Kasvinviljely ja kotieläintuotanto

Alkutuotannon osalta toimimme tiiviissä yhteistyössä viljelijöiden, ammattikalastajien, elintarvikejalostusyritysten ja alan asiantuntijoiden kanssa. Muuttuva ilmasto ja sen mukanaan tuomat äärevöityneet olosuhteet, kuivat kesät ja leudot talvet haastavat nykyiset viljely- ja vesiensuojelumenetelmät.

Kasvinviljely ja kotieläintuotanto

Vesistökuormitus, eroosion aiheuttama maan köyhtyminen ja orgaanisen aineen määrän väheneminen haastavat perinteiset viljelymenetelmät. Vaikuttamalla maaperän mururakenteeseen ja peltomaan vesitalouteen esimerkiksi säätösalaojituksella, rakennekalkituksella, maanparannuskuitujen levityksellä tai hiilensidonnan keinoilla tehdään samalla vesiensuojelutyötä vähentämällä maaperässä vapaana olevien ravinteiden huuhtoutumista valuma-alueen vesistöihin. Samalla ravinteet ohjautuvat paremmin kasvien käyttöön ja viljely on taloudellisesti kestävämpää. Käytännön pilottien kautta tutkittua tietoa sovelletaan pelloilla ja seurataan toimenpiteiden vaikutusta satotasolla ja vesistöissä. Kasteluvesien riittävyys ja laatu, veden pidättäminen, uusien tuotantomenetelmien testaus, alkutuotannon sivuvirtojen hyödyntämisen kehittäminen ja monipuoliset asiantuntijuuteen perustuvat koulutustilaisuudet ja -hankkeet ovat toimintamme ydintä. Peltoviljelyn lisäksi olemme mukana mm. sikatilojen eläinten hyvinvoinnin edistämistyössä.