Luonnontuotteet

Luonnontuotteiden hyödyntäminen ja niihin liittyvä koulutus sekä tutkimus edistävät luonnontuotteisiin liittyvän liiketoiminnan kehittymistä.

Luonnontuotteet

Pyhäjärvi-instituutti tekee työtä mm. laadukkaan keruutoiminnan edistämiseksi. Hanketoiminnan kautta tarjotaan mm. koulutusta luonnontuotteiden kuivaamiseen ja hygieenisen laadun turvaamiseen liittyen.

Luonnontuotteita ovat mm. sienet, marjat, riista, yrtit, mahla sekä koristekasvit. Luonnontuotteita voidaan hyödyntää sellaisenaan tai raaka-aineina mm. elintarvike-, kosmetiikka-, bioteknologia-, lääke- ja rohdosteollisuudessa. Monipuolisuus ja uudet innovaatiot ovat viime vuosina lisänneet luonnontuotteisiin liittyvän liiketoiminnan houkuttelevuutta.

Luonnontuotteita voidaan myös viljellä tai puoliviljellä, jolloin esimerkiksi satovarmuus kasvaa. Pyhäjärvi-instituutin yrttiviljelykoulutukset tarjoavat keinoja luonnonyrttienkin viljelyyn.

Suomessa jokamiehenoikeudet mahdollistavat luonnontuotteiden keruun kaikille. Esimerkiksi marjoja ja ruohovartisia yrttejä saa kerätä omaan ja kaupallisiinkin tarkoituksiin ilman maanomistajan lupaa. Sen sijaan esimerkiksi puuvartisten kasvien, mahlan ja käpyjen keruuseen tarvitaan maanomistajan lupa. Jokamiehenoikeudet ovat suomalainen erikoisuus, jonka ansiosta kellä tahansa on mahdollisuus ansaita tienestejä metsien antimilla. Pyhäjärvi-instituutti tekee työtä mm. laadukkaan keruutoiminnan edistämiseksi. Hanketoiminnan kautta tarjotaan mm. koulutusta luonnontuotteiden kuivaamiseen ja hygieenisen laadun turvaamiseen liittyen.

Pohjoinen sijainti lisää suomalaisten luonnontuotteiden houkuttelevuutta ulkomaankaupassa. Vientiin meneekin noin puolet kauppaan poimituista marjoista ja sienistä. Kaiken kaikkiaan marjoja poimitaan vuosittain kaupallisesti noin 20 miljoonaa kiloa ja sieniä 1,5 miljoonaa kiloa. Yrttien keruu on viime vuosina lisääntynyt selvästi, myös mahlaa valutetaan kaupalliseen tuotantoon enenevissä määrin. Luonnontuotteiden vientiä tehtäessä marjojen, sienien, yrttien, jne. luomulaatuisuus on selvä kilpailuvaltti. Keruualueiden luomusertifiointi mahdollistaa luomulaatuisten luonnontuotteiden saamisen myyntiin. Suomen luomukeruualueet kuuluvat maailman laajimpiin. 

Pyhäjärvi-instituutti auttaa kuntia ja muita metsänomistajia luomusertifiointihakemusten laadinnassa ja toimii luomukeruualueiden selvittäjänä.