Fykotoksiinien esiintyminen Länsi-Suomen kaloissa (TOKA) -esiselvitys

Levämyrkkyjen vaikutus kalan lihaan

Kasviplankton tuottaa myrkkyjä – fykotoksiineja – niin makeissa kuin suolaisissakin vesissä. Hankkeessa selvitetään onko runsaiden kukintojen aikana syytä rajoittaa erityisesti fykotoksiineille alttiiden kalojen ja rapujen käyttöä elintarvikkeena ja kertyykö myrkky kalojen elimistöön kumuloituvasti.

Fykotoksiineihin kuuluvaa mikrokystiiniä todettiin kesällä 2009 Etelä-Satakunnan alueella olevissa vesistöissä. Fykotoksiinien kertymisestä suomalaisiin järvikaloihin ei ole julkaistua tutkimusta, mutta järvissä, joissa on runsaita myrkyllisiä sinileväkukintoja, pohjakerrostumia tonkivat ja nilviäisiä syövät kalat sekä ravut todennäköisesti altistuvat fykotoksiineille.

Fykotoksiinit voivat aiheuttaa kalojen kautta haittaa ihmisille ja siitä syystä on tärkeää tietää, mikä on haitan todellinen aste. Näin voidaan tukea elinkeinokalatalouden kilpailukykyä ja taata ammattimaisen kalastuksen ympärivuotinen jatkuvuus Säkylän Pyhäjärvellä ja muissa Satakunnan ja Suomen sisävesissä sekä merialueella.

Esiselvityksessä tehdään kirjallisuusselvitys fykotoksiinien esiintymisestä makean ja toisaalta suolaisen veden eliöissä, erityisesti kaloissa ja ravuissa. Tiedot kootaan raportiksi, joka julkaistaan Pyhäjärvi-instituutin internet-sivuilla, ja tietojen perusteella analysoidaan onko tarvetta tehdä yksityiskohtaisempia jatkotoimenpiteitä ja selvityksiä.

Raportti