Yhteystiedot

Instituutin henkilöstö koostuu monipuolisista ruoantuotannon ja ympäristöalan osaajista, joiden vahva ammattitaito takaa projektien sujuvuuden sekä korkealaatuisen toteutuksen.

Osoite

Pyhäjärvi-instituutti
(Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr)
Sepäntie 7, Ruukinpuisto
27500 Kauttua

Sähköposti

toimisto(at)pji.fi

Henkilökohtaiset sähköpostimme ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)pji.fi

Puhelin

+358 44 034 4054

Laskutustiedot

Hyvä yhteistyökumppani, lisätietoja laskutuksestamme lyödät täältä.

Y-tunnus

0773351-4

Seuraa meitä

Tutustu osaajiimme

Teija Kirkkala

Toiminnanjohtaja, FT (biologia)
+358 50 343 0432
 • strateginen johtaminen ja kehittäminen
 • verkostoituminen
 • kansainväliset asiat
 • talous- ja rahoitusasiat

Tero Forsman

Kehittämispäällikkö, FM (akvaattiset tieteet)
+358 44 034 4050
 • vesienhoitoon liittyvien toimenpidekokonaisuuksien suunnittelu ja käytännön toiminnan koordinointi ja ohjaus
 • vesistöihin liittyvä neuvonta ja koulutus
 • kalataloudelliset ja kalabiologiset selvitykset

Marko Jori

Sisältöjohtaja, DI (tuotantotalous), insinööri (elintarviketekniikka)
+358 50 380 1621
 • hankkeiden operatiivinen suunnittelu ja koordinointi
 • elintarvikealan kehittämispalvelut ja räätälöidyt koulutukset yrityksille
 • omavalvontasuunnitelmat ja -koulutukset
 • hygieniaosaamiskoulutukset, hygieniapassitestaaja

Johanna Aalto

Hallintopäällikkö
+358 50 587 9788
 • hallinto ja hallinnon kehittäminen
 • Kohtaavat yritysajatukset -hanke

Lauri Anttila

Asiantuntija, FM (akvaattiset tieteet)
+358 44 034 4062
 • Pyhäjärven suojeluohjelman koordinointi
 • vesienhoidon hankkeiden suunnittelu ja toteutus
 • kalataloudelliset selvitykset ja kunnostustarvekartoitukset
 • vesistöihin liittyvä neuvonta
 • sertifioitu näytteenottaja, vesinäytteenotto ja -mittaus

Kimmo Haapanen

Asiantuntija, agrologi
+358 40 083 1288
 • alkutuotannon asiantuntijatehtävät
 • sikatilojen kehittämissuunnitelmien toteutus
 • sikalarakentamisen erityisosaaminen

Reija Hietala

Asiantuntija, FT, dosentti (maatalousmaantiede)
+358 44 034 4051
 • ruoantuotannon kehitysnäkökulmat, ruokaturva, kestävä kehitys
 • maatalouden ympäristöpolitiikka, maatalouden ympäristönhoito

Sauli Jaakkola

Kehittämispäällikkö, MMM, agronomi
+358 44 045 6423
 • ruokaketjun kehittämiseen liittyvien toimenpidekokonaisuuksien suunnittelu ja käytännön toiminnan koordinointi ja ohjaus
 • alkutuotannon asiantuntijatehtävät
 • maanviljely, luomuviljely
 • peltomaan rakenne ja vesitalous, ravinteiden kierrätys
 • torjunta-aineettomat kasvinsuojelumenetelmät

Päivi Laine

Asiantuntija, FT (ekologia)
+358 44 034 4067
 • vesienhoitoon liittyvien hankkeiden suunnittelu ja toteutus
 • vesiensuojeluun ja vesistöihin liittyvä koulutus ja tiedonvälitys
 • sertifioitu näytteenottaja, vesinäytteenotto ja -mittaus

Jaana Luojus

Asiantuntija, tradenomi (ylempi AMK)
+358 44 034 4055
 • projektien rahoituksen kohdentaminen
 • budjettien seuranta, raportointi ja analysointi
 • raporttien tulosten viestintä sidosryhmille
 • yhteistyö sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa

Pekka Maijala

Asiantuntija, FT, dosentti (biotekniikka)
+358 44 034 4068
 • biomateriaalit, elintarvikeprosessit, fraktioinnit, jalostus 
 • elintarvike- ja biotalousalan hankkeiden suunnittelu ja toteutus
 • elintarvikealan ja kiertotalouden alueellinen strategia- ja yhteistyö
 • elintarvikealan kiertotalouden edistäminen ja uudet lisäarvotuotteet

Elisa Mikkilä

Asiantuntija, FM (maantiede)
+358 44 034 4059
 • paikkatietotehtävät ja aineistojen käsittely eri hankkeissa
 • viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesineuvonta
 • ympäristöalan asiantuntijatehtävät
 • sertifioitu näytteenottaja, vesinäytteenotto ja -mittaus

Johanna Pihala

Asiantuntija, agrologi (AMK)
+358 44 034 4063
 • alkutuotannon asiantuntijatehtävät
 • erikoiskasviviljelyyn liittyvien koulutus- ja kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteutus
 • keruutuoteneuvoja (poimijakorttikoulutukset)
 • käytännön kenttätöiden suunnittelu, toteutus ja seuranta
 • metsien luomusertifiointi

Jari Ruski

Asiantuntija, agrologi (AMK)
+358 44 034 4025
 • alkutuotannon asiantuntijatehtävät
 • alkutuotannon kehittämishankkeiden toteutus
 • hiiliviljely

Henna Ryömä

Asiantuntija, ympäristöteknologian insinööri (AMK)
+358 44 034 4058
 • JOKIohjelman koordinointi
 • viestinnän koordinointi
 • vesiensuojelutoimenpiteiden ja -hankkeiden suunnittelu ja toteutus
 • ympäristökasvatus (sisältäen asukastyön ja Pyhäjärven kummitoiminnan)
 • sertifioitu näytteenottaja, vesi- ja vesistönäytteet

Elina Suonpää

Toimisto- ja tiedotussihteeri, tiedottaja (MiT), yo-merkonomi
+358 44 034 4054
 • reskontra, kilpailutus, hankinnat
 • tiedotus
 • kurssi- ja tilaisuusjärjestelyt

Henri Vaarala

Asiantuntija, iktyonomi (AMK)
Muissa tehtävissä 31.12.2021 asti
(+358 50 338 5319)
 • vesistöjen ja valuma-alueiden kunnostushankkeiden suunnittelu ja kunnostustoimien työnjohto
 • kalataloudelliset kunnostussuunnitelmat ja työnjohto
 • vesiensuojeluun ja -kunnostukseen liittyvä neuvonta, opastus ja koulutus

Anne-Mari Ventelä

Erikoistutkija, FT, dosentti (TY, akvaattinen ekologia)
+358 50 370 2919
 • tutkimushankkeet
 • tutkimus-, kehitys- ja koulutushankkeiden suunnittelu ja toteutus
 • vesistötutkimukset ja kunnostustarveanalyysit, neuvonta ja koulutus
 • kansainvälinen yhteistyö ja verkostoituminen

Jari Yli-Heikkilä

Asiantuntija, MMM, agronomi
+358 44 034 4022
 • alkutuotannon asiantuntijatehtävät
 • luomutuotanto ja luomun kehittäminen
 • maatalouspolitiikka
 • maatalouden ympäristöasiat