Rypsin ja rapsin viljelyvarmuuden ja -määrän lisääminen

Rypsin ja rapsin viljelyä tarvitaan Suomessa lisää. Suomalainen elintarviketeollisuus haluaisi käyttää huomattavasti nykyistä enemmän kotimaista rypsiä ja rapsia, minkä takia viljelyn lisäämistarve on jopa kaksinkertainen nykyiseen tuotantomäärään nähden.

Syys- ja kevätmuotoisten rypsin ja rapsin keskimääräinen satotaso Suomessa on noin 1400 kg/ha. Satotasoissa on suurta hajontaa: paras neljännes rypsiä/rapsia viljelevistä tiloista voi tuottaa jopa tuplasti enemmän, kuin heikoin neljännes. Rypsin ja rapsin tuotantoa jarruttaa viljelyn haastavuus, sillä se vaatii taloudellista, tiedollista ja ajallista panostusta. Varsinkin kevätöljykasvien kasvinsuojelu on paljon resursseja vaativa viljelyn osa-alue, minkä lisäksi muutokset lainsäädännössä ja kasvinsuojeluainevalikoimassa aiheuttavat epävarmuutta viljelyyn ja sen suunnitteluun. Kevätmuotoisten rypsin/rapsin kasvinsuojelun haasteiden takia viljelijöitä on alkanut kiinnostaa syysmuotoisten rypsin ja rapsin viljely, joilla kasvintuhoojaongelmat ovat yleensä kevätmuotoisia pienemmät ja sadot suuremmat. Näillä kasveilla haasteena on kuitenkin talvehtimisen epävarmuus.

Rypsin ja rapsin viljelyvarmuutta tulisi nostaa, jotta satotasot saataisiin korkeammiksi ja useammat viljelijät ottaisivat öljykasveja viljelyyn. Viljelyn osa-alueita, joilla viljelyn onnistumispotentiaaliin voitaisiin merkittävimmin vaikuttaa, ovat mm. vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät, maan kasvukunnosta huolehtiminen, lajiketuntemus ja ravinnehuollon optimointi. Näiden osa-alueiden kehittämiseksi tulee tiloilla jo käytössä olevat hyvät toimintatavat saada laajamittaisempaan käyttöön, sekä lisäksi ideoida ja kokeilla täysin uusia menetelmiä ja lajikkeita.

Rypsin ja rapsin viljelyvarmuuden ja -määrän lisääminen-hankkeessa päätavoitteena on lisätä öljykasvien viljelyä, viljelyvarmuutta ja satotasoja Suomessa. Hankkeen päätavoite jakautuu neljään osatavoitteeseen, jotka ovat myös hankkeen toimenpidekokonaisuuksia:

  1. a) Satotasojen ja viljelyalojen nostaminen sekä viljelyalueiden laajentaminen optimaalisella lajikevalinnalla.
    b) Öljykasvien viljelyn kehittämisosaamisen juurruttaminen uusille alueille.
  2. Syysöljykasvien talvehtimis- ja satovarmuuden nostaminen oikealla lajikevalinnalla.
  3. Kasviterveyden ja viljelyolosuhteiden parantaminen uusilla viljelymenetelmillä.
  4. Rypsin ja rapsin viljelyn ammattitaidon ja kiinnostavuuden nosto monipuolisella tiedonvälityksellä.

Hankkeen hallinnoija ja päätoteuttaja on Pyhäjärvi-instituuttisäätiö. Osatoteuttajat ovat Nylands Svenska Lantbrukssällskap ja ProAgria Keskustenliitto.