Vähähiilisen ja ekologisen talouden osaamiskeskittymä – case Järvikalaa – NAM!

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää toimenpiteitä vähähiilisten käytäntöjen edistämiseksi kaikissa elinkeinoissa. Vähähiilisen ja ekologisen talouden osaamiskeskittymä, case: Järvikalaa – NAM! -hankkeen tavoitteena on lisätä satakuntaista osaamista ja tietoa vähähiilisistä toimintamalleista ja tutkimustuloksista. Erityisesti tarkastelussa on järvikalastus. Lähijärvestä pyydetyn järvikalan syönti hoitaa parhaimmillaan sekä vesistöä että ilmastoa!

Sisävesikalastuksella on paljon potentiaalia ja kasvumahdollisuuksia Satakunnassa. Järvikala on raaka-aineena resurssitehokas ja ekologisesti kestävä. Oikein toteutettuna kalastus parantaa vesistöjen tilaa. Järvikalatuotteiden käyttö on kuitenkin vähäistä verrattuna tuontikaloihin. Ravitsemussuositusten mukaan kalaa pitäisi syödä 2–3 kertaa viikossa. Tällä hetkellä kotimaisesta kulutuksesta yli 75 % katetaan tuontikalalla. Tuotteistamalla kotimaisista järvikaloista uusia, maistuvia ja helppokäyttöisiä ja kuluttajia kiinnostavia tuotteita kotimaisen kalan käyttöä voidaan lisätä sekä ammattikeittiöissä että kuluttajien lautasilla.

Hankkeessa tuodaan esiin järvikalatuotteiden vähähiilisyys ja ekologisuus tuotteistamisessa ja menekinedistämisessä. Uusia ekologisia järvikalatuotteita testataan ja sen pohjalta tuotetaan kalaelinkeinon toimijoille tietoa. Pyhäjärven kalastuksessa yhdistyvät sekä vesienhoidon että kaupallisen järvikalastuksen tarpeet. Mallin käyttömahdollisuuksia muilla satakuntalaisilla järvillä selvitetään hankkeen aikana.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat kalastajat, kalanjalostajat ja tutkimuslaitokset. Päärahoitus tulee EAKR-ohjelmasta Satakuntaliiton kautta. Muu rahoitus tulee Euran, Rauman, Säkylän ja Eurajoen kunnilta, Pyhäjärven kalastusalueelta, Pyhäjärvi-instituutilta ja Pyhäjärven suojeluohjelmalta.

Järvikalaa NAM! -hankkeen päätösseminaari 13.12.2017 Helsinki

Kaasua ja kalapihviä – Pyhäjärviseudun vähähiilinen kiertotalous, toiminnanjohtaja Teija Kirkkala, Pyhäjärvi-instituutti

Tuotteistamisen tuskaa ja onnistumisen iloa, kehittämispäällikkö Marko Jori, Pyhäjärvi-instituutti

Menestystä miljoonilla järvikalapihveillä – ympäristöarvot tuotteen menestyksen takana, markkinointipäällikkö Hanna Pere, Apetit Oyj

Pyhäjärveä edemmäs kalaan? – Kalan saatavuuden haasteet, asiantuntija Henri Vaarala, Pyhäjärvi-instituutti

Vedet kirkkaaksi kalastamalla?, tutkimuspäällikkö Anne-Mari Ventelä, Pyhäjärvi-instituutti

Liiketoimintalähtöinen kalastus veden laadun turvaajana – kaupallisen hoitokalastuksen malli, asiantuntija Tero Forsman, Pyhäjärvi-instituutti

Kala osana terveellistä ruokavaliota, professori Mikael Fogelholm, Helsingin yliopisto