Satakunnassa varjellen viljelty

”Satakunnassa varjellen viljelty” on koulutushanke, joka tähtää erityisesti alueen viljelijöiden, mutta myös muiden vihannesketjun toimijoiden ammattitaidon kehittämiseen. Koulutusten keskeisiä teemoja ovat tuotteen laadun kehittymiseen vaikuttavat tekijät aina kylvöä edeltävästä maanmuokkauksesta kuljetukseen ja jalostukseen asti. Hankkeessa keskitytään muun muassa tuholais- ja rikkakasvitorjuntaan, viljelymenetelmiin ja -tekniikoihin, varastointiolosuhteisiin, aumaustekniikoihin sekä tuotteiden kuormaukseen ja kuljetuksiin.

Satakunnassa varjellen viljelty -koulutushankkeessa uusien viljelyohjeiden (muun muassa IPM-tuotantojärjestelmä, hyvät tuotantotavat), menetelmien ja käytäntöjen avulla tarjotaan satakuntalaisille vihannesviljelijöille mahdollisuus edistää ammattitaitoaan entisestään. Tavoitteena on varmistaa, että kuluttajat saavat jatkossakin korkealaatuisia ja turvallisia tuotteita.

Hanketta koordinoi Pyhäjärvi-instituutti. Yhteistyökumppaneina ovat Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Apetit Pakaste Oy ja satakuntalaiset vihannesten viljelijät.

Hankkeella on oma sivusto varjellen viljety.fi