Pyhäjärven suojeluohjelma

Pyhäjärven suojeluohjelman toiminta-alueena on Säkylän Pyhäjärvi valuma-alueineen.

Pyhäjärven suojeluohjelma

Ohjelmatyön kautta varmistetaan uusimman, tutkimukseen pohjautuvan, tiedon tuominen alueen toimijoiden käyttöön. Ohjelmien kautta koko Eurajoen vesistöalue on vapaaehtoisen suojelun piirissä.

Pyhäjärven suojeluohjelman tavoitteena on mm. turvata toiminta-alueensa veden laatua ja virkistyskäyttömahdollisuuksia, vähentää vesistöön kohdistuvaa ulkoista kuormitusta, lisätä ympäristötietoisuutta ja edistää kalataloutta. 

Pyhäjärven suojeluohjelma on tehnyt suojelutyötä jo vuodesta 1995, kun teollisuuden, kuntien ja järjestöjen muodostama Pyhäjärven suojelurahasto perustettiin. Suojeluohjelman toiminta-alueena on Säkylän Pyhäjärvi ja sen valuma-alue. Suojeluohjelma kokoaa eri toimijoiden osaamisen valuma-alue-, kalastus-, asukas- ja tutkimustyöryhmiin. 

Lue lisää Pyhäjärven suojeluohjelman toiminnasta: www.pyhajarvensuojelu.net

 

 

eenokki