Vesistöt ja vesienhoito

Pyhäjärvi-instituutin vesienhoitotyön tavoitteena on parantaa vesistöjen tilaa, tuottaa ja soveltaa käytäntöön tieteellistä tutkimustietoa sekä toimia aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa.

Vesistöt ja vesienhoito

Vesiensuojelussa painopisteinä ovat kuormituksen vähentäminen, asukaslähtöinen vesiensuojelutyö, ja vesiensuojelutiedon levittäminen.

Tavoitteet

Pyhäjärvi-instituutin vesienhoitotyön tavoitteena on turvata vesistöjen monimuotoisuus ja käyttökelpoisuus, tuottaa ja soveltaa käytäntöön tieteellistä tutkimustietoa sekä toimia aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa. Lisäksi tavoitteena on paikallisesti aktivoida toimijoita vesiensuojelutyöhön ja tunnistaa uusia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia. 

Vesienhoidossa painopisteinä ovat asukaslähtöinen vesiensuojelutyö, kuormituksen vähentämismenetelmien kehittäminen ja vesienhoitoon liittyvän tiedon levittäminen. Entistä tiiviimmin vesiensuojelu ja -hoito linkittyy yhteen alkutuotannon ja esimerkiksi elintarviketeollisuuden sopimustuottajien kanssa. Perinteisten vesiensuojelutoimien tueksi etsimme aktiivisesti uusia tapoja vähentää kuormitusta ilmastonmuutoksen aiheuttamien haasteiden voittamiseksi. Vesien pidättäminen kasteluteknisin keinoin, maan kasvukuntoon ja vesitalouteen vaikuttaminen sekä muut viljelytekniset toimenpiteet pelloilla ovat tehokkaita ja konkreettisia välineitä. Vesiensuojelua tehdään myös metsätalouden kohteissa. 

 

Koko vesistöalue vapaaehtoisen suojelun piirissä

Pyhäjärvi-instituutti koordinoi kahta erillistä suojeluohjelmaa, jotka yhdessä varmistavat koko Eurajoen vesistöalueen suojelutyön rahoituksen. Molempien ohjelmien tavoitteena on mm. turvata veden laatua ja virkistyskäyttömahdollisuuksia, vähentää vesistöön kohdistuvaa ulkoista kuormitusta, lisätä ympäristötietoisuutta ja edistää kalataloutta.

Pyhäjärven suojeluohjelma on tehnyt suojelutyötä jo vuodesta 1995, kun teollisuuden, kuntien ja järjestöjen muodostama Pyhäjärven suojelurahasto perustettiin. Suojeluohjelman toiminta-alueena on Säkylän Pyhäjärvi ja sen valuma-alue. Suojeluohjelma kokoaa eri toimijoiden osaamisen valuma-alue-, kalastus-, asukas- ja tutkimustyöryhmiin.

JOKIohjelman ovat perustaneet alueen kunnat ja yritykset vuonna 2017. Sen toimialueena on Säkylän Pyhäjärven alapuolinen Eurajoen vesistöalue mukaan lukien Eurajokeen laskevat uomat ja järvet.