Puhdas vesi, paremmat eväät.

Pyhäjärvi-instituutti työskentelee kestävän ja vastuullisen ruoantuotannon ja vesienhoidon
hyväksi yli 30 vuoden kokemuksella.

Ajankohtaista

Valuma-alueilta puronvarsiin – maastoretki pienvesien ennallistamisen maailmaan järjestetään torstaina 5.10.2023 klo 17-19.30. Kokoontuminen retkelle klo 17 Kauttuan Ruukinpuiston hiekkaparkissa (Tammensillantie, Eura).Retkellä tutustutaan erilaisiin pienvesiin ja niiden ominaispiirteisiin, kunnostusmenetelmiin sekä valuma-alueen maankäytön huomioimiseen osana kunnostustyötä. Retki on suunnattu ennen kaikkea pienvesistä ja vesistökunnostuksista paikallistoimijoille kiinnostuneille. Kokoonnumme Ruukinpuistossa, josta siirrymme yhteiskuljetuksella pienvesikohteisiin. Tilaisuus päättyy taimenten ja harjusten tarkkailuun Kauttuankoskella Pyhäjärviseudun perhokalastajien johdolla. Koulutuksen järjestää Pyhäjärvi-instituutti osana valtakunnallista PienvesiHELMI-hanketta.Ilmoittaudu mukaan 29.9. klo 10 mennessä tästä linkistä: link.webropol.com/s/pienvesihelmiTapahtumasivumme löydät täältä: pyhajarvi-instituutti.fi/tapahtuma/valuma-alueilta-puronvarsiin-maastoretki-pienvesien-ennallista...#pienvesihelmi #helmihanke #helmielinympäristöohjelma #pienvedet #maastoretki #puronvarsi #pienvesienennallistaminen #omassuo #myllyumpaidanoja #pyhäjärvensuojeluohjelma #jokiohjelma ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa
Reposted from @luomuisa Oletko jo tutustunut nettisivuiltamme löytyviin tilaesittelyihin?Satakuntalaisten luomutilojen ja -yritysten tilaesittelyt ovat toimineet verkostoitumiskanavana ja toisten soveltamista menetelmistä oppimisessa ja yhteistyömahdollisuuksien löytämisessä jo vuosien ajan. Samalla tuomme luomutuotantoa harkitseville eläviä esimerkkejä toimivista luomutiloista ja tuotannon mahdollisuuksista onnistumisineen ja kehittämiskohteineen.Tilaesittelyt löydät täältä: luomuisasatakunta.fi/satakunnan-luomu/tilaesittelyt/Ps. Mikäli tilaesittelyä ei vielä luomuisasatakunta.fi-sivustolta löydy, voit lähettää sen sivustolta löytyvän lomakkeen kautta. Lähettämiesi tietojen perusteella kokoamme esittelyn ja kerromme tilasta sosiaalisen median kanavissamme. Samaisen lomakkeen kautta voit myös päivittää jo olemassa olevaa tilaesittelyäsi!Kuva: Vainio-Aakulan tilan tilaesittely#tiedollaosaamistaluomutuotantoon #luomuisasatakunta #luomuviljely #luomutuotanto #luomutila ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa
HAPPASU-hanke (Happamien sulfaattimaiden parempaa vesienhallintaa Eurajoen valuma-alueella) tekee työtä sulfaattimaista aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Hankkeessa paitsi tuotetaan käytännön rakenteita vesienhallintaan ja valumavesien neutralointiin, myös lisätään yleistä tietoutta sulfaattimaiden sijainnista, käyttäytymisestä ja keinoista, joilla sulfidisavikerrosten haitallisia vaikutuksia vesistöille voidaan vähentää.Lauri kirjoitti hankkeen toimista Vesistökunnostusverkoston blogiin. Käy lukemassa koko juttu täältä: www.vesi.fi/sulfaattimaiden-haittoja-kuriin-eurajoen-valuma-alueella/#happasu #happasuhanke #happamatsulfaattimaat #tehostamisohjelma #vesiensuojelu #vesiensuojeluntehostamisohjelma #happamuus #maaperä #sulfaattimaat #vesistökunnostusverkosto #blogijuttu ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa
Syyskuun alussa Pyhäjärvellä toteutettiin monimuotoisuutta lisääviä kunnostuksia saari- ja lahtialueilla. Lue lisää kunnostuksista Pyhäjärven suojeluohjelman nettisivuilta tai tämän päivän Alasatakunta-lehdestä.www.pyhajarvensuojelu.net/ajankohtaista/laajoja-monimuotoisuuskunnostuksia-pyhajarven-saari-ja-la...#säkylänpyhäjärvi #pyhäjärvensuojelu #pyhäjärvensuojeluohjelma #herkäthiekat #rikkaatrannat #monimuotoisuus #luontoarvot #helmielinympäristöohjelma #HELMIhanke #helmiohjelma #kunnostus #rantojenkunnostus #monimuotoisuuskunnostus ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa

Vastuullista ruokaketjua rakentaen

Pyhäjärvi-instituutti työskentelee kestävän ja vastuullisen ruoantuotannon ja vesienhoidon hyväksi yli 30 vuoden kokemuksella. Kokonaisvaltainen biotalousajattelu kokoaakin Pyhäjärvi-instituutin toiminnan ydinsanomaan Puhdas vesi – paremmat eväät. 

Vuonna 2021 perustetun Alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelman myötä tuodaan syvyttä ja vaikuttavuutta alueen alkutuotannon ja koko elintarvikeketjun tutkimukseen ja kehittämiseen. Alueella on runsaasti maatiloja ja elintarvikeyrityksiä, joiden kehittäminen on koko Suomen ruokaturvan ja huoltovarmuuden näkökulmasta merkittävä asia. Kasvu- ja vastuullisuusohjelman avulla voidaan uusimpia, tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvia innovaatioita, tuotantomenetelmiä ja teknologioita tuoda erittäin nopeasti ja laajasti alueen toimijoiden käyttöön. 

Puhtaiden vesien puolesta

Vesienhoidossa painopisteinä ovat asukaslähtöinen vesiensuojelutyö, kuormituksen vähentämismenetelmien kehittäminen sekä vesiensuojelutiedon levittäminen. Py­hä­jär­ven suojeluohjelma on teh­nyt 1990-lu­vun puo­li­vä­lis­tä as­ti merkittävää työtä jär­ven ti­lan pa­ran­ta­mi­sek­si. Vuonna 2017 perustettu JOKI­oh­jel­ma puolestaan pyrkii parantamaan yli­kuor­mit­tu­nei­den Eurajoen ja Köyliönjoen ti­laa. JOKIohjelman ja Pyhäjärven suojeluohjelman toiminta-alueet käsittävät yhdessä koko Eurajoen vesistöalueen Yläneenjoen latvoilta Pyhäjärven kautta aina Eurajoensalmeen Itämerellä.