Biotalouden tehostaminen Pyhäjärviseudulla

Pyhäjärviseudulle ovat keskittyneet biotalouden keskeisimmät toimijat Satakunnassa.

Kiertotalous ja siihen liittyvät lakisääteiset vaatimukset ja toisaalta taloudelliset mahdollisuudet tulevat synnyttämään tarpeita uusille verkostoille ja uudelle osaamiselle. Tehokkuutta voidaan lisätä logistisella yhteistyöllä eri toimijoiden välillä. Jokaisen yrityksen sivuvirta on toisaalta potentiaalinen raaka-aine jollekin toiselle yritykselle, mutta paikallisella tasolla haasteellista on se, että yritykset eivät tunne toisten yritysten prosesseja ja sivuvirtojen sisältöjä tarpeeksi yksityiskohtaisesti tuotekehitystoiminnan käynnistymiseksi. Alueen yritysten ja alan oppilaitosten (AMK:t, yliopistot) välille tulisi luoda ns. yhteyssiltoja, joiden kautta Pyhäjärviseudun yritysten käyttöön voidaan tuoda uusinta osaamista, innovaatioita ja työntekijöitä tehostamaan nykyistä ja erityisesti kehittämään uutta liiketoimintaa.

”Biotalouden kehittäminen Pyhäjärviseudulla” -hankkeen päätavoite on luoda Pyhäjärviseudusta Suomen tehokkain ja kattavin bio- ja kiertotalouden ekosysteemi, jossa mukana olisivat kaikki alueen yritykset. Hankkeen tavoitteena on luoda puitteet ja mahdollisuudet sille, että alueen biotalouden kaikki materiaalit ja sivuvirrat kiertävät tehokkaasti. Hankkeessa kartoitetaankin toimijoiden tarpeita ja tunnistetaan yhteisiä tavoitteita ja aikatauluja mahdollisille toimenpiteille. Tavoitteena on, että jokaisen sivuvirran sisältämät lisäarvojakeet tunnistetaan liiketoiminnalliseksi mahdollisuudeksi. Hankkeessa kehitetään ja edesautetaan myös alueen yritysten mahdollisuuksia hyödyntää alan oppilaitoksia tuotekehitysprosesseissa.