Elinkeinokalatalous

Elinkeinokalatalouden kehittämisessä tärkeänä teemana on vajaasti hyödynnettyjen kalalajien kaupallisten hyödyntämismahdollisuuksien lisääminen. Myös perinteisten talouskalalajien ja täpläravun hyödyntämiseen perustuvia kalaketjuja ja näiden lajien monipuolista sekä lisäarvoja tuottavaa hyödyntämistä pyritään edistämään edelleen.

Elinkeinokalatalous

Pyhäjärvi-instituutti sijaitsee keskellä läntisen Suomen sisävesikalastuksen keskusta. Säkylän Pyhäjärvi on tuottoisa kalajärvi. Tällä hetkellä keskeisimpiä elinkeinokalatalouden saalislajeja Pyhäjärvellä ovat särki, ahven ja muikku. Ravustus tuo merkittävän lisän kalatalouden kannattavuuteen ja luo joustavuutta elinkeinon toteuttamiseen. Pyhäjärven täplärapusaalis on parhaina vuosina muodostanut jopa kolmanneksen koko Suomen täplärapusaaliista.

Pyhäjärvellä työskentelee yli kymmenen ammattikalastajaa ja aivan järven tuntumassa toimii kaksi kalanjalostusyritystä. Lisäksi teemme yhteistyötä koko Lounais-Suomen kalataloustoimijoiden, -alueiden, hoitoyhdistysten sekä tutkimuslaitosten ja viranomaisten kanssa.

Elinkeinokalatalouden kehittämisessä tärkeänä teemana on vajaasti hyödynnettyjen kalalajien kaupallisten hyödyntämismahdollisuuksien lisääminen. Hankkeissamme olemme pyrkineet löytämään toimintamalleja kaupallisen kalastuksen kehittämiselle myös muille kalastoltaan potentiaalisille järville, joilla ammatillista kalastustoimintaa ei ole. Myös perinteisten talouskalalajien ja täpläravun hyödyntämiseen perustuvia kalaketjuja ja näiden lajien monipuolista, lisäarvoja tuottavaa, hyödyntämistä pyritään edistämään edelleen.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesistöihin ja vedenlaatuun vaikuttavat mm. kalalajistoon ja toisaalta kalaston vaikutukset esimerkiksi vedenlaatuun ja vesistöjen sisäisen kuormituksen määrään on kiistaton. Kalastamalla särkikalapainotteisesti vaikutamme positiivisesti myös vedenlaatuun. Puhtaissa vesissä vapaana kasvanut kotimainen kala on ensiluokkainen ja haluttu raaka-aine niin suurkeittiöissä, ravintoloissa kuin kotikeittiöissäkin.

Toimintamme käsittää mm. seuraavia kokonaisuuksia