Pyhäjärvi-instituutti

Pyhäjärvi-instituutin tehtävänä on edistää ja kehittää elintarviketaloutta ja ympäristöä koskevaa koulutusta, tutkimusta ja muuta kehitystoimintaa. Erityisosaamisalueita ovat elintarviketalous sekä vesistöjen tila, vesiensuojelu ja -kunnostus. Tavoitteena on Satakunnan elintarviketuotannon kilpailukyvyn turvaaminen kestävästi sekä vesien tilan parantaminen, tietouden lisääminen ja soveltaminen vesistöjen kunnostuksessa.

Pyhäjärvi-instituutti

Toimintamme perustuu vahvaan osaamiseen, tieteelliseen tutkimustyöhön ja muuttuvien toimintaympäristöjen huomioimiseen kestävän ruokaketjun, vesistöjen ja vesiensuojelun sekä bio- ja kiertotalouden aloilla. Säätiön perustajat katsoivat vahvasti tulevaisuuteen vuonna 1989 kirjatessaan säädekirjaan: Instituutin tehtävänä on edistää ja kehittää elintarviketaloutta ja ympäristöä koskevaa koulutusta, tutkimusta ja muuta kehitystoimintaa. Lause on ollut ajankohtainen koko matkamme ajan ja kantaa toimintaamme myös jatkossa.

Instituutin tehtävänä on edistää ja kehittää elintarviketaloutta ja ympäristöä koskevaa koulutusta, tutkimusta ja muuta kehitystoimintaa.

Pyhäjärvi-instituuttisäätiötä johtaa 9–11-jäseninen hallitus, jossa ovat edustettuina Euran, Eurajoen ja Säkylän kunnat, Rauman kaupunki, Apetit Ruoka Oy, HKScan Finland Oy sekä Turun yliopisto. Nykyinen hallituksen toimikausi käsittää vuodet 2020–2022. Operatiivisesta johdosta vastaa toiminnanjohtaja. Koko tiimiimme kuuluu työ- ja hanketilanteen mukaan 25–28 osaajaa.

Pyhäjärvi-instituutin kotipaikka on Eura.

Missio ja Visio

Pyhäjärvi-instituutin missiona on elintarvikeketjun kilpailukyvyn ja vihreän siirtymän edistäminen, bio- ja kiertotalouden kehittäminen sekä ympäristön- ja vesienhoito alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Pyhäjärvi-instituutti on arvostettu tutkimus- ja kehittämisalan toimija ja vaikuttaja, joka toimii elintarvikeketjun, bio- ja kiertotalouden ja vesienhoidon erityisosaajana myös globaalien haasteiden ratkaisemisessa yhdessä elinkeinoelämän edustajien kanssa.

Hallitus

JäsenYhteisöVarajäsen
kunnanjohtaja
Kari Kankaanranta, pj.
Euran kuntayrityskoordinaattori
Ilkka Mäkinen
maatalousyrittäjä
Hanna Hamina
Euran kuntamaatalousyrittäjä
Juha Jaakkola
dekaani Helsingin YO
Ritva Toivonen
Euran kuntamaatalousyrittäjä
Lauri Kreula
tuotekehitysjohtaja
Hannamaija Fontel
Biolan Oytoimitusjohtaja
Jussi Kariniemi
ympäristöinsinööri
Mari Salminen
Eurajoen kuntakunnanjohtaja
Vesa Lakaniemi
kaupunkikehitysjohtaja
Satu Saarinen
Rauman kaupunkiyritysasiantuntija
Heikki Nurmi
tilanhoitaja
Veli-Pekka Suni
Säkylän kuntayrittäjä
Timo Kuusisto
kunnanhallituksen pj.
Pertti Huitu
Säkylän kuntakunnanjohtaja
Teijo Mäenpää
tuotanto- ja hankintajohtaja
Ari Kulmala, vpj
Apetit Ruoka Oy / Apetit Oyjhankinta- ja viljelytyspäällikkö
Gunta Cirule
yksikönjohtaja
Petri Toivola
HKScan Finland Oylakimies
Juha Koskimaa
professori
Mari Sandell
Turun Yliopistoprofessori
Baoru Yang