Julkaisut

Pyhäjärvi-instituutin tekemiä selvityksiä, hankkeiden tuloksia ja toiminnan katsauksia julkaistaan instituutin omassa julkaisusarjassa ja erillisinä raportteina. Osa Pyhäjärvi-instituutin vanhemmista julkaisuista löytyy vain painetussa muodossa. Yhteistyöhankkeissa tehtyjä raportteja ja selvityksiä julkaistaan myös yhteistyökumppaneiden julkaisukanavissa. Tieteelliset julkaisut löytyvät henkilökunnan LinkedIn-sivuilta. Lisäksi hankesivuilta löytyy hankkeiden eri tilaisuuksissa pidettyjä esitelmiä ja Pyhäjärvi-instituutin Youtube-kanavalla julkaistaan näytös- ja opastusvideoita ja seminaaritallenteita.

Julkaisut

Kipsi, kuitu ja rakennekalkki – opas viljelijöille

Kipsi, kuitu ja rakennekalkki – opas viljelijöille kokoaa yhteen aiheeseen liittyvää tietoa. Ympäristöministeriö rahoitti kolmea hanketta Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta: Kuitulietteet maatalouden vesiensuojelukeinona (KUITU), Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona (RAKENNEKALKKI), ja Kipsin levitys Saaristomeren valuma-alueen pelloille (KIPSI).

Köyliönjärven kunnostussuunnitelma

Köyliönjärven kunnostussuunnitelma toimii käsikirjana suunniteltaessa konkreettisia toimia Köyliönjärvelle ja sen valuma-alueelle. Vesienhoitosuunnitelman tavoitteita ei voida saavuttaa ilman, että alueelle kohdennetaan toimenpiteitä. Tehokkaiden, konkreettisten toimien pohjaksi tarvitaan kokonaisvaltainen ja ajantasainen kunnostussuunnitelma. Kunnostussuunnitelman sisältämiä konkreettisia, kohdennettuja toimia voivat hyödyntää jatkossa alueen kaikki toimijat. Kunnostussuunnitelmassa tehdyt toimenpide-ehdotukset ohjaavat mm. suojeluyhdistyksen ja elinkeinotoimijoiden jatkotoimia ja tulevia rahoitushakemuksia sekä ulkoisen, että sisäisen kuormituksen osalta.

Kaikki julkaisut

JulkaistuJulkaisun nimiTekijätVuosi
2024-01-15 04:00Assessment of agricultural water protection strategies at a catchment scale: case of FinlandHietala, R., Virkkunen, H., Salminen, J., Ekholm, P., Riihimäki, J., Laine P. & Kirkkala, T.2024
2024-01-15 03:14Kasvinsuojelu luomuvihannestuotannossaKivijärvi, P. , Himanen, S., Jaakkola, S., Lötjönen, J., Nissinen, A., Pihala, J., Rastas, M., Reuna, L., Ruski, J., Ruuttunen, P. ja Suojala-Ahlfors, T.2023
2024-01-01 10:23Isosorsimon niitto- ja hoito-ohjeistus YläneenjoellaRyömä, H., Kiiskinen, E. & Laine, P.2023
2023-12-30 10:17Köyliönjärven kunnostussuunnitelmaRyömä, H., Laine, P., Kiiskinen, E., Anttila, L., Forsman, T. ja Kirkkala, T.2023
2023-12-29 05:49Luonnonmukaiset ratkaisut vesienhoidossaAndersson, A., Annadotter, H., Forssblad, J., Hakala, A., Ketola, M., Mäkinen, H., Rasilainen, M., Ryömä, H. ja Vesterinen, J.2023
2023-05-23 03:30Eurajoen Pappilankosken kalatieseuranta vuonna 2022Kala- ja vesitutkimus Oy/ Hynninen, M. & Vatanen, S.2023
2023-05-05 08:58Satakuntalaisen ruokaketjun ilmastokestävyysohjelma – Toimenpide-ehdotukset2022
2021-12-10 01:18Kipsi, kuitu ja rakennekalkki – opas viljelijöille2021
2020-02-23 08:30Uusia makuja ja lisäansioita mustatäplätokosta – LoppuraporttiJori, M., Forsman, T., Laine, P.2020
2019-10-01 11:16Eurajoen alaosan sähkökoekalastusraportti 2019Anttila, L., Kirkkala, T.2019
2019-08-01 12:35Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma, Osahanke: Kiertotalouden symbioosien mallin luominen biokaasulaitosten ympärille – LoppuraporttiMaijala, P., Kirkkala, T., Jori, M.2019
2019-05-07 11:16Yläneenjoki – virkistyskäyttö ja vesiensuojelu, Rannalle-hankkeen loppuraporttiRyömä H. (ed.), Forsman T., Jaakkola S., Laine P., Mikkilä E., Vaarala H., Ventelä A.-M.2019
2019-04-01 11:31Yläneenjoen sähkökoekalastusraportti 2018Forsman T., Anttila L.2019
2018-10-25 11:16Lapinjoen pääuoman sähkökoekalastusraporttiAnttila, L.2018
2018-09-21 11:16Eurajoen ala- ja keskiosien virtapaikkojen kalataloudellinen inventointiAnttila, L.2018
2017-12-21 11:16Lapinjoen pääuoman kalataloudellinen inventointiAnttila, L., karttojen muotoilu Mikkilä, E.2017
2017-04-21 11:16Jatkuvatoimisten vedenlaatumittareiden käyttö. Aineistojen käyttökelpoisuus, laadunvarmistuksen edistäminen ja tiedon avoimuusMikkilä, E., Kirkkala, T.2017
2016-10-25 11:16Luotettavat tulokset vesistöjen kuormituksen vähentämisessä ja seurannassa, MITTARI-hanke loppuraporttiTarvainen, M., Mikkilä, E., Kirkkala, T.2016
2016-09-06 11:16Turvetuotannon tarve Satakunnassa vuoteen 2035 mennessä – Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 taustaselvitysMikkilä, E., Kirkkala, T.2016
2016-02-02 11:16Pyhäjoen pääuoman inventointi- ja sähkökoekalastusraporttiForsman, T., Vaarala, H.2016
2015-04-21 11:16RAPU Pyhäjärven kala- ja raputalouden ekologiset ja ekonomiset haasteet muuttuvassa ilmastossaVentelä, A-M., Kirkkala, T., Forsman, T., Jori, M.. Laine, P. (toim.)2015
2014-04-21 11:16Suunnitelma Raumanjoen kunnostamisesta taimen- ja kaupunkipuronaAaltonen, J.2014
2014-04-21 11:16Satakunnan kalatalouden kehittäminenJori, M., Ventelä, A-M.2014
2013-08-01 04:08Satakunnan ruokaketju kasvaa Suomen suurimmaksiPyhäjärvi-instituuttisäätiö, Satakuntaliitto, Kehittämisyhdistys Satafood ry.2013
2013-04-21 11:16Juvajoen, Haajanojan ja Lammaskoskenojan kalataloudellinen kunnostustarveselvitysAaltonen, J.2013
2012-09-21 03:43Köyliönjärven Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmaTarvainen, M. (toim.)2012
2012-03-21 11:16Säkylän Pyhäjärven Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmaTarvainen, M.2012
2011-09-21 11:16Eurajoen kasvillisuusselvitysRyömä, H., Kirkkala, Teija2011
2011-06-27 11:16Muuttuva Selkämeri Ilmastonmuutos Selkämereen alueellaHakala, A.2011
2011-04-21 11:16Säkylän Pyhäjärven kasvillisuusselvitysLeka, J.2011
2011-04-21 11:16Selkämeren muuttuva kalastoRajasilta, M., Hyvärinen, J., Hakala, A. (toim.), Kirkkala, T. (toim.)2011
2011-04-21 11:16Pyhäjärven linnustoselvitys 2010, Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuuttoYrjölä, R., Kekkonen, O., Tanskanen A. & Uppstu, P.2011
2011-04-21 11:16Köyliönjärven linnustoselvitys 2010, Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuuttoYrjölä, R., Kekkonen, O., Tanskanen A. & Uppstu, P.2011
2010-06-30 11:16Köyliönjärven tila, kuormitus ja kunnostusPaloheimo, A.2010
2010-04-21 11:16Kokemäenjoen kalakantojen hoitosuunnitelman toteutus v. 2006−2010 ja ehdotus suunnitelmaksi vuosille 2011−2015Rannikko, L.2010
2009-08-01 11:15Omavaraistaloudesta valmisruokiin. Elintarviketalouden kehitys ja innovaatioiden leviäminen SatakunnassaSalomaa, Erkki2009
2008-12-21 11:16Lutanjärven jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Juhani Ansonen, 2008Ansonen, J., Vaarala, H., Paloheimo, A.2008
2008-11-29 11:16Kauklaistenjärven hoito- ja käyttösuunnitelmaVaarala, H.2008
2008-11-21 11:16Narvijärven jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelmaAnsonen, J., Heinonen, J., Vaarala, H., Paloheimo, A.2008
2008-10-21 11:16Turajärven jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelmaAnsonen, J., Heinonen, J., Vaarala, H., Paloheimo, A.2008
2007-12-01 11:16Pyhäjärven suojelutyö 2000–2006Tarvainen, M., Ventelä, A-M.2007
2007-09-21 11:16Köyliöjärven tila ja kunnostus Järven tila ja erilaisten kunnostusmenetelmien soveltuvuus tilan parantamiseenPaloheimo, A.2007
2006-04-21 11:16Kauklaistenjärven linnustoselvitysVaarala, H., Vasko, V.2006
2006-03-01 11:16Johdatus Lumomaahan Luonnon monimuotoisuus ja maaseudun kehittäminenHakila, R.2006
2006-02-01 11:16Satakunnan vesistöt – Käyttö ja kunnostustarpeetKoivunen, S., Nukki, H., Salokangas, S.2006
2004-12-21 11:16Yläneenjoki – vesiensuojelu ja virkistyskäyttöKoivunen, S.2004
2004-12-01 11:16Vähäsäkylän kyläsuunnitelma SäkyläThessler, J., Nukki, H.2004
2004-10-21 11:16Tourun ja Keihäskosken kyläsuunnitelma II YläneNukki, H.2004
2004-10-01 11:16Uudenkartanon kyläsuunnitelma III YläneNukki, H., Thessler, J.2004
2004-09-17 11:16Narvintienoon kyläsuunnitelma YläneNukki, H.2004
2004-06-01 11:16Sydänmaan kyläsuunnitelma II SäkyläThessler, J., Nukki, H.2004
2004-05-01 11:16Pyhäjoen koulupiirin kyläyhdistyksen toimialueen kyläsuunnitelma SäkyläNukki, H.2004
2004-04-21 11:16Suorakylvön soveltuvuus käytännön vesiensuojelutyöhön EsiselvitysAlakukku, L., Turtola, E., Ventelä, A-M., Nuutinen, V., Aura, E., Uusitalo, R.2004
2004-01-01 11:16Omavalvonta suurtaloudessaHorne-Ekman, M.2004
2003-12-07 11:16Uudenkylän kyläsuunnitelmaNukki, H.2003
2003-11-01 11:16Hygienia elintarvikkeita käsiteltäessäHorne-Ekman, M.2003
2003-10-01 11:16Lännen kyläsuunnitelma II SäkyläThessler, J., Nukki, H.2003
2002-02-01 11:16Kotimaiset vihannessäilykkeet Valmistus ja käyttöHorne-Ekman, M.2002
2001-02-01 11:16Sianlihan tuotannon kannattavuuden parantaminen tarjontaketjun koordinaatiota kehittämälläMäkimattila, M.2001
2001-01-01 11:16Pyhäjärvi Yhteistyöllä vauhtia vesiensuojeluun Lounais-Suomessa. Pyhäjärven suojelurahaston ensimmäisen toimikauden loppuraporttiMattila, H., Kirkkala, t:, Salomaa, E., Sarvala, J., Haliseva-Soila, M.2001
2000-12-01 11:16Viljeltyjen sienten käyttö ja ominaisuudetValtonen, M.2000
1999-04-01 11:16Suomen sikatalouden kilpailuedut vientimarkkinoillaAla-Haavisto, H.1999
1999-01-01 11:16Elintarvikeketjut Lounais-Suomessa Elintarviketuotannon kilpailukyvyn kehittäminen Satakunnassa ja Varsinais-SuomessaIsosaari, H.1999
1998-05-01 11:16Avomaan vihannesviljelyn talous eri tuotantotavoissaStenberg, M.1998
1997-12-01 11:16Vajaasti hyödynnetyn kalan jalostus ja markkinointi. Kalaverkko-projektiPartanen, K.1997
1997-05-01 11:16Vihannesyrittäjien verkostoituminen Yhteistoimintahankkeiden toteutuminenYlitalo, H.1997
1997-04-01 11:16Kotimaiset kasvismehut ja hapantuotteet. Valmistus, käyttö ja markkinatHorne-Ekman, M.1997
1996-05-10 11:16EU-integraatioon sopeutuminen tyypillisillä maatalousvaltaisilla alueillaMäkitie, J.1996
1995-05-21 11:16Vihannesten alkutuotannon ja jalostuksen menestystekijät Tuotanto- ja kustannusvertailu eräissä Euroopan maissaMäkelä, S., Norri, O., Mehl, K.1995
1995-05-01 11:16Elintarvikeyritysten alihankinta ja yhteistyöMäkitie, J.1995
1994-12-07 11:16Eurajoki. Tila ja kuormitus, Biotestit jokiympäristössäKirkkala, T:, Kortelainen, I.1994
1994-12-01 11:16Kasvisten yhteismarkkinointiYlitalo, H.1994
1994-09-01 11:16Vajaasti hyödynnetyn järvikalan jalostus ja käyttö, Kalaherkut Pyhäjärvestä -projektiHirvonen, A.1994
1994-09-01 11:16Kalan tori- ja muu ulkomyynti Myynti, varustetaso ja valvonta Turun ja Porin läänissäHuuhka, T.1994
1994-06-01 11:16Kuivatut kasvikset Kuivaus, käyttö ja markkinatSoini, M.1994
1993-07-21 11:16Kasvisten maatilajalostus ja markkinointi SatakunnassaMehl, K., Haverinen, T.1993
1993-04-21 11:16Elintarviketalouden kehityssuunnat vuoteen 2000 Maatalouden ja elintarviketeollisuuden muutokset Turun ja Porin läänissäSalko, T., Salomaa, E.1993
1993-02-12 11:16Kotimaisuuden vaikutus vihannessäilykkeen valintaan myymälässäKaisa Mehl, Tuula Haverinen1993
1992-08-21 11:16Puutarhatalous Turun ja Porin läänissä Ravintokeskeinen tuotanto ja sen sijoittuminenKotila, P.1992
1992-06-21 11:16Elintarvikkeiden turvallisuus TäydennyskoulutusaineistoMeriluoto, J.1992
1992-01-21 11:16Säkylän Pyhäjärven ekologinen tila ja kalastus 1980-luvullaHirvonen, A., Helminen, H., Sarvala J.1992
1991-12-02 11:16Laboratoriopalveluiden käyttö ja tarjonta, Selvitys Pyhäjärviseudun ja lähialueen elintarvikkeita ja ympäristöä koskevista laboratoriopalveluistaMeriluoto J., Manninen, M.1991
1991-11-21 11:16Elintarviketalous Turun ja Porin läänissä, Rakenteet alkutuotannosta kulutukseenSalko, T., Rosenqvist, O.1991
1991-01-21 11:16Pyhäjärven talvikalastus, Ammatti- ja virkistyskalastuksen alueellinen jäsentyminenSalmi, T.1991

Kaikki julkaisut

Assessment of agricultural water protection strategies at a catchment scale: case of Finland. Hietala, R., Virkkunen, H., Salminen, J., Ekholm, P., Riihimäki, J., Laine P. & Kirkkala, T. Open access: Regional Environmental Change (2024). (13) (lataa tiedosto)

Kasvinsuojelu luomuvihannestuotannossa. Kivijärvi, P. , Himanen, S., Jaakkola, S., Lötjönen, J., Nissinen, A., Pihala, J., Rastas, M., Reuna, L., Ruski, J., Ruuttunen, P. ja Suojala-Ahlfors, T. Luonnonvarakeskus. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 117/2023 (2023). (107) . ISBN 978-952-380-847-8 (Verkkojulkaisu) (lataa tiedosto)

Isosorsimon niitto- ja hoito-ohjeistus Yläneenjoella. Ryömä, H., Kiiskinen, E. & Laine, P. (2023). (16) (lataa tiedosto)

Köyliönjärven kunnostussuunnitelma. Ryömä, H., Laine, P., Kiiskinen, E., Anttila, L., Forsman, T. ja Kirkkala, T. Sarja B nro 45 (2023). (54) . ISBN 978-952-9682-92-8 (lataa tiedosto)

Luonnonmukaiset ratkaisut vesienhoidossa. Andersson, A., Annadotter, H., Forssblad, J., Hakala, A., Ketola, M., Mäkinen, H., Rasilainen, M., Ryömä, H. ja Vesterinen, J. (2023). (33) (lataa tiedosto)

Eurajoen Pappilankosken kalatieseuranta vuonna 2022. Kala- ja vesitutkimus Oy/ Hynninen, M. & Vatanen, S. (2023). (62) (lataa tiedosto)

Satakuntalaisen ruokaketjun ilmastokestävyysohjelma – Toimenpide-ehdotukset (2022). (14) (lataa tiedosto)

Kipsi, kuitu ja rakennekalkki – opas viljelijöille ProAgrian hankejulkaisut 10 (2021). ISBN ISSN 2342–8651 (lataa tiedosto)

Uusia makuja ja lisäansioita mustatäplätokosta – Loppuraportti. Jori, M., Forsman, T., Laine, P. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 43 (2020). ISBN 978-952-9682-88-1 (lataa tiedosto)

Eurajoen alaosan sähkökoekalastusraportti 2019. Anttila, L., Kirkkala, T. Sarja B, nro 40 (2019). ISBN 978-952-9682-85-0 (lataa tiedosto)

Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma, Osahanke: Kiertotalouden symbioosien mallin luominen biokaasulaitosten ympärille – Loppuraportti. Maijala, P., Kirkkala, T., Jori, M. Sarja B nro 42 (2019). ISBN 978-952-9682-87-4 (lataa tiedosto)

Yläneenjoki – virkistyskäyttö ja vesiensuojelu, Rannalle-hankkeen loppuraportti. Ryömä H. (ed.), Forsman T., Jaakkola S., Laine P., Mikkilä E., Vaarala H., Ventelä A.-M. Sarja B, nro 37 (2019). ISBN 978-952-9682-82-9 (lataa tiedosto)

Yläneenjoen sähkökoekalastusraportti 2018. Forsman T., Anttila L. Sarja B nro 38 (2019). ISBN 978-952-9682-83-6 (lataa tiedosto)

Lapinjoen pääuoman sähkökoekalastusraportti. Anttila, L. Sarja B, nro 36 (2018). ISBN 978-952-9682-81-2 (lataa tiedosto)

Eurajoen ala- ja keskiosien virtapaikkojen kalataloudellinen inventointi. Anttila, L. Sarja B, nro 35 (2018). ISBN 978-952-9682-80-5 (lataa tiedosto)

Lapinjoen pääuoman kalataloudellinen inventointi. Anttila, L., karttojen muotoilu Mikkilä, E. Sarja B, nro 34 (2017). ISBN 978-952-9682-79-9 (lataa tiedosto)

Jatkuvatoimisten vedenlaatumittareiden käyttö. Aineistojen käyttökelpoisuus, laadunvarmistuksen edistäminen ja tiedon avoimuus. Mikkilä, E., Kirkkala, T. Sarja B, nro 32 (2017). ISBN 978-952-9682-77-5 (lataa tiedosto)

Luotettavat tulokset vesistöjen kuormituksen vähentämisessä ja seurannassa, MITTARI-hanke loppuraportti. Tarvainen, M., Mikkilä, E., Kirkkala, T. Sarja B, nro 29 (2016). ISBN 978-952-9682-74-4 (lataa tiedosto)

Turvetuotannon tarve Satakunnassa vuoteen 2035 mennessä – Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 taustaselvitys. Mikkilä, E., Kirkkala, T. Sarja B, nro 31 (2016). ISBN 978‐952‐9682‐76‐8 (lataa tiedosto)

Pyhäjoen pääuoman inventointi- ja sähkökoekalastusraportti. Forsman, T., Vaarala, H. Sarja B, nro 30 (2016). ISBN 978‐952‐9682‐75‐1 (lataa tiedosto)

RAPU Pyhäjärven kala- ja raputalouden ekologiset ja ekonomiset haasteet muuttuvassa ilmastossa. Ventelä, A-M., Kirkkala, T., Forsman, T., Jori, M.. Laine, P. (toim.) Sarja B, nro 27 (2015). ISBN 978-952-9682-71-3 (lataa tiedosto)

Satakunnan kalatalouden kehittäminen. Jori, M., Ventelä, A-M. Sarja B, nro 26 (2014). ISBN 978-952-9682-70-6

Suunnitelma Raumanjoen kunnostamisesta taimen- ja kaupunkipurona. Aaltonen, J. Sarja B, nro 28 (2014). ISBN 978-952-9682-73-7 (lataa tiedosto)

Satakunnan ruokaketju kasvaa Suomen suurimmaksi. Pyhäjärvi-instituuttisäätiö, Satakuntaliitto, Kehittämisyhdistys Satafood ry. (2013) (lataa tiedosto)

Juvajoen, Haajanojan ja Lammaskoskenojan kalataloudellinen kunnostustarveselvitys. Aaltonen, J. Sarja B, nro 25 (2013). ISBN 978-952-9682-69-0 (lataa tiedosto)

Köyliönjärven Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma. Tarvainen, M. (toim.) Sarja B nro 23 (2012). ISBN 978-952-9682-67-6 (lataa tiedosto)

Säkylän Pyhäjärven Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma. Tarvainen, M. Sarja B, nro 24 (2012). ISBN 978-952-9682-68-3 (lataa tiedosto)

Eurajoen kasvillisuusselvitys. Ryömä, H., Kirkkala, Teija Sarja B, nro 21 (2011). ISBN 978-952-9682-65-2 (lataa tiedosto)

Muuttuva Selkämeri Ilmastonmuutos Selkämereen alueella. Hakala, A. Sarja B, nro 19 (2011). ISBN 978-952-9682-63-8 (lataa tiedosto)

Pyhäjärven linnustoselvitys 2010, Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Yrjölä, R., Kekkonen, O., Tanskanen A. & Uppstu, P. Sarja B nro 18 (2011). ISBN 978-952-9682-60-7 (lataa tiedosto)

Selkämeren muuttuva kalasto. Rajasilta, M., Hyvärinen, J., Hakala, A. (toim.), Kirkkala, T. (toim.) Sarja B, nro 20 (2011). ISBN 978-952-9682-64-5 (lataa tiedosto)

Köyliönjärven linnustoselvitys 2010, Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Yrjölä, R., Kekkonen, O., Tanskanen A. & Uppstu, P. Sarja B, nro 17 (2011). ISBN 978-952-9682-57-7 (lataa tiedosto)

Säkylän Pyhäjärven kasvillisuusselvitys. Leka, J. Sarja B, nro 22 (2011). ISBN 978-952-9682-66-9 (lataa tiedosto)

Köyliönjärven tila, kuormitus ja kunnostus. Paloheimo, A. Sarja B, nro 15 (2010). ISBN 978-952-9682-54-6 (lataa tiedosto)

Kokemäenjoen kalakantojen hoitosuunnitelman toteutus v. 2006−2010 ja ehdotus suunnitelmaksi vuosille 2011−2015. Rannikko, L. Sarja B, nro 16 (2010). ISBN 978-952-9682-56-0 (lataa tiedosto)

Omavaraistaloudesta valmisruokiin. Elintarviketalouden kehitys ja innovaatioiden leviäminen Satakunnassa. Salomaa, Erkki Sarja A, nro 30 (2009). (282) . ISBN 978-952-9682-52-2 (lataa tiedosto)

Lutanjärven jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Juhani Ansonen, 2008. Ansonen, J., Vaarala, H., Paloheimo, A. Sarja C, nro 6 (2008). ISBN 978-952-9682-51-2

Kauklaistenjärven hoito- ja käyttösuunnitelma. Vaarala, H. Sarja C, nro 3 (2008). ISBN 978-952-9682-45-4 (lataa tiedosto)

Narvijärven jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Ansonen, J., Heinonen, J., Vaarala, H., Paloheimo, A. Sarja C, nro 5 (2008). ISBN 978-952-9682-50-8

Turajärven jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Ansonen, J., Heinonen, J., Vaarala, H., Paloheimo, A. Sarja C, nro 4 (2008). ISBN 978-952-9682-49-2

Pyhäjärven suojelutyö 2000–2006. Tarvainen, M., Ventelä, A-M. Sarja B, nro 14 (2007). ISBN 978-952-9682-46-1 (lataa tiedosto)

Köyliöjärven tila ja kunnostus Järven tila ja erilaisten kunnostusmenetelmien soveltuvuus tilan parantamiseen. Paloheimo, A. (2007)

Kauklaistenjärven linnustoselvitys. Vaarala, H., Vasko, V. Sarja C, nro 1 (2006). ISBN 978-952-9682-41-6 (lataa tiedosto)

Johdatus Lumomaahan Luonnon monimuotoisuus ja maaseudun kehittäminen. Hakila, R. Sarja A, nro 29 (2006). ISBN 952-9682-40-9 (lataa tiedosto)

Satakunnan vesistöt – Käyttö ja kunnostustarpeet. Koivunen, S., Nukki, H., Salokangas, S. Sarja B, nro 12 (2006). ISBN 952-9682-39-5 (lataa tiedosto)

Yläneenjoki – vesiensuojelu ja virkistyskäyttö. Koivunen, S. Sarja B, nro 11 (2004). ISBN 952-9682-38-7

Vähäsäkylän kyläsuunnitelma Säkylä. Thessler, J., Nukki, H. Sarja B, nro 10 (2004). ISBN 952-9682-37-9

Tourun ja Keihäskosken kyläsuunnitelma II Yläne. Nukki, H. Sarja B, nro 9 (2004). ISBN 952-9682-36-0

Uudenkartanon kyläsuunnitelma III Yläne. Nukki, H., Thessler, J. Sarja B, nro 8 (2004)

Narvintienoon kyläsuunnitelma Yläne. Nukki, H. Sarja B, nro 6 (2004). ISBN 952-9682-32-8

Sydänmaan kyläsuunnitelma II Säkylä. Thessler, J., Nukki, H. Sarja B, nro 7 (2004). ISBN 952-9682-34-4

Pyhäjoen koulupiirin kyläyhdistyksen toimialueen kyläsuunnitelma Säkylä. Nukki, H. Sarja B, nro 5 (2004). ISBN 952-9682-31-X

Suorakylvön soveltuvuus käytännön vesiensuojelutyöhön Esiselvitys. Alakukku, L., Turtola, E., Ventelä, A-M., Nuutinen, V., Aura, E., Uusitalo, R. Sarja A, nro 28 (2004). (92) . ISBN 952-9682-33-6 (lataa tiedosto)

Omavalvonta suurtaloudessa. Horne-Ekman, M. Sarja B, nro 4 (2004). ISBN 952-9682-30-1

Uudenkylän kyläsuunnitelma. Nukki, H. Sarja B, nro 3 (2003). ISBN 952-9682-29-8

Hygienia elintarvikkeita käsiteltäessä. Horne-Ekman, M. Sarja B, nro 2 (2003). ISBN 952-9682-28-X

Lännen kyläsuunnitelma II Säkylä. Thessler, J., Nukki, H. Sarja B, nro1 (2003). ISBN 952-9682-27-1

Kotimaiset vihannessäilykkeet Valmistus ja käyttö. Horne-Ekman, M. Sarja A, nro 27 (2002). ISBN 952-9682-26-3

Sianlihan tuotannon kannattavuuden parantaminen tarjontaketjun koordinaatiota kehittämällä. Mäkimattila, M. Sarja A, nro 25 (2001). ISBN 952-9682-24-7

Pyhäjärvi Yhteistyöllä vauhtia vesiensuojeluun Lounais-Suomessa. Pyhäjärven suojelurahaston ensimmäisen toimikauden loppuraportti. Mattila, H., Kirkkala, t:, Salomaa, E., Sarvala, J., Haliseva-Soila, M. Sarja A, nro 26 (2001). ISBN 952-9682-25-5

Viljeltyjen sienten käyttö ja ominaisuudet. Valtonen, M. Sarja A, nro 24 (2000). ISBN 952-9682-23-9

Suomen sikatalouden kilpailuedut vientimarkkinoilla. Ala-Haavisto, H. Sarja A, nro 23 (1999). ISBN 952-9682-22-0

Elintarvikeketjut Lounais-Suomessa Elintarviketuotannon kilpailukyvyn kehittäminen Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Isosaari, H. Sarja A, nro22 (1999). ISBN 952-9682-21-2

Avomaan vihannesviljelyn talous eri tuotantotavoissa. Stenberg, M. SarjaA, nro 21 (1998). ISBN 952-9682-20-4

Vajaasti hyödynnetyn kalan jalostus ja markkinointi. Kalaverkko-projekti. Partanen, K. Sarja A, nro 20 (1997). ISBN 952-9682-19-0

Vihannesyrittäjien verkostoituminen Yhteistoimintahankkeiden toteutuminen. Ylitalo, H. Sarja A, nro 18 (1997). ISBN 952-9682-17-4

Kotimaiset kasvismehut ja hapantuotteet. Valmistus, käyttö ja markkinat. Horne-Ekman, M. Sarja A, nro 19 (1997). ISBN 952-9682-18-2

EU-integraatioon sopeutuminen tyypillisillä maatalousvaltaisilla alueilla. Mäkitie, J. Sarja A, nro 17 (1996). ISBN 952-9682-16-6

Vihannesten alkutuotannon ja jalostuksen menestystekijät Tuotanto- ja kustannusvertailu eräissä Euroopan maissa. Mäkelä, S., Norri, O., Mehl, K. Sarja A, nro 15 (1995). ISBN 952-9682-14-X

Elintarvikeyritysten alihankinta ja yhteistyö. Mäkitie, J. Sarja A, nro 16 (1995). ISBN 952-9682-15-8

Eurajoki. Tila ja kuormitus, Biotestit jokiympäristössä. Kirkkala, T:, Kortelainen, I. Sarja A, nro 11 (1994). ISBN 952-9682-10-7

Kasvisten yhteismarkkinointi. Ylitalo, H. Sarja A, nro 14 (1994). ISBN 952-9682-13-1

Kalan tori- ja muu ulkomyynti Myynti, varustetaso ja valvonta Turun ja Porin läänissä. Huuhka, T. Sarja A, nro 13 (1994). ISBN 952-9682-12-3

Vajaasti hyödynnetyn järvikalan jalostus ja käyttö, Kalaherkut Pyhäjärvestä -projekti. Hirvonen, A. Sarja A nro 12 (1994). ISBN 952-9682-11-5

Kuivatut kasvikset Kuivaus, käyttö ja markkinat. Soini, M. Sarja A, nro 10 (1994). ISBN 952-9682-09-3

Kasvisten maatilajalostus ja markkinointi Satakunnassa. Mehl, K., Haverinen, T. Sarja A, nro 8 (1993). ISBN 952-9682-07-7

Elintarviketalouden kehityssuunnat vuoteen 2000 Maatalouden ja elintarviketeollisuuden muutokset Turun ja Porin läänissä. Salko, T., Salomaa, E. Sarja A, nro 9 (1993). ISBN 952-9682-08-5

Kotimaisuuden vaikutus vihannessäilykkeen valintaan myymälässä. Kaisa Mehl, Tuula Haverinen Sarja A, nro 7 (1993). (22 s.) . ISBN 952-9682-06-9

Puutarhatalous Turun ja Porin läänissä Ravintokeskeinen tuotanto ja sen sijoittuminen. Kotila, P. Sarja A, nro 5 (1992). ISBN 952-9682-04-2

Elintarvikkeiden turvallisuus Täydennyskoulutusaineisto. Meriluoto, J. Sarja A, nro 4 (1992). ISBN 952-9682-03-4

Säkylän Pyhäjärven ekologinen tila ja kalastus 1980-luvulla. Hirvonen, A., Helminen, H., Sarvala J. (1992). (62 s.)

Laboratoriopalveluiden käyttö ja tarjonta, Selvitys Pyhäjärviseudun ja lähialueen elintarvikkeita ja ympäristöä koskevista laboratoriopalveluista. Meriluoto J., Manninen, M. Sarja A, nro 2 (1991). (26 s.) . ISBN 952-9682-01-8

Elintarviketalous Turun ja Porin läänissä, Rakenteet alkutuotannosta kulutukseen. Salko, T., Rosenqvist, O. Saeja A, nro 1 (1991). (104 s.)

Pyhäjärven talvikalastus, Ammatti- ja virkistyskalastuksen alueellinen jäsentyminen. Salmi, T. (1991). (58 s.)