Kilpailuetua Satakunnan elintarviketeollisuuden ja ruokaketjun veden laadusta ja laadunhallinnasta – LAATUVESI

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa Satakunnan elintarviketeollisuudelle työkaluja veden laadun ja määrän kokonaisvaltaiseen hallintaan, osoittaa veteen liittyvät riskit ja keinot niihin varautumiseen. Lisäksi hankkeessa tuodaan esille vedenkäsittelyn ja käytön tehostamisen vaikutukset tuotantokustannuksiin ja energiatehokkuuteen. Samalla selvitetään Satakunnan elintarviketeollisuuden tulevaisuuden ennustettavissa oleva vedenkäyttö.

Hankkeessa kartoitetaan ja selvitetään satakuntalaisen elintarviketeollisuuden veden käyttö, tarpeet ja haasteet ja tunnistetaan riskit ja kehityskohteet. Sisäisten prosessien vesikiertojen tehostamiseksi ja arvojakeiden talteenottamiseksi toteutetaan pilotteja. Lisäksi hankkeessa edistetään veteen liittyvien riskien hallintaa satakuntalaisissa elintarvikeyrityksissä. Riskienhallinnasta, uusista veden kulutusta tehostavista teknologioista, energiansäästöpotentiaalista ja veden käytön tehostamisesta tuotetaan materiaalia yrityksille ja järjestetään koulutustilaisuuksia ja työpajoja.

Hankkeen toteuttajia ovat SAMK/Tutkimuskeskus WANDER (hankkeen koordinointi), Pyhäjärvi-instituutti, Prizztech Oy ja Satafood Kehittämisyhdistys ry.

Hankkeen nettisivu ja hankkeessa tuotettu materiaali löytyvät täältä: https://laatuvesi.samk.fi/