Koulutuksella osaamista luomukasvistuotantoon

Luomukasvisten kasvanut kysyntä on johtanut jalostavan teollisuuden tarpeeseen kasvattaa luomukasvisten hankintaa. Luomuvihannesten ja -perunan tuotanto ei tällä hetkellä kata teollisuuden tarpeita, joten tuottajia tarvitaan lisää. Vihannesten luomuviljely vaatii korkeaa ammattitaitoa ja viljelijän tulee olla tarkkaan perehtynyt mm. viljelykiertoon, maan kasvukuntoon, viljelytoimien ajoitukseen sekä kasvintuhoojien hallintaan.

Koulutuksella osaamista luomukasvistuotantoon -hankkeen tavoitteena on lisätä luomukasvisten tuotannon määrää läntisessä Suomessa viljelykoulutuksien avulla. Koulutuksissa käydään lävitse luomuvihannesten ja luomuperunan viljelyn perusperiaatteita ja kasvikohtaisia käytäntöjä. Kouluttajina toimivat alan tunnetuimpiin kuuluvat asiantuntijat Luonnonvarakeskuksesta ja Perunantutkimuslaitoksesta. Koulutusten toteutustapa on monipuolinen, sisältäen luentotyyppisiä osioita, ryhmäkeskusteluja, pellonpiennartilaisuuksia ja oman tilan kehittämiseen liittyviä neuvontakatsauksia. Lisäksi hanke toteuttaa 1–2 ulkomaille suuntautuvaa ammattimatkaa, joiden tavoitteena on entisestään syventää ja monipuolistaa viljelyosaamista.

Koulutuksella osaamista luomukasvistuotantoon-esite

Tiedotteet

Tiedote hankkeen alkamisesta

Tiedote koulutuksista 2019

Luonnonvarakeskuksen julkaisemat tietokortit

Peltovalvatti hallintaan mekaanisin menetelmin: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023032733307

Pelto-ohdake hallintaan mekaanisin menetelmin: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023032733301

Juolavehnä hallintaan mekaanisin menetelmin: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301092077

Kasvipeitteisyyden lisääminen avomaavihannestuotannossa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301245350