Hinnerjoen jokiuoman ja ranta-alueen kokonaisvaltainen kehittäminen

Hinnerjoen jokiuoma on paikoin kauttaaltaan vesikasvillisuuden täyttämä ja vieraslajit ovat vallanneet Hinnerjoen Kirkonkylän läpi virtaavan joen rannat. Hinnerjoen jokiuoman ja ranta-alueen kokonaisvaltainen kehittäminen (HIRAKE) -hankkeessa joen ja etenkin Hinnerjoen Kirkkokosken ympäristöä kehitetään luontoarvot huomioon ottavan kunnostustoiminnan kautta viihtyisämmäksi. Samalla virtavesiympäristön kylälle tuottamaa maisema-arvoa pyritään lisäämään.

Hankkeen toimenpiteissä keskiössä ovat vieraslajien torjunta, vesikasvillisuuden niitto sekä talkoopohjainen virtavesikunnostus. Tärkeässä osassa on myös ympäristökasvatuksellinen näkökulma, sillä osa hankkeen toimenpiteistä toteutetaan yhteistyössä koululaisten kanssa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Hinnerjoen nuorisoseuran, Hinnerjoen kotiseutuyhdistyksen ja kanssa.