Elintarvikeyritysten vientivalmiustason selvittäminen ja osaamisen lisääminen Varsinais-Suomessa – ELVIS

ELVIS-hanke selventää kokonaiskuvaa varsinaissuomalaisten elintarvike- ja juoma- sekä luonnontuotealan yritysten vientipotentiaalista. Hankkeessa tarjotaan alkuvaiheen apua, opastusta ja infoa viennin aloittamiseksi yritysten osaamistarpeiden mukaisesti. Hanke avaa uusia mahdollisuuksia arvoverkostojen muodostamiseksi ja aktivoi yrityksiä yritysryhmähankkeisiin. Hanke pyrkii myös tukemaan potentiaalisia vientiyrityksiä pääsemään mukaan valtakunnallisten kasvuohjelmien pariin, esim. Food From Finland ja/tai ELY-keskuksen Länsirannikon elintarvikevientikoulutusohjelman yrityskohtaiseen palveluun.

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat varsinaissuomalaiset maataloustuotteita jalostavat yritykset, elintarvikkeita valmistavat yritykset maaseudulla sekä luonnonvaratuottajat ja -jalostajat.

Päätoteuttaja: Pyhäjärvi-instituutti (1.8.2023 alkaen)
Osatoteuttajat: Ammattiopisto Livia (Peimarin koulutuskuntayhtymä)