Hankkeet

Instituutin hankkeiden teemoja ovat muun muassa kasvinviljelyn ja kotieläintuotannon kehittäminen, järvikalan hyödyntäminen, lähiruoka, luomuviljelyn ja yrttiviljelyn koulutukset, kiertotalous, ilmastonmuutoksen haasteet vesiensuojelussa ja ruoantuotannossa sekä maaperän kasvukunnon ja vesitalouden parantaminen.
Meneillään olevat
Päättyneet hankkeet

Erityiseksi todettu.

Hankkeen tavoitteena on lisätä ravintoloiden, vähittäiskaupan, ammattikeittiöiden ja matkailuyritysten tietoisuutta EU:n nimisuojajärjestelmästä. Lisäksi tavoitteena on…

LCA4Regions

EU-hankkeessa LCA4Regions (https://www.interregeurope.eu/lca4regions/ “Improved environment and the resource efficiency through use of life cycle instruments…

Meneillään
Päättyneet

Erityiseksi todettu.

Hankkeen tavoitteena on lisätä ravintoloiden, vähittäiskaupan, ammattikeittiöiden ja matkailuyritysten tietoisuutta EU:n nimisuojajärjestelmästä. Lisäksi tavoitteena on…

LCA4Regions

EU-hankkeessa LCA4Regions (https://www.interregeurope.eu/lca4regions/ “Improved environment and the resource efficiency through use of life cycle instruments…