Green Future of Satakunta

Green Future of Satakunta -hankkeen alkusysäys on tullut elintarviketeollisuuden tarpeista kehittää toimintaansa. Hankkeen avulla vastataan Satakunnan moninaisen ja monipuolisen elintarviketuotannon arvoketjun tulevaisuuden tarpeisiin. Tarpeet liittyvät erityisesti raaka-aineen saatavuuden turvaamiseen sellaisissa prosesseissa, jotka mahdollistavat sekä uusien lisäarvotuotteiden että uusien yritysten syntymisen.

Hankkeen kehittämistoiminnan keskiössä on alkutuotannon osaamisen lisääminen erilaisten pilotointien kautta. Pilotoinnit liittyvät pääasiassa uusien toimintatapojen käyttöönottoon viljelyssä, mutta huomiota kiinnitetään koko tuotantoprosessiin pellolta jalostavaan yritykseen.

Hanke jakaantuu neljään erilliseen työpakettiin, joissa toimintaa kehitetään innovatiivisesti:
1. Laventelin, rosmariinin ja nokkosen peltoviljelyn kehittäminen
2. Kukkakaalin tuotantoketjun kehittäminen teollisuuden tarpeita vastaavaksi
3. Elintarvikkeiksi soveltuvien palkokasvien viljelyn ja käytön kehittäminen
4. Salaattien vertikaaliviljelyn kehittäminen

Hankkeen toiminta-alue on Satakunta. Pääkohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat satakuntalaiset alkutuottajat sekä kasviksia jalostavat yritykset.

Hanke-esite