Hurahdetaan herkkutatteihin

Kestävä kehitys ja lähiruoka ovat viime vuosina olleet kasvava trendi Euroopan laajuisesti. Suomessa jokamiehenoikeudet ja luonnontuotteiden keruun verovapaus tiettyyn rajaan saakka kannustavat suomalaisia hankkimaan lisäansioita sieniä ja marjoja poimien. Suurin osa villisienistämme jää kuitenkin hyödyntämättä vuosittain, vaikka esimerkiksi herkkutatti on satoisa ja nopeasti kerättävä. Herkkutatti on myös runsasproteiininen, kuitupitoinen ja sen aminohappokoostumus on lähellä punaista lihaa. Lisäksi sen etuna on helppo tunnistettavuus ja monipuoliset säilöntämahdollisuudet.

Herkkutatteja jalostaville yrityksille on tilausta Suomessa ja erityisesti Satakunnassa, joka on koko Suomen elintarvikeaitta. Herkkutatti soveltuu upeasti esimerkiksi jo alueellamme tuotettavien peruna- ja munatuotteiden kumppaniksi. Herkkutattien systemaattisen keruun ja jalostuksen taloudelliset vaikutukset voisivat heijastua laajasti alueemme elintarvikeketjuun.

Hurahdetaan herkkutatteihin -hankkeen tarkoituksena on tarjota Euran ja Säkylän asukkaille mahdollisuuksia hankkia lisäansioita herkkutatteja poimimalla, kannustaa heitä virkistäytymään ja liikkumaan metsäluonnossa, luoda uusia tuotemahdollisuuksia seudun elintarvikealalla toimiville sekä hyödyntää paremmin ja monipuolisemmin lähimetsiimme muuten keräämättä jääviä luonnontuotteita.

VISIO
”Herkkutateista yrittäjyyttä ja lisäansioita asukkaille sekä uusia tuotemahdollisuuksia nykyisille yrityksille”

MISSIO
”Yhdistää herkkutattien poimijoita ja niitä potentiaalisena raaka-aineena hyödyntäviä yrityksiä tiedottamisen, verkostoitumisen ja koulutuksen avulla”

Hankkeessa tehdään seuraavanlaisia toimia:

1. Sienialan selvitys
2. Sähköinen asukaskysely & majoitus- ja ravitsemisliikkeiden haastattelut
3. Kumppanien ja poimijaverkoston kartoitus
4. Valistus- ja tiedotuskampanjat
5. Virtuaaliset kokkikurssit, herkkutattireseptit & tarinat ”miten hurahdin herkkutatteihin”
6. Herkkutattiretket ja kokkailu kerätyistä tateista
7. Punkaharjun sieniristeily syyskuussa
8. Herkkutattien säilöntä- ja myyntipisteselvitys
9. Herkkutatin tunnettuutta lisäävä webinaari