Silakan lisäarvomahdollisuudet

Silakan lisäarvomahdollisuudet -hanke etsii kalan koostumuksesta uusia mahdollisuuksia silakkasaaliin arvon nostamiseen.

Hanke on julkaisuhakujen avulla toteutettava esiselvitys, jossa kootaan yhteen tieteellisissä julkaisuissa, kehittämisraporteissa ja tietokannoissa ja muissa foorumeissa julkaistua tietoa silakan ravintoainesisällöstä ja kemiallisesta koostumuksesta ja etsitään niihin liittyviä sovellusmahdollisuuksia. Silakan pienen levinneisyysalueen vuoksi hankkeessa etsitään julkaisuista taustatietoa myös muiden, erityisesti sillinsukuisten, kalalajien kemiallisesta koostumuksesta ja haetaan esimerkkejä uusien kalapohjaisten tuotteiden kaupallisista mahdollisuuksista. Hankkeen käytännön osuudessa Pakuso Oy yhteistyössä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan kanssa selvittää erityisesti elintarvikekäytön ulkopuolelle jäävän saalisosion (pienin kokoluokka, perkuujäte) hyödyntämiseen kytkeytyviä kalan kemiallisia ominaisuuksia ja tekniikoita.

Hankkeen päätavoitteena on selvittää mahdollisuuksia nostaa silakkasaaliin arvoa. Silakka on arvoltaan ja saalismäärältään Suomen suurin ammattikalastuksen saaliskala. LUKE:n vuoden 2013 tilaston mukaan silakkasaalis oli yli 120 000 tonnia, josta 81% kalastettiin Selkämerellä. Silakkaa kuitenkin käytetään Suomessa vain 0,3 kg/ henkilö/ vuosi ja suurin osa saaliista on myyty rehukalana, jolloin kalastajien saama korvaus työstään on hyvin pieni. Koska silakan elintarvikekäyttö on tilastojen mukaan viimeiset 15 vuotta ollut tasaisessa laskussa, pitäisi silakalle tai silakasta saataville eri ainesosille löytyä uusia, paremman tuoton tuovia käyttötapoja ja markkinoita. Silakan lisäarvomahdollisuudet -hanke omalta osaltaan etsii tähän ratkaisua kansainvälistä kalatutkimusta ja sen tuottamia julkaisuja apuna käyttäen.

Silakan lisäarvomahdollisuudet -hanke on EMKR-rahoitteinen tiedonhakuun painottunut kehittämishanke. Hanke kuuluu Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmän alaan ja sen toteutusaika on 25.1.2016–30.9.2017.