Satakuntalaisen ruokaketjun ilmastokestävyysohjelma

Hankkeen päätavoitteena on ohjata ja tukea satakuntalaisen ruoantuotantoketjun siirtymistä ilmastoystävällisempään tuotantoon tukemalla Satakunnan biokiertotalouden kasvuohjelmassa määritettyjen toimenpiteiden toteutumista. Kasvuohjelman osahankkeena toteutettiin Kiertotalouden symbioosien malli, jossa on selvitetty erilaisia biomateriaalien hyödyntämisen ratkaisuvaihtoehtoja kestävästi (loppuraportti).

Jotta kaikki ruokaketjussa toimivat yritykset ja toimijat pystyisivät reagoimaan ripeään muutokseen, Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelman tueksi on luotava tavoiteohjelma ja toimenpiteet, jotka sitovat satakuntalaisen ruokaketjun toimijat kehittämään arvoketjujaan. Tavoitteena on, että kaikkia ruoantuotantoketjun resursseja (mm. maaperä, vesi, ilma, ihmiset, osaaminen) hyödynnetään ekologisesti, eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Käytössä olevan biopääoman resurssitehokas hyödyntäminen ilmastoystävällisesti on aikamme suuri haaste, sekä taloudellisesti että ekologisesti. Resurssi- ja energiatehokkuuden kehittämisellä on kuitenkin valtava potentiaali ilmastohyötyjen tuottajana. Samalla kehitystyö tarjoaa yhä kasvavan taloudellisen säästöpotentiaalin ja imagohyödyn ruokaketjussa toimiville yrityksille – siksi sen saavuttamiseen olisikin hyvä ponnistella alan osaajien kanssa yhteistyössä uuden ohjelman tarjoamalla tuella.

Osana hanketta luotiin Satakuntalaisen ruokaketjun ilmastokestävyysohjelma – Toimenpide-ehdotukset  Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelman tueksi. Toimenpideohjelma ja sen toimenpiteet sitovat satakuntalaisen ruokaketjun toimijat aiempaa paremmin kehittämään kestäviä arvoketjuja.

Hankkeen toteuttajat ovat Pyhäjärvi-instituutti (hallinnoija) ja Satafood Kehittämisyhdistys ry.