Puhdas vesi, paremmat eväät.

Pyhäjärvi-instituutti työskentelee kestävän ja vastuullisen ruoantuotannon ja vesienhoidon
hyväksi yli 30 vuoden kokemuksella.

Ajankohtaista

Pyhäjärvi-instituutti Eurapäivillä

Pyhäjärvi-instituutti osallistuu Eurapäivien ohjelmaan lauantaina ja sunnuntaina. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme! Lauantaina 10.6. klo 10-14 Pyhäjärvi-instituutilla (Teollisuustie 4, Eura)…

Eilisessä auringonpaisteessa perustettiin koe, jota on odotettu suurella mielenkiinnolla, nimittäin ruskean pavun viljelytesti. Testi on osa Green future of Satakunta -hanketta, jossa tavoitteena on löytää Suomen kasvuoloihin sopivia uusia palkokasveja sekä kehittää niihin liittyvää viljelyosaamista.Toivotaan pavuille menestyksekästä itämistä ja runsasta satoa! Koe toteutetaan yhteistyössä Räpin koetilan kanssa. Kuvat: Tuukka Huhdanmäki#ruskeapapu #palkokasvi #kasviproteiini #viljely #gfuturehanke ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa
Viljelyolosuhteet ovat muutoksessa, mikä vaati maatiloilta sopeutumista ja uusien keinojen hyödyntämistä tuotannon kannattavuuden takaamiseksi. Näitä keinoja, mm. teknologian hyödyntämistä, uusia viljelykasveja ja tuotannon erikoistumista esitellään pellonpiennartilaisuudessa Köyliön Kirkkosaaressa (Kirkkosaarentie 190) 21.6.2023.Ohjelma:9.00 kahvi9.15 Tervetulosanat, Sauli Jaakkola, Pyhäjärvi-instituutti9.20 Parsan viljely Köyliön Vanhakartanolla, Veli-Pekka Suni, Köyliön Vanhakartano9.40 Parsan lajike- ja tiheyskokeet, Johanna Pihala, Pyhäjärvi-instituutti9.55 Kommenttipuheenvuoro, Reija Hietala, Pyhäjärvi-instituutti10.00 Kaukokartoitus pellon vesienhallinnan tukena, Antti Halla, Tampereen yliopisto10.10 Pellon kosteuden seuranta- ja hallintamenetelmät, Jari Ruski, Pyhäjärvi-instituutti10.20 Voidaanko kasteluvedestä puhdistaa sinilevää?, Laura Reuna, Pyhäjärvi-instituutti10.30 Tilaisuus päättyyKahvitarjoilun vuoksi ilmoittaudu mukaan 16.6. mennessä tällä lomakkeella: link.webropol.com/s/parsaa-ja-vedenhallintaa.Lisätietoja: pyhajarvi-instituutti.fi/tapahtuma/parsaa-ja-vedenhallintaa/#parsa #parsahanke #parsanviljely #vedenhallinta #vesitalous #peltomaa #maatalous #viljely #maanviljely #kasvistuotanto #alkutuotanto #kasteluvesi #eketju #älykkäätkastelumenetelmät #pellonpiennarpäivä #pellonpiennar ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa
Pyhäjärvi-instituutin asiantuntijat ovat mukana ensimmäisessä Pohjois-Eurooppalaisessa "4 per 1000" -aluekokouksessa, jossa keskitytään peltomaan hiilen sitomiseen. Sitomalla hiiltä maaperään, vähennetään mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja lisätään maan kasvukuntoa.Kokouksen tavoitteena on koota asiantuntijat, tutkijat ja maatalouden toimijat yhteen ja edistää uusiutumiskykyistä ja kestävää ruoantuotantoa. Tänään järjestettävien luentojen aihepiireinä ovat maaperän rakenne ja kasvukunto, ilmastoasiat, monimuotoisuus, vesiensuojelu, maaperän hiilen sitominen ja orgaanisen aineen määrä. Pyhäjärvi-instituutin toimintaa esitellään mm. kolmen posterin kautta.Tapahtuman järjestäjinä ovat Baltic Sea Action Group ja "4 per 1000" -aloite, mikä laitettiin liikkeelle vuoden 2015 Pariisin ilmastokokouksessa. #puhdasvesiparemmateväät #alkutuotanto #alkutuotannonkasvujavastuullisuusohjelma #pyhäjärvensuojeluohjelma #jokiohjelma #rakennekalkki #LCA4FARMS #SiipiHiili #vesiensuojelu #maatalous #maanviljely #hiilensidonta #4per1000 #MoreC2Soil #soilhealth ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa
Pyhäjärvi-instituutti on mukana Eurapäivillä. Tervetuloa lauantaina 10.6. klo 10-14 instituutille (Teollisuustie 4) löytämään oma sisäinen vesistötieteilijäsi, ja tunnistamaan mistä Eurajoen vesistöalueen vesinäytteet ovat peräisin! Tarjolla lisäksi tietoa Pyhäjärven vedenlaadun kehityksestä, vesistöjen tarkkailumenetelmistä sekä vesienhoidon ajankohtaisista hanketeemoista. Tule myös ammentamaan ideoita yrttien hyödyntämiseksi, ja taittele samalla itsellesi ekologinen taimipotti. Tarjolla myös tietoa instituutin ajankohtaisesta toiminnasta liittyen yrttien ja vihannesten tuotannon kehittämiseen. Nähdään lauantaina!pyhajarvi-instituutti.fi/tapahtuma/pyhajarvi-instituutti-eurapaivilla/#eurapäivät #eurankunta #puhdasvesiparemmateväät #pyhäjärviinstituutti #avoimetovet #yrtti #satayrtti #pyhäjärvensuojeluohjelma #jokiohjelma #vesienhoito #alkutuotanto ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa

Vastuullista ruokaketjua rakentaen

Pyhäjärvi-instituutti työskentelee kestävän ja vastuullisen ruoantuotannon ja vesienhoidon hyväksi yli 30 vuoden kokemuksella. Kokonaisvaltainen biotalousajattelu kokoaakin Pyhäjärvi-instituutin toiminnan ydinsanomaan Puhdas vesi – paremmat eväät. 

Vuonna 2021 perustetun Alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelman myötä tuodaan syvyttä ja vaikuttavuutta alueen alkutuotannon ja koko elintarvikeketjun tutkimukseen ja kehittämiseen. Alueella on runsaasti maatiloja ja elintarvikeyrityksiä, joiden kehittäminen on koko Suomen ruokaturvan ja huoltovarmuuden näkökulmasta merkittävä asia. Kasvu- ja vastuullisuusohjelman avulla voidaan uusimpia, tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvia innovaatioita, tuotantomenetelmiä ja teknologioita tuoda erittäin nopeasti ja laajasti alueen toimijoiden käyttöön. 

Puhtaiden vesien puolesta

Vesienhoidossa painopisteinä ovat asukaslähtöinen vesiensuojelutyö, kuormituksen vähentämismenetelmien kehittäminen sekä vesiensuojelutiedon levittäminen. Py­hä­jär­ven suojeluohjelma on teh­nyt 1990-lu­vun puo­li­vä­lis­tä as­ti merkittävää työtä jär­ven ti­lan pa­ran­ta­mi­sek­si. Vuonna 2017 perustettu JOKI­oh­jel­ma puolestaan pyrkii parantamaan yli­kuor­mit­tu­nei­den Eurajoen ja Köyliönjoen ti­laa. JOKIohjelman ja Pyhäjärven suojeluohjelman toiminta-alueet käsittävät yhdessä koko Eurajoen vesistöalueen Yläneenjoen latvoilta Pyhäjärven kautta aina Eurajoensalmeen Itämerellä.