KÄTEVÄ – Käytännöntoimilla kohti Eurajoen vesistöalueen vaikuttavampaa vesienhallintaa

Eurajoen vesistöalueen vesistöt ovat ekologisen luokituksen mukaan pääosin tyydyttävässä tilassa ja niitä kuormittavat maa- ja metsätalous, jätevedet sekä turvetuotanto. Ilmastonmuutos aiheuttaa vesiensuojelulle kokonaan uudenlaisia haasteita. KÄTEVÄ- hankkeessa toteutetaan Eurajoen vesistöalueella laajoja toimenpidekokonaisuuksia, joiden tavoitteena on parantaa tyydyttyvässä ekologisessa tilassa olevien Säkylän Pyhäjärven ja Eurajoen tilaa.

Valuma-alueilla tapahtuva vesienhallinta ja ravinteiden pidätys ovat keskeinen osa tavoitteiden saavuttamista. Pyhäjärvi-instituutin ja Suomen metsäkeskuksen yhteistyöhankkeella on kolme päätavoitetta Eurajoen vesistöalueella:

  1. Vähentää tyydyttävässä ekologisessa tilassa oleviin Pyhäjärveen ja Eurajokeen kohdistuvaa ravinnekuormitusta
  2. Tuottaa kokonaisvaltaisia vesienhallinnan ratkaisuja vesistöalueen pienemmillä osavaluma-alueilla toteuttavilla pilottikokonaisuuksilla
  3. Jalkauttaa esimerkkikohteiden kautta vesistö- ja ilmastokestäviä menetelmiä osaksi lounaissuomalaista maa- ja metsätaloutta.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat valuma-alueen vesienhallintaan sekä merkittävimpien hajakuormituslähteiden, maa- ja metsätalouden ravinteiden pidätykseen. Tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan vesiensuojeluntoimenpiteitä kolmessa työpaketissa. Kahdella valuma-aluetason pilotilla pureudutaan maa- ja metsätalouden vesienhallinnan kipupisteisiin. Kolmas työpaketti koskee vesistöalueella jo sijaitsevien toimenpiteiden kunnostusta. Kokonaisvaltaisten menetelmien kirjo vaihtelee perinteisistä vesiensuojelun toimenpiteistä uudempiin menetelmiin, kuten 2-tasouomiin ja maan kasvukunnon parantamiseen. Toimenpiteisiin liitetään aktiivinen seuranta sekä laaja viestintä, jonka kautta vesistö- ja ilmastokestäviä käytäntöjä jalkautetaan osaksi lounaissuomalaista maa- ja metsätaloutta.

Hanke-esite

Hankkeen toteuttajat: Pyhäjärvi-instituutti (päätoteuttaja) ja Suomen metsäkeskus (osatoteuttaja)

Juttuja hankkeesta:

Vesistökunnostusverkoston uutiskirje, lokakuu 2022: Monitasoista vesienhallintaa Eurajoen vesistöalueella

JOKIohjelman ajankohtaista: Monitasoista vesienhallintaa Eurajoen vesistöalueella

Pyhäjärven puolesta juttu, joulukuu 2021: Vuodet vierivät, valuma-aluetyö pysyy, menetelmät muuttuvat