuuttujiin, kuten virtaamaan ja veden lämpötilaan.

Seuranta rahoitettiin Eurajoen alueen kalatalousmaksuvaroista Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ohjaamana. Seurannan toteutti Kala- ja vesistutkimus Oy ja seurantaa koordinoi Pyhäjärvi-instituutti.

Kipsi, kuitu ja rakennekalkki – opas viljelijöille

Kipsi, kuitu ja rakennekalkki – opas viljelijöille kokoaa yhteen aiheeseen liittyvää tietoa. Ympäristöministeriö rahoitti kolmea hanketta Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta: Kuitulietteet maatalouden vesiensuojelukeinona (KUITU), Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona (RAKENNEKALKKI), ja Kipsin levitys Saaristomeren valuma-alueen pelloille (KIPSI).

Kaikki julkaisut

JulkaistuJulkaisun nimiTekijätVuosi
2023-05-05 08:58Satakuntalaisen ruokaketjun ilmastokestävyysohjelma – Toimenpide-ehdotukset2022
2023-01-23 03:30Eurajoen Pappilankosken kalatieseuranta vuonna 2022Kala- ja vesitutkimus Oy/ Hynninen, M. & Vatanen, S.2023
2021-12-10 01:18Kipsi, kuitu ja rakennekalkki – opas viljelijöille2021
2020-02-23 08:30Uusia makuja ja lisäansioita mustatäplätokosta – LoppuraporttiJori, M., Forsman, T., Laine, P.2020
2019-10-01 11:16Eurajoen alaosan sähkökoekalastusraportti 2019Anttila, L., Kirkkala, T.2019
2019-08-01 12:35Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma, Osahanke: Kiertotalouden symbioosien mallin luominen biokaasulaitosten ympärille – LoppuraporttiMaijala, P., Kirkkala, T., Jori, M.2019
2019-05-07 11:16Yläneenjoki – virkistyskäyttö ja vesiensuojelu, Rannalle-hankkeen loppuraporttiRyömä H. (ed.), Forsman T., Jaakkola S., Laine P., Mikkilä E., Vaarala H., Ventelä A.-M.2019
2019-04-01 11:31Yläneenjoen sähkökoekalastusraportti 2018Forsman T., Anttila L.2019
2018-10-25 11:16Lapinjoen pääuoman sähkökoekalastusraporttiAnttila, L.2018
2018-09-21 11:16Eurajoen ala- ja keskiosien virtapaikkojen kalataloudellinen inventointiAnttila, L.2018
2017-12-21 11:16Lapinjoen pääuoman kalataloudellinen inventointiAnttila, L., karttojen muotoilu Mikkilä, E.2017
2017-04-21 11:16Jatkuvatoimisten vedenlaatumittareiden käyttö. Aineistojen käyttökelpoisuus, laadunvarmistuksen edistäminen ja tiedon avoimuusMikkilä, E., Kirkkala, T.2017
2016-10-25 11:16Luotettavat tulokset vesistöjen kuormituksen vähentämisessä ja seurannassa, MITTARI-hanke loppuraporttiTarvainen, M., Mikkilä, E., Kirkkala, T.2016
2016-09-06 11:16Turvetuotannon tarve Satakunnassa vuoteen 2035 mennessä – Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 taustaselvitysMikkilä, E., Kirkkala, T.2016
2016-02-02 11:16Pyhäjoen pääuoman inventointi- ja sähkökoekalastusraporttiForsman, T., Vaarala, H.2016
2015-04-21 11:16RAPU Pyhäjärven kala- ja raputalouden ekologiset ja ekonomiset haasteet muuttuvassa ilmastossaVentelä, A-M., Kirkkala, T., Forsman, T., Jori, M.. Laine, P. (toim.)2015
2014-04-21 11:16Suunnitelma Raumanjoen kunnostamisesta taimen- ja kaupunkipuronaAaltonen, J.2014
2014-04-21 11:16Satakunnan kalatalouden kehittäminenJori, M., Ventelä, A-M.2014
2013-08-01 04:08Satakunnan ruokaketju kasvaa Suomen suurimmaksiPyhäjärvi-instituuttisäätiö, Satakuntaliitto, Kehittämisyhdistys Satafood ry.2013
2013-04-21 11:16Juvajoen, Haajanojan ja Lammaskoskenojan kalataloudellinen kunnostustarveselvitysAaltonen, J.2013
2012-09-21 03:43Köyliönjärven Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmaTarvainen, M. (toim.)2012
2012-03-21 11:16Säkylän Pyhäjärven Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmaTarvainen, M.2012
2011-09-21 11:16Eurajoen kasvillisuusselvitysRyömä, H., Kirkkala, Teija2011
2011-06-27 11:16Muuttuva Selkämeri Ilmastonmuutos Selkämereen alueellaHakala, A.2011
2011-04-21 11:16Säkylän Pyhäjärven kasvillisuusselvitysLeka, J.2011
2011-04-21 11:16Selkämeren muuttuva kalastoRajasilta, M., Hyvärinen, J., Hakala, A. (toim.), Kirkkala, T. (toim.)2011
2011-04-21 11:16Pyhäjärven linnustoselvitys 2010, Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuuttoYrjölä, R., Kekkonen, O., Tanskanen A. & Uppstu, P.2011
2011-04-21 11:16Köyliönjärven linnustoselvitys 2010, Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuuttoYrjölä, R., Kekkonen, O., Tanskanen A. & Uppstu, P.2011
2010-06-30 11:16Köyliönjärven tila, kuormitus ja kunnostusPaloheimo, A.2010
2010-04-21 11:16Kokemäenjoen kalakantojen hoitosuunnitelman toteutus v. 2006−2010 ja ehdotus suunnitelmaksi vuosille 2011−2015Rannikko, L.2010
2009-08-01 11:15Omavaraistaloudesta valmisruokiin. Elintarviketalouden kehitys ja innovaatioiden leviäminen SatakunnassaSalomaa, Erkki2009
2008-12-21 11:16Lutanjärven jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Juhani Ansonen, 2008Ansonen, J., Vaarala, H., Paloheimo, A.2008
2008-11-29 11:16Kauklaistenjärven hoito- ja käyttösuunnitelmaVaarala, H.2008
2008-11-21 11:16Narvijärven jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelmaAnsonen, J., Heinonen, J., Vaarala, H., Paloheimo, A.2008
2008-10-21 11:16Turajärven jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelmaAnsonen, J., Heinonen, J., Vaarala, H., Paloheimo, A.2008
2007-12-01 11:16Pyhäjärven suojelutyö 2000–2006Tarvainen, M., Ventelä, A-M.2007
2007-09-21 11:16Köyliöjärven tila ja kunnostus Järven tila ja erilaisten kunnostusmenetelmien soveltuvuus tilan parantamiseenPaloheimo, A.2007
2006-04-21 11:16Kauklaistenjärven linnustoselvitysVaarala, H., Vasko, V.2006
2006-03-01 11:16Johdatus Lumomaahan Luonnon monimuotoisuus ja maaseudun kehittäminenHakila, R.2006
2006-02-01 11:16Satakunnan vesistöt – Käyttö ja kunnostustarpeetKoivunen, S., Nukki, H., Salokangas, S.2006
2004-12-21 11:16Yläneenjoki – vesiensuojelu ja virkistyskäyttöKoivunen, S.2004
2004-12-01 11:16Vähäsäkylän kyläsuunnitelma SäkyläThessler, J., Nukki, H.2004
2004-10-21 11:16Tourun ja Keihäskosken kyläsuunnitelma II YläneNukki, H.2004
2004-10-01 11:16Uudenkartanon kyläsuunnitelma III YläneNukki, H., Thessler, J.2004
2004-09-17 11:16Narvintienoon kyläsuunnitelma YläneNukki, H.2004
2004-06-01 11:16Sydänmaan kyläsuunnitelma II SäkyläThessler, J., Nukki, H.2004
2004-05-01 11:16Pyhäjoen koulupiirin kyläyhdistyksen toimialueen kyläsuunnitelma SäkyläNukki, H.2004
2004-04-21 11:16Suorakylvön soveltuvuus käytännön vesiensuojelutyöhön EsiselvitysAlakukku, L., Turtola, E., Ventelä, A-M., Nuutinen, V., Aura, E., Uusitalo, R.2004
2004-01-01 11:16Omavalvonta suurtaloudessaHorne-Ekman, M.2004
2003-12-07 11:16Uudenkylän kyläsuunnitelmaNukki, H.2003
2003-11-01 11:16Hygienia elintarvikkeita käsiteltäessäHorne-Ekman, M.2003
2003-10-01 11:16Lännen kyläsuunnitelma II SäkyläThessler, J., Nukki, H.2003
2002-02-01 11:16Kotimaiset vihannessäilykkeet Valmistus ja käyttöHorne-Ekman, M.2002
2001-02-01 11:16Sianlihan tuotannon kannattavuuden parantaminen tarjontaketjun koordinaatiota kehittämälläMäkimattila, M.2001
2001-01-01 11:16Pyhäjärvi Yhteistyöllä vauhtia vesiensuojeluun Lounais-Suomessa. Pyhäjärven suojelurahaston ensimmäisen toimikauden loppuraporttiMattila, H., Kirkkala, t:, Salomaa, E., Sarvala, J., Haliseva-Soila, M.2001
2000-12-01 11:16Viljeltyjen sienten käyttö ja ominaisuudetValtonen, M.2000
1999-04-01 11:16Suomen sikatalouden kilpailuedut vientimarkkinoillaAla-Haavisto, H.1999
1999-01-01 11:16Elintarvikeketjut Lounais-Suomessa Elintarviketuotannon kilpailukyvyn kehittäminen Satakunnassa ja Varsinais-SuomessaIsosaari, H.1999
1998-05-01 11:16Avomaan vihannesviljelyn talous eri tuotantotavoissaStenberg, M.1998
1997-12-01 11:16Vajaasti hyödynnetyn kalan jalostus ja markkinointi. Kalaverkko-projektiPartanen, K.1997
1997-05-01 11:16Vihannesyrittäjien verkostoituminen Yhteistoimintahankkeiden toteutuminenYlitalo, H.1997
1997-04-01 11:16Kotimaiset kasvismehut ja hapantuotteet. Valmistus, käyttö ja markkinatHorne-Ekman, M.1997
1996-05-10 11:16EU-integraatioon sopeutuminen tyypillisillä maatalousvaltaisilla alueillaMäkitie, J.1996
1995-05-21 11:16Vihannesten alkutuotannon ja jalostuksen menestystekijät Tuotanto- ja kustannusvertailu eräissä Euroopan maissaMäkelä, S., Norri, O., Mehl, K.1995
1995-05-01 11:16Elintarvikeyritysten alihankinta ja yhteistyöMäkitie, J.1995
1994-12-07 11:16Eurajoki. Tila ja kuormitus, Biotestit jokiympäristössäKirkkala, T:, Kortelainen, I.1994
1994-12-01 11:16Kasvisten yhteismarkkinointiYlitalo, H.1994
1994-09-01 11:16Vajaasti hyödynnetyn järvikalan jalostus ja käyttö, Kalaherkut Pyhäjärvestä -projektiHirvonen, A.1994
1994-09-01 11:16Kalan tori- ja muu ulkomyynti Myynti, varustetaso ja valvonta Turun ja Porin läänissäHuuhka, T.1994
1994-06-01 11:16Kuivatut kasvikset Kuivaus, käyttö ja markkinatSoini, M.1994
1993-07-21 11:16Kasvisten maatilajalostus ja markkinointi SatakunnassaMehl, K., Haverinen, T.1993
1993-04-21 11:16Elintarviketalouden kehityssuunnat vuoteen 2000 Maatalouden ja elintarviketeollisuuden muutokset Turun ja Porin läänissäSalko, T., Salomaa, E.1993
1993-02-12 11:16Kotimaisuuden vaikutus vihannessäilykkeen valintaan myymälässäKaisa Mehl, Tuula Haverinen1993
1992-08-21 11:16Puutarhatalous Turun ja Porin läänissä Ravintokeskeinen tuotanto ja sen sijoittuminenKotila, P.1992
1992-06-21 11:16Elintarvikkeiden turvallisuus TäydennyskoulutusaineistoMeriluoto, J.1992
1992-01-21 11:16Säkylän Pyhäjärven ekologinen tila ja kalastus 1980-luvullaHirvonen, A., Helminen, H., Sarvala J.1992
1991-12-02 11:16Laboratoriopalveluiden käyttö ja tarjonta, Selvitys Pyhäjärviseudun ja lähialueen elintarvikkeita ja ympäristöä koskevista laboratoriopalveluistaMeriluoto J., Manninen, M.1991
1991-11-21 11:16Elintarviketalous Turun ja Porin läänissä, Rakenteet alkutuotannosta kulutukseenSalko, T., Rosenqvist, O.1991
1991-01-21 11:16Pyhäjärven talvikalastus, Ammatti- ja virkistyskalastuksen alueellinen jäsentyminenSalmi, T.1991

Kaikki julkaisut

Satakuntalaisen ruokaketjun ilmastokestävyysohjelma – Toimenpide-ehdotukset (2022). (14) (lataa tiedosto)

Eurajoen Pappilankosken kalatieseuranta vuonna 2022. Kala- ja vesitutkimus Oy/ Hynninen, M. & Vatanen, S. (2023). (62) (lataa tiedosto)

Kipsi, kuitu ja rakennekalkki – opas viljelijöille ProAgrian hankejulkaisut 10 (2021). ISBN ISSN 2342–8651 (lataa tiedosto)

Uusia makuja ja lisäansioita mustatäplätokosta – Loppuraportti. Jori, M., Forsman, T., Laine, P. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 43 (2020). ISBN 978-952-9682-88-1 (lataa tiedosto)

Eurajoen alaosan sähkökoekalastusraportti 2019. Anttila, L., Kirkkala, T. Sarja B, nro 40 (2019). ISBN 978-952-9682-85-0 (lataa tiedosto)

Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma, Osahanke: Kiertotalouden symbioosien mallin luominen biokaasulaitosten ympärille – Loppuraportti. Maijala, P., Kirkkala, T., Jori, M. Sarja B nro 42 (2019). ISBN 978-952-9682-87-4 (lataa tiedosto)

Yläneenjoki – virkistyskäyttö ja vesiensuojelu, Rannalle-hankkeen loppuraportti. Ryömä H. (ed.), Forsman T., Jaakkola S., Laine P., Mikkilä E., Vaarala H., Ventelä A.-M. Sarja B, nro 37 (2019). ISBN 978-952-9682-82-9 (lataa tiedosto)

Yläneenjoen sähkökoekalastusraportti 2018. Forsman T., Anttila L. Sarja B nro 38 (2019). ISBN 978-952-9682-83-6 (lataa tiedosto)

Lapinjoen pääuoman sähkökoekalastusraportti. Anttila, L. Sarja B, nro 36 (2018). ISBN 978-952-9682-81-2 (lataa tiedosto)

Eurajoen ala- ja keskiosien virtapaikkojen kalataloudellinen inventointi. Anttila, L. Sarja B, nro 35 (2018). ISBN 978-952-9682-80-5 (lataa tiedosto)

Lapinjoen pääuoman kalataloudellinen inventointi. Anttila, L., karttojen muotoilu Mikkilä, E. Sarja B, nro 34 (2017). ISBN 978-952-9682-79-9 (lataa tiedosto)

Jatkuvatoimisten vedenlaatumittareiden käyttö. Aineistojen käyttökelpoisuus, laadunvarmistuksen edistäminen ja tiedon avoimuus. Mikkilä, E., Kirkkala, T. Sarja B, nro 32 (2017). ISBN 978-952-9682-77-5 (lataa tiedosto)

Luotettavat tulokset vesistöjen kuormituksen vähentämisessä ja seurannassa, MITTARI-hanke loppuraportti. Tarvainen, M., Mikkilä, E., Kirkkala, T. Sarja B, nro 29 (2016). ISBN 978-952-9682-74-4 (lataa tiedosto)

Turvetuotannon tarve Satakunnassa vuoteen 2035 mennessä – Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 taustaselvitys. Mikkilä, E., Kirkkala, T. Sarja B, nro 31 (2016). ISBN 978‐952‐9682‐76‐8 (lataa tiedosto)

Pyhäjoen pääuoman inventointi- ja sähkökoekalastusraportti. Forsman, T., Vaarala, H. Sarja B, nro 30 (2016). ISBN 978‐952‐9682‐75‐1 (lataa tiedosto)

RAPU Pyhäjärven kala- ja raputalouden ekologiset ja ekonomiset haasteet muuttuvassa ilmastossa. Ventelä, A-M., Kirkkala, T., Forsman, T., Jori, M.. Laine, P. (toim.) Sarja B, nro 27 (2015). ISBN 978-952-9682-71-3 (lataa tiedosto)

Satakunnan kalatalouden kehittäminen. Jori, M., Ventelä, A-M. Sarja B, nro 26 (2014). ISBN 978-952-9682-70-6

Suunnitelma Raumanjoen kunnostamisesta taimen- ja kaupunkipurona. Aaltonen, J. Sarja B, nro 28 (2014). ISBN 978-952-9682-73-7 (lataa tiedosto)

Satakunnan ruokaketju kasvaa Suomen suurimmaksi. Pyhäjärvi-instituuttisäätiö, Satakuntaliitto, Kehittämisyhdistys Satafood ry. (2013) (lataa tiedosto)

Juvajoen, Haajanojan ja Lammaskoskenojan kalataloudellinen kunnostustarveselvitys. Aaltonen, J. Sarja B, nro 25 (2013). ISBN 978-952-9682-69-0 (lataa tiedosto)

Köyliönjärven Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma. Tarvainen, M. (toim.) Sarja B nro 23 (2012). ISBN 978-952-9682-67-6 (lataa tiedosto)

Säkylän Pyhäjärven Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma. Tarvainen, M. Sarja B, nro 24 (2012). ISBN 978-952-9682-68-3 (lataa tiedosto)

Eurajoen kasvillisuusselvitys. Ryömä, H., Kirkkala, Teija Sarja B, nro 21 (2011). ISBN 978-952-9682-65-2 (lataa tiedosto)

Muuttuva Selkämeri Ilmastonmuutos Selkämereen alueella. Hakala, A. Sarja B, nro 19 (2011). ISBN 978-952-9682-63-8 (lataa tiedosto)

Pyhäjärven linnustoselvitys 2010, Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Yrjölä, R., Kekkonen, O., Tanskanen A. & Uppstu, P. Sarja B nro 18 (2011). ISBN 978-952-9682-60-7 (lataa tiedosto)

Selkämeren muuttuva kalasto. Rajasilta, M., Hyvärinen, J., Hakala, A. (toim.), Kirkkala, T. (toim.) Sarja B, nro 20 (2011). ISBN 978-952-9682-64-5 (lataa tiedosto)

Köyliönjärven linnustoselvitys 2010, Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Yrjölä, R., Kekkonen, O., Tanskanen A. & Uppstu, P. Sarja B, nro 17 (2011). ISBN 978-952-9682-57-7 (lataa tiedosto)

Säkylän Pyhäjärven kasvillisuusselvitys. Leka, J. Sarja B, nro 22 (2011). ISBN 978-952-9682-66-9 (lataa tiedosto)

Köyliönjärven tila, kuormitus ja kunnostus. Paloheimo, A. Sarja B, nro 15 (2010). ISBN 978-952-9682-54-6 (lataa tiedosto)

Kokemäenjoen kalakantojen hoitosuunnitelman toteutus v. 2006−2010 ja ehdotus suunnitelmaksi vuosille 2011−2015. Rannikko, L. Sarja B, nro 16 (2010). ISBN 978-952-9682-56-0 (lataa tiedosto)

Omavaraistaloudesta valmisruokiin. Elintarviketalouden kehitys ja innovaatioiden leviäminen Satakunnassa. Salomaa, Erkki Sarja A, nro 30 (2009). (282) . ISBN 978-952-9682-52-2 (lataa tiedosto)

Lutanjärven jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Juhani Ansonen, 2008. Ansonen, J., Vaarala, H., Paloheimo, A. Sarja C, nro 6 (2008). ISBN 978-952-9682-51-2

Kauklaistenjärven hoito- ja käyttösuunnitelma. Vaarala, H. Sarja C, nro 3 (2008). ISBN 978-952-9682-45-4 (lataa tiedosto)

Narvijärven jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Ansonen, J., Heinonen, J., Vaarala, H., Paloheimo, A. Sarja C, nro 5 (2008). ISBN 978-952-9682-50-8

Turajärven jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Ansonen, J., Heinonen, J., Vaarala, H., Paloheimo, A. Sarja C, nro 4 (2008). ISBN 978-952-9682-49-2

Pyhäjärven suojelutyö 2000–2006. Tarvainen, M., Ventelä, A-M. Sarja B, nro 14 (2007). ISBN 978-952-9682-46-1 (lataa tiedosto)

Köyliöjärven tila ja kunnostus Järven tila ja erilaisten kunnostusmenetelmien soveltuvuus tilan parantamiseen. Paloheimo, A. (2007)

Kauklaistenjärven linnustoselvitys. Vaarala, H., Vasko, V. Sarja C, nro 1 (2006). ISBN 978-952-9682-41-6 (lataa tiedosto)

Johdatus Lumomaahan Luonnon monimuotoisuus ja maaseudun kehittäminen. Hakila, R. Sarja A, nro 29 (2006). ISBN 952-9682-40-9 (lataa tiedosto)

Satakunnan vesistöt – Käyttö ja kunnostustarpeet. Koivunen, S., Nukki, H., Salokangas, S. Sarja B, nro 12 (2006). ISBN 952-9682-39-5 (lataa tiedosto)

Yläneenjoki – vesiensuojelu ja virkistyskäyttö. Koivunen, S. Sarja B, nro 11 (2004). ISBN 952-9682-38-7

Vähäsäkylän kyläsuunnitelma Säkylä. Thessler, J., Nukki, H. Sarja B, nro 10 (2004). ISBN 952-9682-37-9

Tourun ja Keihäskosken kyläsuunnitelma II Yläne. Nukki, H. Sarja B, nro 9 (2004). ISBN 952-9682-36-0

Uudenkartanon kyläsuunnitelma III Yläne. Nukki, H., Thessler, J. Sarja B, nro 8 (2004)

Narvintienoon kyläsuunnitelma Yläne. Nukki, H. Sarja B, nro 6 (2004). ISBN 952-9682-32-8

Sydänmaan kyläsuunnitelma II Säkylä. Thessler, J., Nukki, H. Sarja B, nro 7 (2004). ISBN 952-9682-34-4

Pyhäjoen koulupiirin kyläyhdistyksen toimialueen kyläsuunnitelma Säkylä. Nukki, H. Sarja B, nro 5 (2004). ISBN 952-9682-31-X

Suorakylvön soveltuvuus käytännön vesiensuojelutyöhön Esiselvitys. Alakukku, L., Turtola, E., Ventelä, A-M., Nuutinen, V., Aura, E., Uusitalo, R. Sarja A, nro 28 (2004). (92) . ISBN 952-9682-33-6 (lataa tiedosto)

Omavalvonta suurtaloudessa. Horne-Ekman, M. Sarja B, nro 4 (2004). ISBN 952-9682-30-1

Uudenkylän kyläsuunnitelma. Nukki, H. Sarja B, nro 3 (2003). ISBN 952-9682-29-8

Hygienia elintarvikkeita käsiteltäessä. Horne-Ekman, M. Sarja B, nro 2 (2003). ISBN 952-9682-28-X

Lännen kyläsuunnitelma II Säkylä. Thessler, J., Nukki, H. Sarja B, nro1 (2003). ISBN 952-9682-27-1

Kotimaiset vihannessäilykkeet Valmistus ja käyttö. Horne-Ekman, M. Sarja A, nro 27 (2002). ISBN 952-9682-26-3

Sianlihan tuotannon kannattavuuden parantaminen tarjontaketjun koordinaatiota kehittämällä. Mäkimattila, M. Sarja A, nro 25 (2001). ISBN 952-9682-24-7

Pyhäjärvi Yhteistyöllä vauhtia vesiensuojeluun Lounais-Suomessa. Pyhäjärven suojelurahaston ensimmäisen toimikauden loppuraportti. Mattila, H., Kirkkala, t:, Salomaa, E., Sarvala, J., Haliseva-Soila, M. Sarja A, nro 26 (2001). ISBN 952-9682-25-5

Viljeltyjen sienten käyttö ja ominaisuudet. Valtonen, M. Sarja A, nro 24 (2000). ISBN 952-9682-23-9

Suomen sikatalouden kilpailuedut vientimarkkinoilla. Ala-Haavisto, H. Sarja A, nro 23 (1999). ISBN 952-9682-22-0

Elintarvikeketjut Lounais-Suomessa Elintarviketuotannon kilpailukyvyn kehittäminen Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Isosaari, H. Sarja A, nro22 (1999). ISBN 952-9682-21-2

Avomaan vihannesviljelyn talous eri tuotantotavoissa. Stenberg, M. SarjaA, nro 21 (1998). ISBN 952-9682-20-4

Vajaasti hyödynnetyn kalan jalostus ja markkinointi. Kalaverkko-projekti. Partanen, K. Sarja A, nro 20 (1997). ISBN 952-9682-19-0

Vihannesyrittäjien verkostoituminen Yhteistoimintahankkeiden toteutuminen. Ylitalo, H. Sarja A, nro 18 (1997). ISBN 952-9682-17-4

Kotimaiset kasvismehut ja hapantuotteet. Valmistus, käyttö ja markkinat. Horne-Ekman, M. Sarja A, nro 19 (1997). ISBN 952-9682-18-2

EU-integraatioon sopeutuminen tyypillisillä maatalousvaltaisilla alueilla. Mäkitie, J. Sarja A, nro 17 (1996). ISBN 952-9682-16-6

Vihannesten alkutuotannon ja jalostuksen menestystekijät Tuotanto- ja kustannusvertailu eräissä Euroopan maissa. Mäkelä, S., Norri, O., Mehl, K. Sarja A, nro 15 (1995). ISBN 952-9682-14-X

Elintarvikeyritysten alihankinta ja yhteistyö. Mäkitie, J. Sarja A, nro 16 (1995). ISBN 952-9682-15-8

Eurajoki. Tila ja kuormitus, Biotestit jokiympäristössä. Kirkkala, T:, Kortelainen, I. Sarja A, nro 11 (1994). ISBN 952-9682-10-7

Kasvisten yhteismarkkinointi. Ylitalo, H. Sarja A, nro 14 (1994). ISBN 952-9682-13-1

Kalan tori- ja muu ulkomyynti Myynti, varustetaso ja valvonta Turun ja Porin läänissä. Huuhka, T. Sarja A, nro 13 (1994). ISBN 952-9682-12-3

Vajaasti hyödynnetyn järvikalan jalostus ja käyttö, Kalaherkut Pyhäjärvestä -projekti. Hirvonen, A. Sarja A nro 12 (1994). ISBN 952-9682-11-5

Kuivatut kasvikset Kuivaus, käyttö ja markkinat. Soini, M. Sarja A, nro 10 (1994). ISBN 952-9682-09-3

Kasvisten maatilajalostus ja markkinointi Satakunnassa. Mehl, K., Haverinen, T. Sarja A, nro 8 (1993). ISBN 952-9682-07-7

Elintarviketalouden kehityssuunnat vuoteen 2000 Maatalouden ja elintarviketeollisuuden muutokset Turun ja Porin läänissä. Salko, T., Salomaa, E. Sarja A, nro 9 (1993). ISBN 952-9682-08-5

Kotimaisuuden vaikutus vihannessäilykkeen valintaan myymälässä. Kaisa Mehl, Tuula Haverinen Sarja A, nro 7 (1993). (22 s.) . ISBN 952-9682-06-9

Puutarhatalous Turun ja Porin läänissä Ravintokeskeinen tuotanto ja sen sijoittuminen. Kotila, P. Sarja A, nro 5 (1992). ISBN 952-9682-04-2

Elintarvikkeiden turvallisuus Täydennyskoulutusaineisto. Meriluoto, J. Sarja A, nro 4 (1992). ISBN 952-9682-03-4

Säkylän Pyhäjärven ekologinen tila ja kalastus 1980-luvulla. Hirvonen, A., Helminen, H., Sarvala J. (1992). (62 s.)

Laboratoriopalveluiden käyttö ja tarjonta, Selvitys Pyhäjärviseudun ja lähialueen elintarvikkeita ja ympäristöä koskevista laboratoriopalveluista. Meriluoto J., Manninen, M. Sarja A, nro 2 (1991). (26 s.) . ISBN 952-9682-01-8

Elintarviketalous Turun ja Porin läänissä, Rakenteet alkutuotannosta kulutukseen. Salko, T., Rosenqvist, O. Saeja A, nro 1 (1991). (104 s.)

Pyhäjärven talvikalastus, Ammatti- ja virkistyskalastuksen alueellinen jäsentyminen. Salmi, T. (1991). (58 s.)