Papinpellon hulevesikosteikon laadullisen hallinnan parantaminen Rauman kaupunkialueella

Rauman Papinpellon asuinalueen hulevesien ja ajoittaisten meritulvien hallintaan valmistui kosteikkoratkaisu vuonna 2018 samaan aikaan kun asuinaluetta on täydennysrakennettu. Tässä hankkeessa selvitetään kosteikon toimivuutta alueen hulevesien haitta-aineiden pidättämisratkaisuna ennen veden virtausta kohti läheistä merenlahtea.

Hankkeessa toteutetaan seuraavia kokonaisuuksia:
1. Papinpellon hulevesikosteikon vedenlaadun ja haitta-aineiden pitoisuusvaihtelun selvittäminen
2. Nykyisen kosteikkorakenteen toimivuuden arviointi haitallisten aineiden poistamisessa
3. Rakenteen tehostaminen kasvillisuusratkaisuilla ja
4. Hankeratkaisujen esittäminen sovellettavaksi myös muihin vastaaviin hulevesien laadun hallinnan kohteisiin ja erityisesti laadun hallinnan toimien tiedottaminen osana kaupunkien asuin-, virkistys- ja luonnonympäristöjen kestävää kehittämistä.

Hankeryhmä jakaa aktiivisesti tietoa hankkeesta ja sen tuloksista Rauman asukkaille, vierailijoille, viranomaisille ja päätöksentekijöille sekä alan maakunnallisille ja kansallisille yhteistyöverkostoille hulevesikosteikkorakenteen toimivuudesta haitallisten aineiden pidättämisessä.

Hankkeen toteuttaa Pyhäjärvi-instituutti. Työ tehdään vuorovaikutuksellisessa yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa.