Satakunta lautasella – Sikses parhaat maut

Satakunta lautasella – Sikses parhaat maut -hankkeen tavoitteena on nostaa satakuntalainen lähiruokaketju valtakunnan kärkeen uusien ilmastokestävien innovaatioiden sekä tuote- ja ruokaratkaisujen kehittäjänä. Läpileikkaavana teemana on tehokas viestintä ja tiedonvälitys, jota tehdään yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa.

Hankkeessa hyödynnetään Suomi syö Satakunnasta – Sikses parasta lähiruokaa -hankkeesta (2019-2021) saatuja kokemuksia, joilla on ansiokkaasti lisätty lähiruokaosaamista ja tuotu satakuntalaista ruokaketjua tutuksi. Sikses parasta -konseptilla on viety ruokaketjuviestintää eteenpäin jo vuosikymmenen ajan. Kaikissa hanketoimissa keskitytään erityisesti vastuullisuusviestintään. Lisäksi pureudutaan vientimahdollisuuksiin lähiruoan ja luonnontuotteiden osalta.

Pyhäjärvi-instituutti on erityisesti vastuussa hankkeen toimenpiteistä, joilla edistetään satakuntalaisten luonnontuotteiden arvontuottoa ja tunnettuutta sekä valtakunnallisesti että laajemmin vientimarkkinoilla. Hankkeessa luodaan Satakunnan luonnontuotealalle tulevaisuuteen tähtäävä visio ja toimenpidemalli, jonka avulla jatkossa voidaan tehokkaasti kohdentaa resursseja alan kasvun ja vientitoiminnan kasvattamiseksi. Synnytettävän toimijaverkoston yhteistyötä edistetään viestinnällä, info- ja työpajatilaisuuksilla sekä yhteisellä markkinakanavanäkyvyydellä.

Hankkeen tavoitteena on, että sen päätyttyä Satakunnasta on muodostunut monipuolisesti toimiva ja kiinnostava ruokamaakunta, josta sen parissa toimivat toteuttajaorganisaatiot viestivät ja innostavat. Kohderyhmät kokevat avautuneista kauppa- ja vientiväylistä arvonlisäystä. Hankkeen toimenpiteillä syntyvä toiminta antaa satakuntalaiselle ruokaketjulle mahdollisuuden tulla näkyväksi. Olemme vastuullisia ja luotettavia toimijoita ruokaketjun kehittäjinä ja viestijöinä.

Seuraa hanketta:
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
siksesparasta.fi
Sikses parasta – Sillai kai? -blogi