Waterchain – Pilot watersheds as a practical tool to reduce the harmful inflows into the Baltic Sea

Hankkeen teemana on ravinteiden, haitallisten aineiden ja toksiinien kulkeutumisen vähentäminen Itämereen. Hankkeen aikana vahvistetaan sidosryhmien sitoutumista aktiiviseen toimintaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tiedon välitys ja parhaiden käytäntöjen etsiminen ja kehittäminen sekä Central Baltic alueen valtioiden aiheeseen liittyvän yhteistyön kehittäminen ovat toiminnan keskiössä. Hankkeen tekniset innovaatiot kohdentuvat kahteen kokonaisuuteen, haitallisten aineiden torjuntaan ja ravinteiden kulkeutumisen vähentämiseen. Hankkeen kohdealueina ovat erikseen nimetyt pilottivesistöalueet jokaisessa hankkeeseen osallistuvassa maassa. Suomessa pilottivesistöalueina ovat Satakunnassa Eurajoen vesistöalue ja Varsinais-Suomessa Aurajoen vesistöalue. Pyhäjärvi-instituutti koordinoi ravinteiden vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä koko hankealueella.

Ravinteiden vähentämisen keinoina tarkastellaan erilaisten pilottitoimenpiteiden tehokkuutta ja soveltuvuutta tunnistetuissa ongelmakohteissa. Käytännön sovelluksina hankkeessa ovat erilaiset ravinteiden pidättämisratkaisut ja niitä testataan jokaisen partnerimaan olosuhteissa. Hankkeen pääpaino on tiedonvälityksessä ja Itämeren tilaa kohentavien toimien edistämissä. Hankkeen koordinoinnista vastaa Satakunnan ammattikorkeakoulu ja siinä on partnereita Ruotsista, Ahvenenmaalta, Virosta ja Latviasta.

Lisää tietoa hankkeesta Waterchainin www-sivuilta, http://waterchain.eu/.

Hankkeen yhteydessä koostettua Eurajoen vesistöalueen vedenlaatutietoa on koottu esille tämän sivuston kansainväliselle Waterchain-hankesivulle.

Partnerit: Satakunta University of Applied Sciences, Finland | Pyhäjärvi Institute, Finland | Turku University of Applied Sciences,Finland | KTH Royal Institute of Technology, Sweden | Tallinn University of Technology, Estonia | Estonian Environmental Research Centre, Estonia | Riga Technical University, Latvia | Institute for Environmental Solutions, Latvia | Åland Waterwork Ltd., Finland