Luomuisa Satakunta – Luomutuotannolla lisäarvoa ruokaketjuun

Hankkeessa korostetaan paikallisen luomutuotannon tärkeyttä ruokaketjussa.  Satakunnan imagoa luomumaakuntana nostetaan ruokaketjun luomualan toimijoiden yhteistyötä korostaen ja viestinnän keinoja käyttäen. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta lähialueen luomutuotteista julkisissa ja yksityisissä ammattikeittiöissä ja kannustaa ammattikeittiöitä luomutuotteiden käyttöön. Vähittäis- ja tukkukaupassa luomutuotteiden osuus myynnistä kasvaa koko ajan ja kotimaisia ja paikallisia luomutuotteita tarvitaan lisää. Hankkeessa vahvistetaan alkutuotannon ja kaupan välistä yhteistyötä käymällä vuoropuhelua ruokaketjun eri päiden tarpeista. Hankkeen tavoitteena on nostaa luomutuotteiden jalostusastetta Satakunnassa.

Hankkeessa lisätään ja monipuolistetaan maakunnan luomualkutuotantoa välittämällä viljelijöille tietoa uusien kasvien viljelykäytännöistä ja kannattavuudesta sekä kysynnästä markkinoilla. Viljelijöitä kannustetaan kokeilemaan uusia viljelykasveja lisäämään yhteistyötä tilojen välillä. Hankkeessa välitetään tiloille tietoa eri markkinakanavista ja pyritään siihen, että yhä enemmän luomualkutuotteista myös myytäisiin luomuna.
Hankkeen toimenpiteet ja kokonaisuudet on jaettu organisaatioittain hyödyntäen kehittäjätahojen osaamisalueita. Hankkeen toteuttavat Satafood Kehittämisyhdistys ry, ProAgria Länsi-Suomi ja Pyhäjärvi-instituutti. 
 
Lue lisää hankkeen toimista Luomuisa Satakunta.fi -sivustolta