Yrttiviljely tutuksi

Yrttiviljely tutuksi -hankkeen päätavoitteena oli lisätä yrttien viljelyä sekä alkutuotannon kannattavuutta Satakunnassa. Alueella on pitkät perinteet ja laaja ammattitaito erikoiskasvien viljelystä, mutta yrttien tuotanto on Satakunnassa ollut hyvin vähäistä. Kiinnostus yrttien käyttöön ruoanlaitossa on lisääntynyt viime vuosina selvästi ja esimerkiksi Aasian markkinoilla pohjoisen alueen yrteillä on erityisen suuri potentiaali. Yrttiraaka-aineiden tarve on koti- ja ulkomaanmarkkinoilla ilmeinen.

Yrttilajien määrä on suuri ja useat niistä eroavat toisistaan kasvutavaltaan sekä ravinne- ja kasvinsuojelutarpeiltaan. Lisäksi sadonkorjuu ja kuivaus eroavat monista tutummista viljelykasveista huomattavasti. Yrttiviljely ei kuitenkaan vaadi perusmittakaavassa suurta pinta-alaa eikä kohtuuttoman isoja investointeja. Asiantuntevan perehdytyksen jälkeen yrttien viljely on helppo aloittaa, jos viljelijällä on aiempaa kokemusta erikoiskasvien viljelystä. Yrttituotanto sopisikin luonnollisena osana Satakunnan hyvin monipuoliseen erikoiskasvien valikoimaan.
Pyhäjärvi-instituutti toteutti yrttien viljelyyn opastaneen koulutuksen talvella 2015−2016 ja se sisälsi teoriaosioiden lisäksi pellonpiennartilaisuuksia ja benchmark-matkan Itävaltaan kesällä 2016. Koulutuksen myötä muutamia viljelijöitä otti tuotantoonsa yrttejä jo kasvukaudella 2016 ja ensimmäiset sadot päästiin näin ollen korjaamaan jo samana syksynä.

Yrttiviljelyyn liittyvää kehittämistyötä Satakunnan alueella tullaan jatkamaan vuonna 2017 jolloin Pyhäjärvi-instituutissa käynnistyy kaksivuotinen hanke ”Lisäarvoa yrttien viljelyyn”. Hankkeessa tullaan kehittämään edelleen viljelijöiden osaamista erilaisten koulutusten ja teemapäivien avulla. Benchmark-matkat koti- ja ulkomaisiin kohteisiin tulevat osaltaan täydentämään tätä kehitystyötä. Hankkeen päärahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.