Kuoreherkkuja lautaselle

Hankkeen tavoitteena on saada järvikuore monikanavaisesti markkinoille ja kuluttajien lautasille sekä rakentaa koko arvoketjun läpäisevä tuotteistusprosessi. Keskeinen kapeikko, johon pyritään löytämään käytännön ratkaisuja, on saaliin lajittelu ja perkuu. Hankkeessa myös vertaillaan eri kalastusmenetelmien soveltuvuutta eri vesialueille sekä saaliin laadun että kustannustehokkuuden osalta osana koko ketjua pyynnistä jatkojalostukseen. Hankkeen tavoitteena on TKI -toiminnan avulla tuotteistaa uusia kuoretuotteita sekä vähittäiskauppaan että HoReCa -sektorille, jolloin myös kalastukseen syntyy lisää liiketoimintaa.

Hankkeen päätoteuttajana ja hallinnoijana toimii Pyhäjärvi-instituutti ja osatoteuttajana Länsi-Suomen Kalatalouskeskus.