Puhdas vesi, paremmat eväät.

Pyhäjärvi-instituutti työskentelee kestävän ja vastuullisen ruoantuotannon ja vesienhoidon
hyväksi yli 30 vuoden kokemuksella.

Ajankohtaista

Monipuolinen kasvintuotanto on voimavara niin ruuan tuotannossa kuin hiilensidonnassakin. FutureCrops2.0 – Kysyntälähtöiset, hiiltä sitovat ja monimuotoisuutta lisäävät viljelykierrot -hankkeessa keskitytään ruuaksi viljeltäviin ja osin valtavirrasta poikkeaviin kasvilajeihin, joilla on hiilen sidonnan ja ravitsemuksen kannalta hyödyllisiä ominaisuuksia. Erityisesti hankekokonaisuudessa tuotetaan tietoa proteiinikasveista ja niiden lajikkeista. FutureCrops2.0 – Kysyntälähtöiset, hiiltä sitovat ja monimuotoisuutta lisäävät viljelykierrot -hankkeen kohderyhmää ovat edellä mainittuja kasveja viljelevät alkutuottajat ja kotimaisten kasviproteiinien käytöstä kiinnostuneet ammattikeittiöt. Hankkeen päätoteuttaja on Luonnonvarakeskus ja Pyhäjärvi-instituutti toimii yhtenä osatoteuttajana.Online reseptikokoelma ruokasektorin ammattilaisille on kerätty osoitteseen: www.kookkireseptit.fiLue lisää hankkeesta: pyhajarvi-instituutti.fi/hanke/futurecrops2/#futurecrops #hiilensidonta #kookkireseptit #viljelykierrot #kasviproteiini #proteiinikasvit #ruoantuotanto #alkutuotanto #ammattikeittiöt ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa
Tuolla jossain on oja! Tai joki tai toteutettu toimenpide.Näytteenottokierroksella haettiin tänään näytteitä JOKIohjelman ojavesiseurantaan, Bioeväät-hankkeen toimenpiteiden vesistövaikutusten seurantaan, HAPPASU-hankkeen toimenpiteiden suunnittelun pohjaksi ja Pyhäjärven suojeluohjelman toiminta-alueella tehtyjen vesiensuojelurakenteiden toimivuuden seurantaan. Paljon on vettä vielä uomissa ja kasvillisuutta. #jokiohjelma #pyhäjärvensuojeluohjelma #happasu #bioeväät #ojavesikierros #ojavesinäytteenotto #ojavesiseuranta #toimivuustarkastelu #näytteenottokierroksella #näytteenotto #vedenlaatu #vesistökuormitus #valumaaluetyö ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa
Käytännön toimet maa- ja metsätalouden vesienhallinnan pohjana -webinaari järjestettiin syyskuun lopussa KÄTEVÄ-hankkeen loppuwebinaarina. Tilaisuuden esitykset ja tallenteet ovat nyt katsottavissa tapahtumasivultamme: pyhajarvi-instituutti.fi/tapahtuma/kaytannon-toimet-maa-ja-metsatalouden-vesienhallinnan-pohjana-...#kätevä #kätevähanke #seurannat #vesikestävä #metsäkeskus #suomenmetsäkeskus #rakennekalkki #suomenympäristökeskus #vesiensuojelutehostamisohjelma #tehostamisohjelma #vesiensuojelu #vedenvuoro ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa
Lokakuu on aluillaan ja pikkuhiljaa ennusteitten mukaan aletaan täällä lounaisessa Suomessakin siirtyä 15 asteen lämpötiloista lähemmäs kymmentä astetta. Juureskausi on parhaimmillaan ja mikä lämmittäisi pihahommien jälkeen paremmin kuin mausteinen juureskeitto. Köökki-resepteistä löytyy herkullinen Curry-porkkanakeitto, jossa on hyödynnetty hamppuproteiinia. Tätä keittoa voi helposti tuunata myös muilla jääkaapista löytyvillä kasviksilla.Lisää herkullisia reseptejä, joiden pääosassa ovat kotimaiset kasviproteiinit, löydät Köökki-reseptit sivustoltamme. Reseptit sopivat niin kotikokeille kuin ammattimaisiin keittiöihinkin.kookkireseptit.fi/resepti/curry-porkkanakeitto/#futurecrops #vslähiruoka #foodhub #hiililounas #tarpeistatuotteeksi #lihatonlokakuu #lähiruoka #porkkanakeitto #kookkoreseptit #kookki #köökki #resepti #kasviproteiini #kasvisruoka #vege ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa

Vastuullista ruokaketjua rakentaen

Pyhäjärvi-instituutti työskentelee kestävän ja vastuullisen ruoantuotannon ja vesienhoidon hyväksi yli 30 vuoden kokemuksella. Kokonaisvaltainen biotalousajattelu kokoaakin Pyhäjärvi-instituutin toiminnan ydinsanomaan Puhdas vesi – paremmat eväät. 

Vuonna 2021 perustetun Alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelman myötä tuodaan syvyttä ja vaikuttavuutta alueen alkutuotannon ja koko elintarvikeketjun tutkimukseen ja kehittämiseen. Alueella on runsaasti maatiloja ja elintarvikeyrityksiä, joiden kehittäminen on koko Suomen ruokaturvan ja huoltovarmuuden näkökulmasta merkittävä asia. Kasvu- ja vastuullisuusohjelman avulla voidaan uusimpia, tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvia innovaatioita, tuotantomenetelmiä ja teknologioita tuoda erittäin nopeasti ja laajasti alueen toimijoiden käyttöön. 

Puhtaiden vesien puolesta

Vesienhoidossa painopisteinä ovat asukaslähtöinen vesiensuojelutyö, kuormituksen vähentämismenetelmien kehittäminen sekä vesiensuojelutiedon levittäminen. Py­hä­jär­ven suojeluohjelma on teh­nyt 1990-lu­vun puo­li­vä­lis­tä as­ti merkittävää työtä jär­ven ti­lan pa­ran­ta­mi­sek­si. Vuonna 2017 perustettu JOKI­oh­jel­ma puolestaan pyrkii parantamaan yli­kuor­mit­tu­nei­den Eurajoen ja Köyliönjoen ti­laa. JOKIohjelman ja Pyhäjärven suojeluohjelman toiminta-alueet käsittävät yhdessä koko Eurajoen vesistöalueen Yläneenjoen latvoilta Pyhäjärven kautta aina Eurajoensalmeen Itämerellä.