Karvianjoen yläosan valuma-alueen kunnostushanke

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan kunnostustoimia Karvianjoen yläosan valuma-alueella. Tavoitteena on alueen vesistökuormituksen vähentäminen ja tulvaherkkyyden hillitseminen, vesimuodostumien ja kalaston tilan parantaminen sekä luonnon monimuotoisuuden lisääminen.

Hankkeen keskiössä on maa- ja metsätalouden kokonaisvaltainen vesienhallinnan kehittäminen, joka pitää sisällään valuma-aluelähtöisen vesienhallinnan tehostamisen, peltojen ja metsien vesitalouden parantamisen, muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin sopeutumisen ja yhteistyöverkostojen vahvistamisen. Hankkeessa pyritään sitouttamaan maanomistajia, metsäteollisuutta, alkutuottajia ja alueen kuntia sekä muita toimijoita edellä mainittuihin teemoihin.