Omavaraistaloudesta valmisruokiin – Elintarviketalouden kehitys ja innovaatioiden leviäminen Satakunnassa

Elintarviketuotannon kehitysvaiheet Satakunnassa on koottu uuteen julkaisuun. Siinä muutosta tarkastellaan runsaan sadan vuoden ajalta tähän vuoteen saakka erityisesti jalostustoiminnan näkökulmasta, mutta mukana on koko elintarvikeketjun kehitys alkutuotannosta kulutukseen. Esille nostetaan eri alojen syntyhetket sekä uudistukset, innovaatiot, joiden tuloksena elintarviketuotanto on muotoutunut yhteiskunnan eri kehitysvaiheissa. Teos perustuu laajaan lähdemateriaaliin ja lähes neljänkymmenen asiantuntijan haastatteluun. Yleisten kehityskulkujen ohella eri toimialojen muutosta ja innovaatioiden merkitystä havainnollistetaan runsailla yritysesimerkeillä.

Lähes 300-sivuisen ja toista sataa valokuvaa käsittävän kirjan on kirjoittanut ja osin kuvannut VTM Erkki Salomaa, joka toimi vuoteen 2007 saakka Pyhäjärvi-instituutin toiminnanjohtajana.

Julkaisun tarkoituksena on estellä ruoan tuottaminen erityisesti satakuntalaisesta näkökulmasta. Onhan koko elintarviketalous – maatalous, kalatalous ja elintarvikkeiden jalostus oheistoimintoineen – edelleen yksi tärkeimmistä elinkeinoista maakunnassa. Satakunnan kehitys kytketään koko Suomessa tapahtuneeseen muutokseen. Julkaisun tavoitteena on lisätä tietoa ja nostaa kootusti esille satakuntalaisen elintarviketalouden ominaisuudet ja suuri merkitys.  Julkaisu liittyy osaltaan alan kehitystyöhön Pyhäjärviinstituutin täyttäessä 20 vuotta.