Kasvinsuojelu luomuvihannestuotannossa


Osa hanketta: Koulutuksella osaamista luomukasvistuotantoon

Luomuvihannesten tuotannossa kasvintuhoojien hallinta perustuu ennakoivaan kasvinsuojeluun, jolla pyritään minimoimaan kasvintuhoojien aiheuttama sadon määrän ja laadun aleneminen. Pyhäjärvi-instituutti ja Luonnonvarakeskus kirjoittivat yhdessä oppaan kasvinsuojelusta luomuvihannestuotannossa.

Opas on julkaistu Luonnonvarakeskuksen sarjassa Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 117/2023.
ISBN 978-952-380-847-8 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu)

Kasvinsuojelu luomuvihannestuotannossa. Kivijärvi, P. , Himanen, S., Jaakkola, S., Lötjönen, J., Nissinen, A., Pihala, J., Rastas, M., Reuna, L., Ruski, J., Ruuttunen, P. ja Suojala-Ahlfors, T. Luonnonvarakeskus. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 117/2023 (2023). (107) .
ISBN 978-952-380-847-8 (Verkkojulkaisu)
Lataa tiedosto