Puhdas vesi, paremmat eväät.

Pyhäjärvi-instituutti työskentelee kestävän ja vastuullisen ruoantuotannon ja vesienhoidon
hyväksi yli 30 vuoden kokemuksella.

Ajankohtaista

HAPPASU-hankkeen maanomistajailta

Happamien sulfaattimaiden parempaa vesienhallintaa Eurajoen valuma-alueella -hankkeen maanomistajailta järjestetään torstaina 6.6. klo 17-19 Ylisenpään Kylätalo Esterissä (Kaukomäentie 2,…

Tule kuulemaan ja keskustelemaan Nummijärven alueen ja koko Karvianjoen yläosan valuma-alueen vesiensuojelusta torstaina 6.6.2024 klo 16.30-19.30 (kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen) Nummijärven Salakariin, (Nummijärventie 385, 61910 Nummijärvi).Ilmoittautuminen 31.5. mennessä: link.webropol.com/s/nummijarven-vesistokunnostusOhjelmassa:17.00 Avauspuheenvuoro, Marketta Nummijärvi, Kauhajoen kaupunki17.10 Karvianjoen yläosan valuma-alueen kunnostushanke esittäytyy, Hanna Arola, KVVY Yhdistys ja Ville Kangasniemi, Pyhäjärvi-instituutti17.30 Mitä valuma-alueella tehtävät kunnostustoimet käytännössä ovat? Kaisa Kätkävaara, KVVY Yhdistys18.00 Tauko18.15 Nummijärven alue osana Karvianjoen yläosan valuma-alueen kunnostusta, Hanna Arola ja Kaisa Kätkävaara, KVVY Yhdistys ja Ville Kangasniemi, Pyhäjärvi-instituutti18.45 LoppukeskusteluTapahtumasivu löytyy täältä: pyhajarvi-instituutti.fi/tapahtuma/nummijarven-alueen-vesistokunnostus-tutuksi/#kajomaa #karvianjoki #karvianjoenvesistöalue #nummijärvi #kauhajoki #kauhajoenkaupunki #vesiensuojelu #kvvy #pyhäjärviinstituutti @kauhajoenkaupunki KVVY ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa
Satakunnan biotaloutta vahvistavan BIOVAHVA-hankkeen organisaatiot tutustuivat tänään Lepaan puutarhaoppilaitokseen. Saimme kattavan kierroksen puutarhan palveluista, viljeltävistä kasveista, koemenetelmistä sekä hanketoiminnasta. Kiitos Marika ja Salla esittelystä ja ajatuksista kasvihuonetuotannon pilottimalliimme.Kiitos myös hankekumppaneillemme päivän organisoinnista ja hyvistä keskusteluista:@my_samk@satafood.ry@prizztech #hortianna #biovahva #lepaanpuutarhaoppilaitos #hamklepaa #verkostoituminen ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa
Eskarilaisten vesiretkellä selvittiin ainakin melkein kuivin jaloin. Aamupäivän aikana tutustuttiin järven ravintoverkkoon, haavittiin ötököitä rantavesistä ja tutustuttiin vedenlaadun tarkkailuun. Vähän oli ötökät vielä pieniä, mutta ainakin vesimittari tarttui haviin ja nähtiin purkeissa muutama vesikirppukin. #ympäristökasvatus #vesimittari #koskasyödääneväät #euranrinkilät #säkylänpyhäjärvi #puhdasvesiparemmateväät ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa

Vastuullista ruokaketjua rakentaen

Pyhäjärvi-instituutti työskentelee kestävän ja vastuullisen ruoantuotannon ja vesienhoidon hyväksi yli 30 vuoden kokemuksella. Kokonaisvaltainen biotalousajattelu kokoaakin Pyhäjärvi-instituutin toiminnan ydinsanomaan Puhdas vesi – paremmat eväät. 

Vuonna 2021 perustetun Alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelman myötä tuodaan syvyttä ja vaikuttavuutta alueen alkutuotannon ja koko elintarvikeketjun tutkimukseen ja kehittämiseen. Alueella on runsaasti maatiloja ja elintarvikeyrityksiä, joiden kehittäminen on koko Suomen ruokaturvan ja huoltovarmuuden näkökulmasta merkittävä asia. Kasvu- ja vastuullisuusohjelman avulla voidaan uusimpia, tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvia innovaatioita, tuotantomenetelmiä ja teknologioita tuoda erittäin nopeasti ja laajasti alueen toimijoiden käyttöön. 

Puhtaiden vesien puolesta

Vesienhoidossa painopisteinä ovat asukaslähtöinen vesiensuojelutyö, kuormituksen vähentämismenetelmien kehittäminen sekä vesiensuojelutiedon levittäminen. Py­hä­jär­ven suojeluohjelma on teh­nyt 1990-lu­vun puo­li­vä­lis­tä as­ti merkittävää työtä jär­ven ti­lan pa­ran­ta­mi­sek­si. Vuonna 2017 perustettu JOKI­oh­jel­ma puolestaan pyrkii parantamaan yli­kuor­mit­tu­nei­den Eurajoen ja Köyliönjoen ti­laa. JOKIohjelman ja Pyhäjärven suojeluohjelman toiminta-alueet käsittävät yhdessä koko Eurajoen vesistöalueen Yläneenjoen latvoilta Pyhäjärven kautta aina Eurajoensalmeen Itämerellä.