Hankkeet

Instituutin hankkeiden teemoja ovat muun muassa kasvinviljelyn ja kotieläintuotannon kehittäminen, järvikalan hyödyntäminen, lähiruoka, luomuviljelyn ja yrttiviljelyn koulutukset, kiertotalous, ilmastonmuutoksen haasteet vesiensuojelussa ja ruoantuotannossa sekä maaperän kasvukunnon ja vesitalouden parantaminen.
Käynnissä olevat hankkeet
Päättyneet hankkeet

Erityiseksi todettu.

Hankkeen tavoitteena on lisätä ravintoloiden, vähittäiskaupan, ammattikeittiöiden ja matkailuyritysten tietoisuutta EU:n nimisuojajärjestelmästä. Lisäksi tavoitteena on…

LCA4Regions

EU-hankkeessa LCA4Regions (https://www.interregeurope.eu/lca4regions/ “Improved environment and the resource efficiency through use of life cycle instruments…

Pienvesi-HELMI

Pienvesi-HELMI-hankkeessa ennallistetaan, suunnitellaan ja inventoidaan pienvesiä Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Keski-Suomessa ja Lapissa vuosina 2022 ja…

Voimaversot

Versot ovat ravinteikkaita, runsaasti erilaisia arvokomponentteja sisältäviä, ympärivuotisesti kasvatettavia siementaimia. Versojen täysimittaista hyödyntämistä hidastaa tutkimustiedon…

Käynnissä
Päättyneet

Erityiseksi todettu.

Hankkeen tavoitteena on lisätä ravintoloiden, vähittäiskaupan, ammattikeittiöiden ja matkailuyritysten tietoisuutta EU:n nimisuojajärjestelmästä. Lisäksi tavoitteena on…

LCA4Regions

EU-hankkeessa LCA4Regions (https://www.interregeurope.eu/lca4regions/ “Improved environment and the resource efficiency through use of life cycle instruments…

Pienvesi-HELMI

Pienvesi-HELMI-hankkeessa ennallistetaan, suunnitellaan ja inventoidaan pienvesiä Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Keski-Suomessa ja Lapissa vuosina 2022 ja…

Voimaversot

Versot ovat ravinteikkaita, runsaasti erilaisia arvokomponentteja sisältäviä, ympärivuotisesti kasvatettavia siementaimia. Versojen täysimittaista hyödyntämistä hidastaa tutkimustiedon…