Varsinais-Suomen ruokasektorin koordinaatiohanke

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastaa ruokasektorin yrityksiä monin eri tavoin. Yritykset tarvitsevat tukea esimerkiksi liiketoimintansa kehittämiseen, uusien tuotteiden sekä palvelujen lanseeraamiseen ja uusien markkinointi- ja myyntikanavien löytämiseen. Varsinais-Suomen ruokaketjun koordinaatiohanke etsii aktiivisesti keinoja yritysten kehittymisen edistämiseen ja alan kehittämistoiminnan aktivoimiseen entistä tiiviimmän yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.

Hankkeen päätavoitteena on lisätä ruokasektorin yritysten kasvupotentiaalia ja kehittymismahdollisuuksia uusien verkostojen ja kumppanuuksien, aktiivisen vuoropuhelun sekä tiedonvaihdon ja –välityksen avulla.

Hankkeen toimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin.
• Työpaketti 1: Yritysten kehittymisen ja kasvun tukeminen
• Työpaketti 2: Ruokaketju näkyväksi
• Työpaketti 3: Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Hankkeen pääkohderyhmää ovat varsinaissuomalaiset ruokasektorin yritykset, Annex 1-tuotteita eli maataloustuotteita jalostavat yritykset sekä Non-Annex 1-tuotteita eli elintarvikkeita valmistavat yritykset maaseutualueella. Toissijaisena kohderyhmänä ovat ruokasektorin sidosryhmät, Varsinais-Suomen kunnat ja alan opiskelijat.

Siirry hankkeen omille sivuille www.vs-lahiruoka.fi

Päätoteuttaja: Pyhäjärvi-instituutti (1.8.2023 alkaen)
Osatoteuttajat: Yrityssalo Oy, Ukipolis Oy, Novida ammattiopisto ja lukio sekä Paraisten kaupunki.