DeliSoil – Delivering safe, sustainable, tailored & societally accepted soil improvers from circular food production processes for boosting soil health

DeliSoil -hanke edistää Euroopan Unionin Missio “A Soil Deal for Europe” toteutumista parantamalla maan kasvukuntoa ja siten ruokajärjestelmien kestävyyttä. Hankkeen päätavoitteena on innovoida, tutkia, kehittää ja demonstroida elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä turvallisiksi maanparannusaineiksi ja kierrätyslannoitteiksi.

DeliSoil -hankkeen (2023–2027) rahoittaa Euroopan Komissio, Horisontti Eurooppa-ohjelmasta (HORIZON-MISS-2022-SOIL-01). Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus (Luke). Kaikkiaan hankkeessa on mukana 14 tutkimus-, kehitys- ja koulutus-/yritysorganisaatiota kymmenestä eri Euroopan maasta. Pyhäjärvi-instituutti on vastuussa Suomen Living Lab-, tutkimus- ja yritysyhteistyöstä.

Suomen Living Lab-alueella, Satakunnassa, selvitetään elintarviketeollisuuden sivuvirtaprosessien haasteita ja pyritään kehittämään prosesseja yhdessä Luken Biopajan kanssa niin, että sivuvirtojen hyödyntäminen maanparannusaineiksi tai kierrätyslannoitteiksi mahdollistuisi paremmin. Hankkeessa kehitettyjä maanparannus- ja lannoitetuotteita on mahdollista testata mm. satakuntalaisilla tiloilla.

Pyhäjärvi-instituutti koordinoi myös DeliSoil-hankkeen Living Lab -toimintaverkoston rakentumista neljässä muussa partnerimaassa: Tanskassa, Saksassa, Italiassa ja Espanjassa. Mukana on partnereiden lisäksi toimijoita koko ruoantuotannon arvoketjusta aina viljelijöistä sivuvirtoja prosessoiviin yrityksiin.

DeliSoil-hanketta voi seurata sen verkkosivuilla (delisoil.eu), X:ssä (ent. Twitter, @DeliSoilEU) ja LinkedInissä (@DeliSoil-eu).