TANAKKA – taloudellisesti kannattavan hoitokalastusmallin pilotointi ja jalkauttaminen

Hankkeen tarkoituksena on nostaa hoitokalastus taloudellisesti kannattavaksi ja keskeiseksi vesienhoidon välineeksi. Hankkeessa jalkautetaan Pyhäjärvi-instituutin kehittämä taloudellisesti kannattavan hoitokalastuksen malli valtakunnan tasolla ja testataan sitä käytännössä.

Hanke pureutuu toimintakentän ongelmakohtien selvittämiseen ja luo mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan syntymiseksi ja vahvistaa olemassa olevia elinkeinokalatalouden rakenteita. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa vajaasti hyödynnettyjen kalalajien sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää hyödynnettävyyttä ja samalla parantaa vedenlaatua kohdevesistöissä.

Hankkeessa keskitytään kahteen osakokonaisuuteen:

1. Toimintakentän ongelmakohtien ratkaisuun keskittyvät pilotit
– Hoitokalastuksen menetelmät
– Hoitokalastuksen logistiikan kehittäminen
– Hoitokalastuksen saalisseurannan malli

2. Taloudellisesti kannattavan hoitokalastusmallin pilotointi koko kalaketjun kaikilla tasoilla
– Toiminnan keskiössä on kalaketjun eri toimijoiden saattaminen yhteen. Tunnistetut ongelmakohdat ylitetään läpikäymällä hoitokalastuksen kalaketjun jokainen taso, kalastajalta jalostajalle. Hankkeessa selvitetään potentiaaliset saaliin jatkojalostajat ja ostajat, jotka sitoutetaan mukaan toimintaan. Näiden toimijoiden rooli on keskeinen ja se muodostaa toiminnan kivijalan jonka varaan pilotti voi kehittyä.

Valtakunnallinen särkikalaseminaari järjesetettiin 23.9.2020 verkkoseminaarina.

Loppuraportti

Hankekumppanit: Pyhäjärvi-instituutti ja Luonnonvarakeskus