Toiminta

Toiminnassamme sovellamme tutkittua tietoa käytäntöön.

Pyhäjärvi-instituutti tekee töitä ruoantuotannon ja vesiensuojelun parissa

Toiminnassamme korostuvat asiantuntijuus, käytännön onnistumiset ja luotettavuus yhteistyökumppanina. Vuosien saatossa toimintamme on laajentunut paikalliselta tasolta valtakunnalliseen ja kansainväliseen työhön.

Ruoantuotanto ja vesienhoito ovat aiempaakin ajankohtaisempia teemoja ja vahvasti kytköksissä toisiinsa. Laadukkaan ruokaketjun kaikissa vaiheissa tarvitaan puhdasta vettä. Lisäksi talouden ja ympäristön kannalta kestävän ruoantuotannon perusedellytys on, että tuotantopanoksia, kuten ravinteita, ei päästetä huuhtoutumaan vesistöihin.

Pyhäjärvi-instituutin teemat mukautuvat ajankohtaisiin aiheisiin. Edistämme ruokaketjun kaikkia osa-alueita viljelymenetelmien ja prosessien kehittämisestä laadunhallintaan. Tuemme uusien elintarvikeyritysten syntymistä ja kasvua. Pyhäjärven suojeluohjelman ja JOKIohjelman toiminnan kautta koko Eurajoen vesistöalue on vapaaehtoisen suojelun piirissä. Vesiensuojelutoimenpiteet valuma-alueilla edustavat maan kärkiosaamista. Instituutin toiminnan tämän hetken kantavina teemoina ovat alkutuotannon kehittäminen, järvikalan hyödyntäminen, lähiruoka, luomu- ja yrttiviljelyn koulutukset, kiertotalous, ilmastonmuutoksen haasteet vesienhoidossa ja ruoantuotannossa sekä peltojen maaperän kasvukunnon ja vesitalouden parantaminen.

Kaikessa toiminnassamme tavoitteenamme on soveltaa tutkittua tietoa käytäntöön. Teemme tiivistä yhteistyötä mm. viljelijöiden, asukkaiden, yhdistysten, kuntien, tutkimuslaitosten, viranomaisten, biotalouden toimijoiden ja elintarvikkeiden jalostusyritysten kanssa.