Satakunnasta – Sikses parasta

Satakunnasta – Sikses parasta on tiedonvälityshanke, jonka päätavoitteena on tiedonvälityksen ja viestinnän keinoin tukea ja ohjata Satakunnan elintarvikeklusteria kasvuun ja nostaa elintarvikkeiden arvonlisäystä Satakunnassa. Hanke tukee Satakunnan alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman toteuttamista, edistää maakunnan ruokaketjun kehittämistä, lähiruoan tuotantoa ja jalostusta sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. Hanke toimii alueellisena vastinparina valtakunnalliselle lähiruoan koordinaatiohankkeelle.

Satakunnasta – Sikses parasta saattaa yhteen ruokaketjun toimijat eri asiakasrajapintojen kanssa. Ruokaketjun toimijoille Satakunnassa alkutuotannosta pöytään asti luodaan positiivinen ilmapiiri, joka pohjautuu korkeaan osaamiseen, ekologisesti kestävään tuotantoon ja maakunnan ruoantuotannon edelläkävijyyteen.

Tarina jatkuu Suomi syö Satakunnasta – Sikses parasta lähiruokaa -hankkeessa.

Lue lisää:
siksesparasta.fi
Sillai kai? -blogi