Puhdas vesi, paremmat eväät.

Pyhäjärvi-instituutti työskentelee kestävän ja vastuullisen ruoantuotannon ja vesienhoidon
hyväksi yli 30 vuoden kokemuksella.

Ajankohtaista

Pellon salaojakastelu

Peltojen vesitalouden hallinnan merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Joskus vettä on liikaa ja toisinaan liian vähän. Kuivina kesinä kastelu on…

Yrttipellon kasvukunnon parantaminen

25.1.2022 järjestetään Teams-yhteydellä pellon kasvukunnon parantaminen -koulutus erityisesti yrttituotannon näkökulmasta. Koulutuksessa käydään mm. lävitse yrttien kasvuolosuhdevaatimuksia ja keinoja,…

Tulevat tapahtumat

Pyhäjärvi-instituutti järjestää uudelleen koulutuksen pellon kasvukunnon parantamisesta erityisesti yrttituotannon näkökulmasta. 🌱25.1.2022 järjestettävässä verkkokoulutuksessa käydään läpi mm. yrttien kasvuolosuhdevaatimuksia ja keinoja, joilla pellon tuottavuutta voidaan parantaa.Tilaisuus on suunnattu satakuntalaisille, kaupalliseen tuotantoon yrttejä viljeleville tai sitä suunnitteleville tahoille. Koulutuksen hinta on 40 €.🌱Katso tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet Pyhäjärvi-instituutin nettisivuilta: pyhajarvi-instituutti.fi/tapahtuma/yrttipellon-kasvukunnon-parantaminen-2/ ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa

Vastuullista ruokaketjua rakentaen

Pyhäjärvi-instituutti työskentelee kestävän ja vastuullisen ruoantuotannon ja vesienhoidon hyväksi yli 30 vuoden kokemuksella. Kokonaisvaltainen biotalousajattelu kokoaakin Pyhäjärvi-instituutin toiminnan ydinsanomaan Puhdas vesi – paremmat eväät. 

Vuonna 2021 perustetun Alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelman myötä tuodaan syvyttä ja vaikuttavuutta alueen alkutuotannon ja koko elintarvikeketjun tutkimukseen ja kehittämiseen. Alueella on runsaasti maatiloja ja elintarvikeyrityksiä, joiden kehittäminen on koko Suomen ruokaturvan ja huoltovarmuuden näkökulmasta merkittävä asia. Kasvu- ja vastuullisuusohjelman avulla voidaan uusimpia, tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvia innovaatioita, tuotantomenetelmiä ja teknologioita tuoda erittäin nopeasti ja laajasti alueen toimijoiden käyttöön. 

Puhtaiden vesien puolesta

Vesienhoidossa painopisteinä ovat asukaslähtöinen vesiensuojelutyö, kuormituksen vähentämismenetelmien kehittäminen sekä vesiensuojelutiedon levittäminen. Py­hä­jär­ven suojeluohjelma on teh­nyt 1990-lu­vun puo­li­vä­lis­tä as­ti merkittävää työtä jär­ven ti­lan pa­ran­ta­mi­sek­si. Vuonna 2017 perustettu JOKI­oh­jel­ma puolestaan pyrkii parantamaan yli­kuor­mit­tu­nei­den Eurajoen ja Köyliönjoen ti­laa. JOKIohjelman ja Pyhäjärven suojeluohjelman toiminta-alueet käsittävät yhdessä koko Eurajoen vesistöalueen Yläneenjoen latvoilta Pyhäjärven kautta aina Eurajoensalmeen Itämerellä.