Parsan viljelyn ja toimitusketjun kehittäminen Satakunnassa

Parsa on vakiinnuttanut Suomessakin asemansa kevään ja alkukesän herkkuna kuluttajien lautasilla. Parsan kulutus on kasvanut tasaiseen tahtiin jo usean vuoden ajan ja suunnan ennustetaan edelleen jatkuvan. Pääosa Suomessa syötävästä parsasta on ulkomaista alkuperää, vaikka parsa menestyy viljelykasvina myös Suomen kasvuoloissa. Viljelijöiden kiinnostus kotimaiseen parsantuotantoon onkin viime vuosina lisääntynyt ja parsan viljelyala kasvanut tasaista vuosivauhtia. Viljelyyn liittyy kuitenkin haasteita mm. kasvinsuojelun ja pohjoisiin olosuhteisiin soveltuvien lajikkeiden osalta.

Valtaosa kotimaisesta parsasta myydään kuluttajille suoraan sitä tuottavilta tiloilta. Tilamyynnissä parsan kauppakunnostus- ja toimitusketju on erittäin nopea ja lyhyt, mikä näkyy kuluttajille parsan erinomaisena laatuna. Toimitettaessa parsaa kauppojen hyllyille tarvitaan monipuolisempaa kauppakunnostus- ja toimitusketjuosaamista. Parsasadon oikeanlaisella käsittelyllä kauppakunnostuksessa, pakkaamisessa, kuljetuksessa ja kauppojen esillepanossa voidaan merkittävästi vaikuttaa parsan laadun säilymiseen ja positiiviseen erottumiseen.

Ulkomaista parsaa on kaupoissa tarjolla ympäri vuoden, mutta parsan varsinainen sesonkiaika on huhtikuusta kesäkuuhun. Kotimaisen parsan sesonkiaika on puolestaan verrattain lyhyt, vain noin kuukauden, toukokuun loppupuolelta kesäkuun loppuun. Kotimaisen parsan tulisi pystyä erottumaan paremmin ulkomaisesta tarjonnasta, jotta rajallisempi sesonki ja tuotannon korkeampi hinta olisivat paremmin kompensoitavissa.

”Parsan viljelyn ja toimitusketjun kehittäminen Satakunnassa” -hankkeen tavoitteena on lisätä kotimaisen parsantuotannon viljely- ja toimitusketjuosaamista. Lisäksi tavoitteena on lisätä kotimaisen parsan ja sen sesongin tunnettuutta kuluttajien keskuudessa. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat seuraaviin toimenpidekokonaisuuksiin:
1. Selvitetään satakuntalaisiin olosuhteisiin parhaiten soveltuvia vihreän parsantuotannon lajikkeita
2. Selvitetään suomalaisen lainsäädännön mukaisia, parsalle soveltuvia rikkojen torjuntamenetelmiä
3. Kehitetään parsan kauppakunnostusta, pakkaamista ja toimitusketjua
4. Viestitään kotimaisesta parsasta ja sen sesongista kuluttajille