Puhdas vesi, paremmat eväät.

Pyhäjärvi-instituutti työskentelee kestävän ja vastuullisen ruoantuotannon ja vesienhoidon
hyväksi yli 30 vuoden kokemuksella.

Ajankohtaista

Laventeli-ilta

Tervetuloa laventeli-iltaan! Pyhäjärvi-instituutti esittelee laventelin viljelykokeilua 15.9. järjestettävässä esittelytilaisuudessa Hinnerjoella. Ilmoittautuminen tapahtumaan 14.9. klo 12 mennessä oheisella lomakkeella…

Positiivisia uutisia Eurajoelta, jossa EuraKala21 -hankkeen kunnostukset jatkuvat tällä viikolla. ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa
Pyhäjärvi-instituutin avoimet ovet järjestettiin tänään instituutin uusissa tiloissa. Väkeä kävi paljon ja iloista puheensorinaa riitti, kun asiantuntijamme esittelivät instituutin tiloja ja toimintaa. Munkkikahvien ääressä oli mukava kuunnella asiantuntijamme Oskari Lahtisen musisointia. Kiitos kävijöille ☀️#pyhäjärviinstituutti #avoimetovet #alvarinpäivä #uudettilat #toiminnanesittely ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa
Pääsimme tänään lautan kyytiin Yläneenjoelle, kun kävimme tarkastelemassa Yläneenjoen isosorsimotilannetta. Isosorsimoa esiintyy varsinkin joen alaosissa, missä se viimeisen kymmenen vuoden aikana on vallannut alaa joen rannoilta. Tämän päivän kartoitusalueella isosorsimoa esiintyi, mutta paikoittaisina töppäreinä. Suurin osa kartoituksista toteutetaan talkootyönä ja kartoituksissa onkin päästy hyvin alkuun.🌾Mistä isosorsimon tunnistaa? Isosorsimo on helakan vihreä heinäkasvi. Se kasvaa n. 1–2,5 metriä korkeaksi ja on monivuotinen. Isosorsimo muodostaa laajoja heleänvihreitä usein puolikelluvia kasvustoja vesistöjen rannoille.🌾Isosorsimon kartoitus ja ensi kesänä toteutettava poistopilotti ovat osa kansainvälistä Hola Lake II -projektia. Projektia rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta Leader Varsinais-Suomen jokivarsikumppaneiden kautta. 🌾#holalake2 #holalakeproject #yläneenjoki #yläne #pöytyä #isosorsimo #isosorsimokartoitus #jokivarsikumppanit #leaderjokivarsikumppanit ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa

Vastuullista ruokaketjua rakentaen

Pyhäjärvi-instituutti työskentelee kestävän ja vastuullisen ruoantuotannon ja vesienhoidon hyväksi yli 30 vuoden kokemuksella. Kokonaisvaltainen biotalousajattelu kokoaakin Pyhäjärvi-instituutin toiminnan ydinsanomaan Puhdas vesi – paremmat eväät. 

Vuonna 2021 perustetun Alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelman myötä tuodaan syvyttä ja vaikuttavuutta alueen alkutuotannon ja koko elintarvikeketjun tutkimukseen ja kehittämiseen. Alueella on runsaasti maatiloja ja elintarvikeyrityksiä, joiden kehittäminen on koko Suomen ruokaturvan ja huoltovarmuuden näkökulmasta merkittävä asia. Kasvu- ja vastuullisuusohjelman avulla voidaan uusimpia, tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvia innovaatioita, tuotantomenetelmiä ja teknologioita tuoda erittäin nopeasti ja laajasti alueen toimijoiden käyttöön. 

Puhtaiden vesien puolesta

Vesienhoidossa painopisteinä ovat asukaslähtöinen vesiensuojelutyö, kuormituksen vähentämismenetelmien kehittäminen sekä vesiensuojelutiedon levittäminen. Py­hä­jär­ven suojeluohjelma on teh­nyt 1990-lu­vun puo­li­vä­lis­tä as­ti merkittävää työtä jär­ven ti­lan pa­ran­ta­mi­sek­si. Vuonna 2017 perustettu JOKI­oh­jel­ma puolestaan pyrkii parantamaan yli­kuor­mit­tu­nei­den Eurajoen ja Köyliönjoen ti­laa. JOKIohjelman ja Pyhäjärven suojeluohjelman toiminta-alueet käsittävät yhdessä koko Eurajoen vesistöalueen Yläneenjoen latvoilta Pyhäjärven kautta aina Eurajoensalmeen Itämerellä.