Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma, Osahanke: Kiertotalouden symbioosien mallin luominen biokaasulaitosten ympärille – Loppuraportti

Satakunnassa syntyy runsaasti biomassoja, joita tällä hetkellä hyödynnetään huonosti. Satakunnassa merkittävä osa vajaasti hyödynnetyistä biomassoista on nurmibiomassaa. Biologisten sivuvirtojen tehokas hyötykäyttö alkutuotannossa ja elintarviketeollisuudessa koko ruokaketjun osalta vaativat usean toimijan hyvää yhteistyötä, Materiaalien älykäs hyödyntäminen vaatii osaamista ja eri alojen toiminnan koordinointia, jotta eriteollisuudenalojen symbioosimainen, kaikille hyötyä tarjoava toiminta mahdollistuisi.

Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma, Osahanke: Kiertotalouden symbioosien mallin luominen biokaasulaitosten ympärille – Loppuraportti. Maijala, P., Kirkkala, T., Jori, M. Sarja B nro 42 (2019).
ISBN 978-952-9682-87-4
Lataa tiedosto