Lapinjoen pääuoman kalataloudellinen inventointi

Koko Lapinjoen pääuoman laajuudelta kalakantojen nykytilasta ei ole ollut tietoa saatavilla. Tämän kalataloudellisen inventoinnin tarkoituksena on tarkastella joen kunnostusmahdollisuuksia ja tarpeita Lapinjoen kalataloudellisen arvon kohottamiseksi.

Lapinjoen pääuoman kalataloudellinen inventointi. Anttila, L., karttojen muotoilu Mikkilä, E. Sarja B, nro 34 (2017).
ISBN 978-952-9682-79-9
Lataa tiedosto