Kestävä ruokaketju

Elintarviketuotantoa kehitetään ruokaketjun kaikissa vaiheissa alkutuotannosta jalostukseen ja tuotteistamiseen sekä vahvistetaan ketjun osapuolten osaamista ja vuorovaikutusta.

Kestävä ruokaketju

Kestävä ruokaketju on vastuullista sen kaikilla osa-alueilla alkutuotannosta ruokapöytään.

Toimintamme tavoitteena on paikallisen ja suomalaisen vastuullisen elintarvikeketjun turvaaminen ja kilpailukyvyn kehittäminen. Edistämme työvoiman saatavuutta, tuemme ja kehitämme tutkimus- ja innovaatiotoimintaa sekä elintarvikkeiden vientiä. 

Vastuullinen ruokaketju on kestävää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti sen kaikilla osa-alueilla alkutuotannosta ruokapöytään. Ruokaketju kattaa villinä ja viljeltynä maasta ja vedestä saatavat raaka-aineet. 

Alasivut