Innotori – Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteistyö- ja innovaatioaktivointi

Innotori-hanke aktivoi kehittäjien ja yritysten aitoa yhteistyötä tavoitteenaan lähiruoan kilpailuaseman parantuminen ja uudet innovaatiot ruokaketjussa.

Hankkeessa rakennetaan toimiva ylimaakunnallinen yhteistyömalli elintarvikeyritysten innovaatiotoiminnan aktivoimiseksi ja lähiruuan edistämiseksi. Tarkoituksena on parantaa varsinaissuomalaisten ja satakuntalaisten elintarvikeyritysten kilpailukykyä. Innovaatioiden aktivoiminen perustuu sekä tutkimustietoon että eri alojen yritysedustajien ja asiantuntijoiden törmäyttämiseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseutualueilla sijaitsevat alle viisikymmentä henkeä työllistävät elintarvikejalostajat.

Maaseudun pienten elintarvikeyritysten vahvuuksia ovat paikallisuus ja hyvä imago. Kuluttajien ympäristötietoisuus ja vastuullisuus kannustaa elintarvikejalostajia kehitystyöhön. Haasteita ovat alhainen jalostusaste, markkinointi, logistiikka sekä verkostoitumisen vähäisyys. Riskinä on myös henkisten voimavarojen kuluminen loppuun, kun kaikki mahdollinen pyritään tekemään itse. Luottamuksen rakentuminen toimijoiden välille on kaiken yhteistyön perusta. Yritysten kehittämisessä on tärkeätä koota yhteen yhteistyökykyisiä ja -haluisia yrityksiä. Yritys tarvitsee halun kehittyä ja yhteydet oikeisiin kumppaneihin.

Innotori-hanke antaa mukana oleville elintarvikejalostajille mahdollisuuden osallistua kuluttajalähtöisen tuotekehitysprosessin kehittämiseen yhteistyössä elintarvikealan ammattilaisten kanssa.

Virtuaalisella ideatorilla kuluttajat osallistuivat elintarvikeyritysten tuotekehitykseen ja siten voivat vaikuttaa siihen, millaista ruokaa kaupan hyllyiltä on tulevaisuudessa mahdollista saada.

Kuluttajat ja ammattikeittiöt arvostavat pienten, paikallisten tuottajien tuotteita ja tiedostavat, että niiden hinta on usein teollisesti tuotettuja korkeampi. Maatiloilla tapahtuva elintarvikejalostus on volyymiltaan hyvin vähäistä, joten sen lisäämiseen on tarvetta ja mahdollisuuksia. Jalostuksen esteitä ovat kuitenkin mm. liiketoimintaosaamisen ja pääoman puute, tiukka elintarvikelainsäädäntö sekä vaihtoehtoisten jakelukanavien vähäisyys. (Hallituksen lähiruokaohjelma 2013 korostaa, että myös alkutuotantotoimijoiden on päästävä mukaan innovaatioverkostojen toimintaan.)

Hankkeen kolme tavoitetta ovat:
•ylimaakunnallisen yhteistyöverkoston rakentaminen
•yritysten innovaatiotoiminnan aktivoiminen ja siten kotimaisen laadukkaan ruoan saatavuuden turvaaminen
•asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen

Toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään, ovat 1. maakuntien välisen yhteistyön rakentaminen, 2. yritysten tarvekartoitus, 3. teematilaisuudet yrittäjille, 4. ideahautomoissa toteutettava sparraus, 5. kuluttajien osallistaminen tuotekehitykseen (co-creation) sekä 6. kattava viestintä tulevista toimista ja tuloksista.

Hankkeen toteuttajat ovat Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus (koordinaattori), Satafood Kehittämisyhdistys ry Huittisista ja Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr Eurasta.

Julkaisuja ja kirjoituksia:Yritystarvekartoitusraportti INNOTORI-hanke
Future2025-tilaisuus Brändi, asenne ja itseanalysointi osana tulavaisuuden ruokakulttuuria
Lasereita, sensoreita, Bastua: Innotorilla tavataan! -blogikirjoitus 11.12.2017

Tapahtumia:

Tutkimuksesta voimaa elintarvikkehitykseen -loppuseminaari 3.10.2019, Medisiina D, Turku
Elintarviketeollisuuden uudet teknologiat 9.4.2019, Pori
Arkiruoka murroksessa 5.3.2019, Forum Marinum, Turku

Mehiläishoidon sivutuotteet 8. ja 9.11 2018, Eura
Kiertotaloustori 24.4.2018 SAMK Merikoulun auditorio, Rauma, ks. tapahtuma

Asiakaslähtöinen tuotekehitys 9.11.2017, Turun AMKK
Fotoniikan mahdollisuudet ruokateollisuudelle 10.10.2017 Kokousotelli Linnasmäki, Turku
Fact finding -matka Lontooseen 20.−22.3.17 ja Innovaatiotyöpajat Turussa 13.3., 4.4. ja 25.4.2017 Ohjelma
Intro-työpaja 13.3.2017 Turussa
Vientihautomot Porissa 7.2.2017 ja Turussa 9.2.2017

Pakkaukset paremmiksi 8.12.2016 Eurassa
INNOstu pakkauksista 31.10.2016 Eurassa
Kickoff 20.4.2016 Turussa, ks. tapahtuma
Elintarvikealan innovaatioiden kaupallistaminen -teemailtapäivä 31.5.2016 Raumalla