Pyhäjärvi-instituutti

Pyhäjärvi-instituutin tehtävänä on edistää ja kehittää elintarviketaloutta ja ympäristöä koskevaa koulutusta, tutkimusta ja muuta kehitystoimintaa. Erityisosaamisalueita ovat elintarviketalous sekä vesistöjen tila, vesiensuojelu ja -kunnostus. Tavoitteena on Satakunnan elintarviketuotannon kilpailukyvyn turvaaminen kestävästi sekä vesien tilan parantaminen, tietouden lisääminen ja soveltaminen vesistöjen kunnostuksessa.

Pyhäjärvi-instituutti

Toimintamme perustuu vahvaan osaamiseen, tieteelliseen tutkimustyöhön ja muuttuvien toimintaympäristöjen huomioimiseen kestävän ruokaketjun, vesistöjen ja vesiensuojelun sekä bio- ja kiertotalouden aloilla. Säätiön perustajat katsoivat vahvasti tulevaisuuteen vuonna 1989 kirjatessaan säädekirjaan: Instituutin tehtävänä on edistää ja kehittää elintarviketaloutta ja ympäristöä koskevaa koulutusta, tutkimusta ja muuta kehitystoimintaa. Lause on ollut ajankohtainen koko matkamme ajan ja kantaa toimintaamme myös jatkossa.

Instituutin tehtävänä on edistää ja kehittää elintarviketaloutta ja ympäristöä koskevaa koulutusta, tutkimusta ja muuta kehitystoimintaa.

Pyhäjärvi-instituuttisäätiötä johtaa 9–11-jäseninen hallitus, jossa ovat edustettuina Euran, Eurajoen ja Säkylän kunnat, Rauman kaupunki, Apetit Ruoka Oy, HKScan Finland Oy sekä Turun yliopisto. Nykyinen hallituksen toimikausi käsittää vuodet 2020–2022. Operatiivisesta johdosta vastaa toiminnanjohtaja. Koko tiimiimme kuuluu työ- ja hanketilanteen mukaan 17‒20 osaajaa.

Pyhäjärvi-instituutin kotipaikka on Eura.

Missio ja Visio

Pyhäjärvi-instituutin missiona on elintarvikeketjun kilpailukyvyn ja vihreän siirtymän edistäminen, bio- ja kiertotalouden kehittäminen sekä ympäristön- ja vesienhoito alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Pyhäjärvi-instituutti on arvostettu tutkimus- ja kehittämisalan toimija ja vaikuttaja, joka toimii elintarvikeketjun, bio- ja kiertotalouden ja vesienhoidon erityisosaajana myös globaalien haasteiden ratkaisemisessa yhdessä elinkeinoelämän edustajien kanssa.

Hallitus

JäsenYhteisöVarajäsen
kunnanjohtaja
Juha Majalahti, pj.
Euran kuntayrityskehittäjä
Harri Virén
maatalousyrittäjä
Hanna Hamina
Euran kuntaekonomi
Marjatta Sillanpää
toimitusjohtaja
Teppo Rantanen
Euran kunta / Biolan Oytuotekehitysjohtaja
Hannamaija Fontell
ympäristöinsinööri
Mari Salminen
Eurajoen kunta ympäristölautakunnan jäsen
Janne Lampolahti
toimialajohtaja
Sari Salo
Rauman kaupunkiyritysasiantuntija
Heikki Nurmi
valtuuston pj.
Veli-Pekka Suni
Säkylän kuntaavopalveluohjaaja
Heli Ruohola
liiketoimintajohtaja
Hanna Nieminen
Säkylän kuntakunnanjohtaja
Teijo Mäenpää
tuotanto- ja hankintajohtaja
Ari Kulmala
Apetit Ruoka Oy / Apetit Oyjhankinta- ja viljelytyspäällikkö
Gunta Cirule
yksikönjohtaja
Petri Toivola
HKScan Finland Oyjohtaja
Jari Leija
professori
Mari Sandell
Turun Yliopistoprofessori
Baoru Yang