Yhteystiedot

Instituutin henkilöstö koostuu monipuolisista ruoantuotannon ja ympäristöalan osaajista, joiden vahva ammattitaito takaa projektien sujuvuuden sekä korkealaatuisen toteutuksen.

Osoite

Pyhäjärvi-instituutti
(Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr)
Teollisuustie 4
27510 Eura

Sähköposti

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijoihimme. 

Henkilökohtaiset sähköpostimme ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)pji.fi

Puhelin

+358 44 034 4054

Laskutustiedot

Hyvä yhteistyökumppani, lisätietoja laskutuksestamme löydät täältä.

Y-tunnus

0773351-4

Seuraa meitä

Tutustu osaajiimme

Teija Kirkkala

Toiminnanjohtaja, FT (biologia)
+358 50 343 0432
 • strateginen johtaminen ja kehittäminen
 • verkostoituminen
 • kansainväliset asiat
 • talous- ja rahoitusasiat

Tero Forsman

Kehittämispäällikkö, FM (akvaattiset tieteet)
+358 44 034 4050
 • vesienhoitoon liittyvien toimenpidekokonaisuuksien suunnittelu ja käytännön toiminnan koordinointi ja ohjaus
 • vesistöihin liittyvä neuvonta ja koulutus
 • kalataloudelliset ja kalabiologiset selvitykset

Sauli Jaakkola

Kehittämispäällikkö, MMM, agronomi
+358 44 045 6423
 • ruokaketjun kehittämiseen liittyvien toimenpidekokonaisuuksien suunnittelu ja käytännön toiminnan koordinointi ja ohjaus
 • alkutuotannon asiantuntijatehtävät
 • maanviljely, luomuviljely
 • peltomaan rakenne ja vesitalous, ravinteiden kierrätys
 • torjunta-aineettomat kasvinsuojelumenetelmät

Marko Jori

Sisältöjohtaja, DI (tuotantotalous), insinööri (elintarviketekniikka)
+358 50 380 1621
 • hankkeiden operatiivinen suunnittelu ja koordinointi
 • elintarvikealan kehittämispalvelut ja räätälöidyt koulutukset yrityksille
 • hygieniaosaamiskoulutukset, hygieniapassitestaaja

Lauri Anttila

Asiantuntija, FM (akvaattiset tieteet)
+358 44 034 4062
 • Pyhäjärven suojeluohjelman koordinointi
 • vesienhoidon hankkeiden suunnittelu ja toteutus
 • kalataloudelliset selvitykset ja kunnostustarvekartoitukset
 • vesistöihin liittyvä neuvonta
 • sertifioitu näytteenottaja, vesinäytteenotto ja -mittaus

Ellinoora Havaste

Asiantuntija, FM (mediatutkimus)
+358 44 034 4028
 • viestinnän asiantuntijatehtävät
 • ruokaketjun kehittämisen hankkeiden toteutus

Reija Hietala

Asiantuntija, FT, dosentti (maatalousmaantiede)
+358 44 034 4051
 • ruoantuotannon kehitysnäkökulmat, ruokaturva, kestävä kehitys
 • maatalouden ympäristöpolitiikka, maatalouden ympäristönhoito

Ville Kangasniemi

Asiantuntija, FM (akvaattiset tieteet)
+358 44 034 4023
 • vesienhoidon hankkeiden suunnittelu ja toteutus
 • kalataloudelliset selvitykset ja kunnostustarvekartoitukset

Essi Kiiskinen

Asiantuntija, FM (ekologia)
+358 44 491 8609
 • vesienhoitoon liittyvien hankkeiden toteutus
 • kenttätyöt

Oskari Lahtinen

Asiantuntija, MMM, agronomi, väitöskirjatutkija (HY) 
+358 44 034 4066
 • ruoantuotannon elinkaariarviointilaskelmat
 • ruoantuotannon ympäristökestävyyden edistäminen

Päivi Laine

Asiantuntija, FT (ekologia)
+358 44 034 4067
 • vesienhoitoon liittyvien hankkeiden suunnittelu ja toteutus
 • vesiensuojeluun ja vesistöihin liittyvä koulutus ja tiedonvälitys
 • sertifioitu näytteenottaja, vesinäytteenotto ja -mittaus

Lauri Leino

Asiantuntija
opintovapaalla
 • vesienhoitoon liittyvien hankkeiden toteutus

Sanna Lipping

Asiantuntija, MMM, agronomi (agroekologia)
+358 44 034 4024
 • ruoantuotannon kestävyyskysymykset
 • luonnon monimuotoisuus maatalousympäristössä

Mervi Louhivaara

Asiantuntija, ETM (elintarviketeknologia/ maitoteknologia), AmO
+358 44 034 4029
 • ruokaketjun kehityshankkeiden toteutus
 • elintarvikelainsäädäntöosaaminen, pakkausmerkinnät ja uuselintarvikkeet

Jaana Luojus

Asiantuntija, tradenomi (ylempi AMK)
+358 44 034 4055
 • projektien rahoituksen kohdentaminen
 • budjettien seuranta, raportointi ja analysointi
 • raporttien tulosten viestintä sidosryhmille
 • yhteistyö sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa

Pekka Maijala

Asiantuntija, FT, dosentti (biotekniikka)
+358 44 034 4068
 • biomateriaalit, elintarvikeprosessit, fraktioinnit, jalostus 
 • elintarvike- ja biotalousalan hankkeiden suunnittelu ja toteutus
 • elintarvikealan ja kiertotalouden alueellinen strategia- ja yhteistyö
 • elintarvikealan kiertotalouden edistäminen ja uudet lisäarvotuotteet

Jani-Petteri Niemi

Asiantuntija, KTM (yritysten ympäristöjohtaminen)
+358 44 034 4061
 • alkutuotannon vastuullisuus
 • prosessikuvaukset
 • yritysten ympäristöjohtaminen

Johanna Pihala

Asiantuntija, agrologi (AMK)
+358 44 034 4063
 • alkutuotannon asiantuntijatehtävät
 • kasvisten ja erikoiskasvien viljelyn kehittäminen
 • viljelykokeiden ja pilotointien suunnittelu, toteutus ja seuranta
 • luonnontuotteet ja keruualueiden luomusertifiointi

Hannu Pitkänen

Kehitysjohtaja, InnoAgro Oy:n toimitusjohtaja, LitT (fysiologia)
+358 44 288 8106
 • InnoAgro Oy:n
  • strateginen johtaminen ja kehittäminen
  • hallinto ja hallinnon kehittäminen
  • talous- ja rahoitusasiat
 • työsuojelu

Laura Reuna

Asiantuntija
+358 44 034 4026

Riikka Roivainen

Asiantuntija, KM (kotitalousopettaja), luontoalan at
+358 44 034 4069
 • ruokaketjun kehityshankkeiden toteutus
 • ruokakasvatus
 • ruoka-alan oppilaitosyhteistyö

Jari Ruski

Asiantuntija, agrologi (AMK)
+358 44 034 4025
 • alkutuotannon asiantuntijatehtävät
 • alkutuotannon kehittämishankkeiden toteutus
 • hiiliviljely

Henna Ryömä

Asiantuntija, ympäristöteknologian insinööri (AMK), media-alan at
+358 44 034 4058
 • JOKIohjelman koordinointi
 • viestinnän koordinointi
 • vesienhoidon hankkeiden suunnittelu ja toteutus
 • ympäristökasvatus (sisältäen asukastyön ja Pyhäjärven kummitoiminnan)
 • sertifioitu näytteenottaja, vesinäytteenotto ja -mittaus

Elina Suonpää

Toimisto- ja tiedotussihteeri, tiedottaja (MTi), yo-merkonomi
+358 44 034 4054
 • reskontra, kilpailutus, hankinnat
 • tiedotus
 • kurssi- ja tilaisuusjärjestelyt

Jerome Tornikoski

Asiantuntija
+358 44 034 4027
 • vesienhoitoon liittyvien hankkeiden toteutus

Anna Tuovinen

Asiantuntija, MMM (maaperä)
+358 44 034 4022
 • vesienhoitoon liittyvien hankkeiden toteutus
 • happamat sulfaattimaat

Laura Varjotie

Asiantuntija, FM (elintarvikekemia)
+358 44 045 6403
 • ruokaketjun kehityshankkeiden toteutus
 • elintarvikelainsäädäntöosaaminen, aistinvarainen arviointi

Markus Vähä-Piikkiö

Hallintopäällikkö, VTM (yleinen valtio-oppi) 
+358 44 034 4021
 • hallinto ja hallinnon kehittäminen
 • henkilöstöhallinto
 • talousasiat
 • työsuojelu